e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 28 Luty 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Przekazanie majątku przez stowarzyszenie

  Stowarzyszenie (w likwidacji) chce przekazać nieodpłatnie swój majątek (o wartości kilkunastu tysięcy złotych m.in. komputer, biurko i podobne wyposażenie) na rzecz funkcjonującego stowarzyszenia. Obydwa stowarzyszenia mają statut organizacji pożytku publicznego. Jakie będą konsekwencje (...)

 • Rozwiązanie umowy licencyjnej na znak towarowy

  W 2002 r. spółka podpisała umowę licencyjną na używanie znaku towarowego na okres 5 lat. W dniu 19.07.2006 r. rozwiązano za porozumieniem stron tę umowę, równocześnie podpisano umowę sprzedaży prawa ochronnego na ten znak towarowy. Spółka rozpoczęła amortyzować nabyte prawo ochronne (...)

 • Ulga odsetkowa dla zakupów na rynku wtórnym

  Przeczytałam w serwisie, kiedy przysługuje mi ulga odsetkowa, ale ponieważ to, co znajduję, mocno mnie rozczarowuje, pozwolę sobie upewnić się jeszcze. Czy przysługuje mi ulga odsetkowa dla zakupionego w listopadzie 2005 roku na rynku wtórnym mieszkania w budynku wybudowanym w 1998 roku, przy (...)

 • Sprzedaż nieruchomości wniesionej aportem

  Spółka z o.o. nabyła poprzez aport (stała się właścicielem) nieruchomość, która została wniesiona aportem. Wartość nieruchomości została ustalona poprzez wycenę rynkową i taka wartość jest zaksięgowana. W chwili obecnej spółka chce sprzedać tę nieruchomość. Od jakiej kwoty trzeba (...)

 • Nakaz zapłaty jako dokument księgowy

  Uzyskaliśmy nakaz zapłaty wobec naszego dłużnika. Dłużnik wpłacił kwotę główną wynikającą z nakazu. Natomiast nie wpłacił odsetek i kosztów procesu, twierdząc, iż do odsetek musi być wystawiona nota odsetkowa. Czy nakaz zapłaty może być jednocześnie dokumentem księgowym, na podstawie (...)

 • Termin zgłoszenia pełnomocnika spółdzielni

  Nowelizacja ustawy o KRS wprowadziła ujawnianie w rejestrze także pełnomocników między innymi spółdzielni oraz zakres ich pełnomocnictwa. Jaki jest termin dokonania zgłoszenia do sądu tych pełnomocników celem ich ujawnienia w rejestrze? Czy został zakreślony jakiś termin ustawowy, czy (...)

 • Porozumienie zmieniające

  Zatrudniam pracownika w podstawowym systemie czasu pracy na umowę o pracę. W umowie o pracę nie zapisałem w jakim systemie czasu pracy pracownik jest zatrudniony. Podałem pracownikowi na piśmie w informacji art. 29 par. 3 k.p., że obowiązuje go praca w podstawowym systemie czasu pracy. Od 1 marca (...)

 • Unieważnienie przetargu a roszczenia wykonawcy

  Samorządy przyjmując do budżetu kolejne pozycje planu inwestycyjnego na dany rok powinny określać ich wartość na podstawie kosztorysów inwestorskich zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Czy w związku z tym kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (...)

 • Zmiana systemu czasu pracy dla pracownika

  W mojej firmie nie obowiązuje regulamin pracy ponieważ zatrudniam 13 osób na umowę o pracę. Pracownicy zatrudnieni są w podstawowym systemie czasu pracy. O obowiązującym systemie czasu pracy pracownik informowany jest na piśmie w informacji art. 29 par. 3 kodeksu pracy. Od 1 marca chciałbym (...)

 • Dopuszczenie tymczasowe osoby bez umocowania

  W sprawie cywilnej przeciwko byłemu przedsiębiorcy o zapłatę odbyła się pierwsza rozprawa w sądzie cywilnym. Przeciwnika reprezentował jegomość, który przedstawił się jako osoba sprawująca zarząd majątkiem i interesami strony. Powołał się na art. 87 kpc, ale nie przedstawił żadnego (...)

 • Godziny nadliczbowe w delegacji zagranicznej

  W związku z charakterem mojej pracy zawodowej większość czasu pracy spędzam w delegacjach zagranicznych. Pracuję jako handlowiec odpowiadający za kontakty i sprzedaż do klientów zagranicznych. W ubiegłym roku było to około 150 dni spędzonych na wyjazdach służbowych poza granicę kraju. (...)

 • Rozporządzanie udziałem przed wpisem w KRS

  Sprzedałem udziały spółki z o.o., które objąłem poprzez podwyższenie kapitału zakładowego. Umowa o zbycie udziałów została zawarta przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w KRS. Sąd odrzucił wniosek o zmianę udziałowca, powołując się na art. 16 KSH i wnosząc o dostarczenie (...)

 • Przerejestrowanie samochodu dla spółki

  Spółka z o.o. w trakcie rejestracji w KRS gdzie wkładem wspólnika jest aport w postaci samochodu. Przerejestrowanie samochodu na spółkę jest w zasadzie tylko konsekwencją faktu, iż staje się ona właścicielem pojazdu. Czy jest jakiś termin w którym należy dokonać przerejestrowania samochodu (...)

