Archiwum 9 Maj 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Czy dzień rozwiązania umowy jest dniem pracy dla pracownika?

  Pracownik złoży pisemną prośbę o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z dniem 09.02.2016 r. Czy dzień 09.02.2016 r. to jeszcze dzień pracy pracownika?

 • Kontakty z wnuczką

  Z powodu utrudniania mi przez córkę i zięcia widywania wnusi chce rozpocząć postępowanie sądowe. Wiem, że ma to być postępowanie nieprocesowe. Chce napisać wniosek do sądu już na przyszły tydzień. Może lepiej od razu wnioskować o postępowanie procesowe? Czy do postępowania nieprocesowego (...)

 • Brak zarządu w spółce z o.o.

  Jestem jednym a dwóch udziałowców spółki z o.o. (po 50%) powstałej z przekształcenia w sierpniu 2005 roku. Po dwóch tygodniach, we wrześniu 2005 r. od powołania jednoosobowego zarządu - prezesa złożono wniosek o upadłość, oddaloną z uwagi na brak środków finansowych. Do dnia dzisiejszego (...)

 • Alimenty od Polaka mieszkającego za granicą

  Chciałabym wystąpić o alimenty na dziecko od byłego partnera (obywatela polskiego, nie byliśmy małżeństwem), który mieszka i pracuje w Anglii. Dochody ma udokumentowane. Z tym, że nie wiem, gdzie aktualnie jest zameldowany, czy w Polsce czy już w Anglii. W jaki sposób mogę wystąpić o alimenty (...)

 • Urlop dla osoby zatrudnionej na 1/2 etatu

  Jeden pracownik zatrudniony na 1/2 etatu pracuje po 4 godziny dziennie, drugi - również w tym samym wymiarze - ma bardziej elastyczny czas pracy (średnia 4 godziny dziennie w skali miesiąca). Ile dni urlopu przysługuje pracownikom w skali roku? Gdyby pracowali na pełen etat, przysługiwałoby im (...)

 • Właściwość sądu, gdy pozwany przebywa za granicą

  Wyrokiem sądu w K. sprzed około 10 lat jestem zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz mojej obecnie 21 letniej córki, która po zdaniu matury 2 lata temu, mimo że dostała sie na studia, nie podjęła ich, lecz wyjechała do Irlandii, gdzie ma stalą pracę, z której się utrzymuje, opłaca (...)

 • Budowa w lesie

  Działka 13 ha (8 ha łąki, 0,6 ha stawy, pozostała część to las) na następujące przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania: 1) gospodarki leśnej na terenach lasów prywatnych i państwowych; 2) zalesień gruntów rolnych o niskiej przydatności rolniczej; 3) gospodarki rolnej o charakterze (...)

 • Zażalenie w przedmiocie kosztów

  W listopadzie 2006 roku przekroczyłam dozwoloną prędkość i zostało to zarejestrowane przez fotokomórkę. Wezwanie z policji przyszło dopiero w marcu 2007 roku. Na wezwanie stawiłam się w pierwszym terminie i przyznałam do popełnienia wykroczenia. Jak się okazało policja nie mogła mnie (...)

 • Ukończenie studiów i składki ZUS

  Uczeń szkoły gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej oraz student do ukończenia 26 roku życia wykonujący umowę zlecenie nie podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym. Jeżeli przed ukończeniem 26 roku życia osoba kończy studia, do którego momentu przysługuje zwolnienie z podlegania (...)

 • Precyzja w określeniu przedmiotu sporu

  Przedmiotem sporu jest wartość utraconego mieszkania. Dokumenty, dotyczące wielkości i położenia mieszkania złożono z pozwem. Czy określając wartość przedmiotu sporu wystarczy podać wartość rynkową (znaną powszechnie np. z ogłoszeń w gazetach, dotyczących kupna - sprzedaży podobnych (...)

 • Baza forum dyskusyjnego a GIODO

  Jedna z osób, pisząca na administrowanym przeze mnie Forum sugeruje mi rejestrację bazy obsługującej Forum u GIODO. Nadmieniam, że rejestracja jest dobrowolna, korespondencja e-mail obsługiwana jest przez Forum (adresy e-mail ukryte są dla Użytkowników), skrypt forum nie wymaga i nie przewiduje (...)

 • Koszt apelacji od wyroku rozwodowego - alimenty

  Złożyłam w imieniu swoim i dzieci apelację od wyroku sądu rodzinnego w sprawie rozwodowej. Zażalenie dotyczyło części wyroku, a mianowicie wysokości alimentów dla dzieci oraz wniosku o alimenty dla mnie jako nie wyłącznie winnej rozpadu związku. Poddałam w wątpliwość wiarygodność (...)

 • Prawa i obowiązki ojca

  Wkrótce zostanę samotną matką. Mój były partner mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii. Z tego co mówi chce on uznać dziecko. Nie wiem w jakich kwestach dotyczących dziecka będę musiała uzyskiwać jego zgodę. Jakie prawa i obowiązki ma ojciec dziecka niebędący mężem matki i mieszkający (...)

Artykuły i poradniki

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 545 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego

 • Dziennik Ustaw Poz. 544 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów

 • Dziennik Ustaw Poz. 543 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców

 • Dziennik Ustaw Poz. 542 z 2007

  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 541 z 2007

  Ustawa z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 540 z 2007

  Ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 539 z 2007

  Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 538 z 2007

  Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 49 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2007 r. ustanawiająca środki ochronne w odniesieniu do zastosowań środków ochrony roślin zawierających tolylfluanid, powodujących skażenie wody pitnej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1865) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 48 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 maja 2007 r. zwalniająca Zjednoczone Królestwo z niektórych zobowiązań dotyczących obrotu materiałem siewnym warzyw zgodnie z dyrektywą Rady 2002/55/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1836)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 45 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2007 r. ustanawiająca grupę wyznaczonych przez państwa członkowskie ekspertów w dziedzinie digitalizacji i ochrony zasobów cyfrowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 37 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 września 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 45/04 (ex NN 62/04) na rzecz czeskiego producenta stali Třinecké železárny, a.s. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5245) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 32 z 2007

  Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 31 z 2007

  Decyzja Rady z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 30 z 2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. ustanawiająca stanowisko, które w imieniu Wspólnoty ma być przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady Zbożowej w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania Konwencji o handlu zbożem z 1995 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 29 z 2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. określająca stanowisko, jakie w imieniu Wspólnoty ma zostać przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady ds. Cukru w odniesieniu do przedłużenia Międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 27 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 507/2007 z dnia 8 maja 2007 r. zmieniające po raz 76. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 506/2007 z dnia 8 maja 2007 r. nakładające na importerów lub producentów niektórych substancji priorytetowych wymagania w zakresie informacji i badań zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 505/2007 z dnia 8 maja 2007 r. tymczasowo ustanawiające zobowiązania dostawy cukru trzcinowego, który zostanie przywieziony w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami, na okres dostaw 2007/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 504/2007 z dnia 8 maja 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania ustaleń dotyczących dodatkowych należności przywozowych w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Wersja skodyfikowana)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2007

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 503/2007 z dnia 8 maja 2007 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Pohořelický kapr (ChNP) – Žatecký chmel (ChNP) – Pomme du Limousin (ChNP) – Tome des Bauges (ChNP))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4648 — Peter Döhle Schiffahrts-KG/GE Transportation Finance Inc./JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2007

  Zaproszenie do składania ofert — SUB 01-2007

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 502/2007 z dnia 8 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2007

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4565 — Cerberus/Bawag) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 501/2007 z dnia 7 maja 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4630 — Bear Stearns/Nylstar) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4625 — Apollo Group/Countrywide) (1)

NA SKÓTY