e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 27 Grudzień 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wypłata zaległego zasiłku rodzinnego

  Petentka mieszkając na terenie gminy X pobierała w GOPS zasiłek rodzinny. Ponieważ oświadczyła, że zmienia miejsce zamieszkania w miesiącu październiku, otrzymała w tym miesiącu wówczas ostatni zasiłek oraz decyzję uchylającą (3.10.07). Od listopada miała zamieszkać na terenie naszej (...)

 • Przejęcie spółki a prawa i obowiązki pracownika

  Istniejąca od kilku lat spółka cywilna została przejęta w całości przez niedawno utworzoną spółkę akcyjną. Pracownicy na 7 tygodni przed przejęciem majątku spółki cywilnej otrzymali zawiadomienie, iż na wskutek przejęcia, stają się pracownikami spółki akcyjnej, na takich samych (...)

 • Zgoda sąsiada a rozbudowa domu

  Mam w planach rozbudowę domu. Jest to wielkomiejska dzielnica willowa. Czy to prawda, że zgoda jest zależna od moich sąsiadów? Czy sąsiad może udaremnić rozbudowę? Plan budowy respektuje wszelkie przepisy prawa budowlanego i miejscowego planu przestrzennego.

 • Oddalenie powództwa o ustalenie ojcostwa

  Działanie sądu rodzinnego oraz PCPR sprawiają wrażenie, że te instytucje dążą za wszelką cenę do pozbawienia władzy rodzicielskiej matki oraz pozbawienia widzeń matki i innych członków rodziny z dzieckiem w tym celu, aby ojciec pozostał nieznany. W jakich sytuacjach, powiedzmy, że dla (...)

 • Spadek a wspólność majątkowa małżeńska

  Siostra i jej mąż mieszkali razem z teściem, którym siostra się opiekowała. Teść w spadku przepisał jej (siostrze) mieszkanie. Czy pozostawione w spadku mieszkanie jest jej i tylko jej własnością, czy należy do wspólnoty małżeńskiej i według prawa należy również do jej męża?

 • Zmiana powództwa - wysokość roszczenia

  Mężczyzna został pobity. Osoba, która tego dokonała została skazana za ten czyn prawomocnym wyrokiem sądu karnego. Poszkodowany mężczyzna wniósł pozew do sądu cywilnego domagając się odszkodowania i zadośćuczynienia (odpowiednio 9000 i 2000 zł). Powód ma jednak pewien problem z dostatecznym (...)

 • Wprowadzenie zakazu palenia na klatce schodowej

  W prywatnej kamienicy niektórzy mieszkańcy palą papierosy na klatce schodowej. Czy można wprowadzić zakaz palenia papierosów na klatce schodowej? Jakie przepisy to regulują?

 • Zadośćuczynienie za pomówienia i zniesławienie

  Osoba X i Y będąca małżonkami składa zawiadomienia do Prokuratury lub na Policję na osobę Z. Zarzuty stawiane przeciwko sobie Z czynione są złośliwie i nie są prawdziwe. Osoba Z oczyściła się w dwóch postępowaniach ze stawianych jej zarzutów. Świadkowie powoływani przez osobę X i (...)

 • Odrzucenie odpowiedzi na pozew i prekluzja

  Pozwałem innego przedsiębiorcę o zapłatę. Sąd wysłał pozew drugiej stronie, którą reprezentuje profesjonalny pełnomocnik. Pozwany nie wysłał odpisu odpowiedzi na pozew do mnie, tylko oba egzemplarze do sądu. Sąd odrzucił odpowiedź na pozew i formalnie wobec jej braku wydał wyrok zaoczny. (...)

 • Wniesienie środka trwałego do spółki partnerskiej

  Wspólnik spółki partnerskiej zakupił środek trwały na własne potrzeby. W tym samym miesiącu chciałby wnieść ten środek trwały do majątku spółki partnerskiej. Czy wniesienie środka trwałego do majątku spółki partnerskiej będzie stanowiło podwyższenie majątku spółki? Czy takie (...)

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweAkty Prawne