 • Reprezentacja spółki z o.o.

  Spółka z o.o. (zarząd 4 osobowy; sposób reprezentacji zgodnie z KRS - 2 członków zarządu albo 1 członek zarządu łącznie z prokurentem) złożyła do banku kartę wzorów podpisów, gdzie w miejscu: stempel firmowy i podpisy osób upoważnionych do otwarcia rachunku i udzielenia pełnomocnictw (...)

 • Wezwanie na rozprawę karną

  Jako oskarżony (niesłusznie) o przestępstwo z art. 191 par. 2 kk otrzymałem wezwanie na rozprawę do sądu grodzkiego. Sąd \"... wzywa Pana do stawiennictwa w charakterze oskarżonego ... w sprawie własnej\" - taka formułkę zawiera wezwanie. Nie jest ma jednak adnotacji \"stawiennictwo osobiste (...)

 • Jak zaksięgować depozyt w pkpir?

  Do celów prowadzonej działalności gospodarczej wynajmuję biuro w biurowcu (prowadzę działaność gospodarczą, księgę przychodów i rozchodów, jestem podatnikiem VAT). Umowa najmu przewiduje wpłatę depozytu (za 3 miesiące najmu), który jest zwracany po zakończeniu okresu najmu. Jak zaksięgować (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 234 z 2007

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 2007 r. sygn. akt P 1/06

 • Dziennik Ustaw Poz. 233 z 2007

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych

 • Dziennik Ustaw Poz. 232 z 2007

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadku koronnym

 • Dziennik Ustaw Poz. 231 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się organizmu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

 • Dziennik Ustaw Poz. 230 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na badania przemysłowe i badania przedkonkurencyjne

 • Dziennik Ustaw Poz. 229 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • Dziennik Ustaw Poz. 228 z 2007

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 227 z 2007

  Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006

 • Dziennik Ustaw Poz. 226 z 2007

  Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej

 • Monitor Polski Poz. 154 z 2007

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2006 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

 • Monitor Polski Poz. 153 z 2007

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2006 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

 • Monitor Polski Poz. 152 z 2007

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

 • Monitor Polski Poz. 151 z 2007

  Ogłoszenie Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 lutego 2007 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Poz. 150 z 2007

  Ogłoszenie Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 lutego 2007 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Poz. 149 z 2007

  Ogłoszenie Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 lutego 2007 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Poz. 148 z 2007

  Ogłoszenie Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 lutego 2007 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Poz. 147 z 2007

  Ogłoszenie Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 lutego 2007 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Poz. 146 z 2007

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2006 r. i w drugim półroczu 2006 r.

 • Monitor Polski Poz. 145 z 2007

  Obwieszcenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2007 r.

 • Monitor Polski Poz. 144 z 2007

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na II kwartał 2007 r.

 • Monitor Polski Poz. 143 z 2007

  Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego

 • Monitor Polski Poz. 142 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2006 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 141 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2006 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 140 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2006 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 139 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2006 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 138 z 2007

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie uczczenia 250. rocznicy urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza

 • Monitor Polski Poz. 137 z 2007

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie uczczenia uczestników walk w obronie Zamojszczyzny w latach 1942-1944

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 49 z 2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/140/WPZiB z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 47 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 lutego 2007 r. upoważniająca do czasowego wyłączenia z zakresu stosowania przepisów art. 4 ust. 3 oraz art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową w odniesieniu do stosowania i wprowadzania do obrotu HCFC-225cb wykorzystywanego w produkcji fluoropolimerów (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 556)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 29 z 2007

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Islandii w sprawie preferencji w handlu produktami rolnymi przyznanych na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 28 z 2007

  Decyzja Rady z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii dotyczącego dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi przyznanych na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 211/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 809/2004 wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do informacji finansowych, jakie muszą zawierać prospekty emisyjne emitentów o złożonej historii finansowej lub tych, którzy poczynili znaczące zobowiązania finansowe (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 210/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 w odniesieniu do okresu ważności pozwoleń na wywóz przy ustalonej z góry kwocie refundacji w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 209/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 208/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. dostosowujące, w wyniku przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, rozporządzenie (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 207/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. ustalające pomoc określoną w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do prywatnego składowania masła i śmietany i wprowadzenia odstępstwa od przepisów rozporządzenia (WE) nr 2771/1999

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2247/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w sektorze wołowiny i cielęciny rozporządzenia Rady (WE) nr 2286/2002 w sprawie uzgodnień mających zastosowanie do produktów rolnych i towarów uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych pochodzących z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 205/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 990/2006 w odniesieniu do ilości objętych stałymi przetargami na wywóz żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4586 — Nutrilux/Provimi) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4597 — Groupe Arnault/Go Voyages) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4579 — Investor/Morgan Stanley/Mölnlycke) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2007

  Zaproszenie do składania wniosków w ramach programów prac siódmego programu ramowego WE na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2007

  Zaproszenie otwarte — Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 203/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 958/2006 i (WE) nr 38/2007 w celu zniesienia refundacji wywozowych dla niektórych miejsc przeznaczenia

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2007

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 202/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Opinia nr 1/2007 w sprawie projektu rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich