e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 18 Grudzień 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Spłata zadłużenia w urzędzie skarbowym

  Posiadam zadłużenie w urzędzie skarbowym. Obecnie odsetki są trzykrotnie wyższe od należności głównej, ponieważ sprawa była dwukrotnie zaskarżana do NSA (po części z pozytywnym skutkiem), co jak wiadomo trwa dość długo. Jeden z członków mojej dalszej rodziny zdecydował się pomóc (...)

 • Obowiązek stosowania Polskich Norm

  Wykonując usługi projektowania budowlanego spotykamy się z dwoma interpretacjami dotyczącymi obowiązku stosowania się w projektach do Polskich Norm. Według pierwszego stosowanie norm jest dobrowolne, z wyjątkiem przypadków gdy polskie normy są przywoływane w aktach prawnych. Natomiast według (...)

 • Cofnięcie wniosku o egzekucję a koszty

  Wysłałem do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie wyroku zaocznego. Komornik zajął rachunek dłużnika, a ten zadzwonił do mnie z prośbą o cofnięcie wniosku. Jednocześnie zaproponował podpisanie harmonogramu spłat należności w ratach. Do tej pory komornik wysłał do mnie (...)

 • Odwołanie darowizny

  Rodzice chcą odwołać mojej żonie darowiznę jako bezpodstawne wzbogacenie się w wyniku rażącego zachowania wobec osoby bliskiej - syna i wnuczka. Jaka jest procedura odwołania i przed jakim sądem takie sprawy się odbywają?

 • Oznaczenie urlopu w świadectwie pracy

  Wystawiam świadectwo pracy dla pracownika zatrudnionego na 1/8 etatu. Pracownik wykorzystał 16 godzin urlopu. Czy w świadectwie pracy mam wpisać, że pracownik wykorzystał 16 godzin urlopu, czy 2 dni (16 godzin)? Który zapis jest prawidłowy i który na przyszłość stosować w świadectwie pracy?

 • Limit zwolnienia podmiotowego z VAT dla tłumacza

  Tłumacz przysięgły prowadzi działalność gospodarczą i uzyskuje przychody z dwóch źródeł: 1. z "rynku" tzn. za tłumaczenia dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych; 2. z tłumaczeń na zlecenia sądów, prokuratur, policji; ad. 1 - rozliczane jest w księdze przychodów i rozchodów; (...)

 • Uchylenie decyzji administracyjnej

  WSA po rozpoznaniu sprawy wydał wyrok, w którym uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu I instancji. Jaki jest kolejny etap postępowania - czy sąd zwróci akta organowi I instancji celem ponownego rozpoznania sprawy i wydania (poprawnej) decyzji? Czy organ podejmie takie postępowanie (...)

 • Przydział teczki służbowej dla pracownika

  Jestem pracownikiem egzekucji administracyjnej, który wykonuje pracę w terenie tzn. poza urzędem. Wykonanie pracy w terenie wiąże się z przemieszczaniem się wraz z dokumentami służbowymi, jakimi są m.in. tytuły wykonawcze, które posiadają informacje podlegające ochronie danych osobowych. (...)

 • Podwyższenie kapitału przez aport a treść uchwała

  Zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego. Część udziałów ma być objęta poprzez aport. Czy zgromadzenie wspólników musi powziąć uchwałę o przyjęciu aportu przez spółkę i wyszczególnić co wchodzi w skład aportu?

 • Protokół a akta osobowe pracownika

  Koleżanka z pracy dokonała poprawek w dokumentach służbowych. W trakcie rozmowy z przełożonym tłumaczyła się, że o dokonaniu takich poprawek doradził jej kolega z innego działu. Z rozmowy tej został spisany protokół i wpięty został nie do akt osobowych pracownika, który dokonał poprawek (...)

 • Faktura za okulary dla pracownika

  Czy pracodawca może wliczyć w koszty fakturę za okulary pracownika? Co w przypadku, kiedy ustaje umowa o pracę i pracownik odchodzi z firmy?

Artykuły i poradniki

 • Ulgi podatkowe 2007 r. - ostatnia chwila, aby skorzystać!

  Z roku na rok zmienia się katalog ulg i odliczeń podatkowych w PIT. Jedne ulgi znikają, a zamiast nich pojawiają się zupełnie inne. Stąd w niniejszym opracowaniu przedstawiamy przeglądowo, z jakich ulg można skorzystać w 2007 roku. Aby rozliczyć ulgi już w zeznaniu za ten rok (składanym (...)

 • Zasady przechodzenia nauczycieli na emeryturę bez względu na wiek po 2007 roku

  Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśniło zasady przechodzenia nauczycieli na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela po 2007 roku. Prezentujemy je w niniejszym opracowaniu. Powinno ono zainteresować wszystkich związanych ze szkolnictwem. Z czego wynikają zmiany? Jakie zmiany (...)

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweAkty Prawne