e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 28 Wrzesień 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

  Za 2 dni się uprawomocni wyrok rozwodowy, o ile nikt nie złoży apelacji w ciągu tych dni. Czy po tym terminie będę mógł jeszcze żądać i złożyć sprawę o rozdzielność majątkową z datą wsteczną?

 • Postanowienie - wymóg formalny

  Spółka otrzymała wydane przez Burmistrza Miasta X postanowienie na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 165 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa o wszczęciu z urzędu postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości. Pismo zakończone (...)

 • Zaległe składki ZUS kosztem

  W 2002 r. prowadziłem działalność jako wspólnik spółki cywilnej. Przez jakiś czas nie płaciłem składek ZUS. Składek nie płacił również drugi wspólnik spółki cywilnej. Teraz prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą o odrębnym wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. (...)

 • Błędny wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej

  Dokonano wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości osoby prawnej. Wniosek oraz sam wpis zawiera błędny adres właściciela. Sąd bada formę i treść wniosku, a więc powinien już na tym etapie odrzucić wniosek jako niezgodny ze stanem faktycznym. Istnieje sprzeczność między danymi w KRS i (...)

 • Definicja pojęcia "niezwłocznie"

  W umowie istnieje zapis "niezwłocznie", który służy do określenia terminu usunięcia z powierzchni dzierżawionej moich nieruchomości. Czy istnieje interpretacja sądowa (lub innego uprawnionego organu) określającego termin "niezwłocznie". Występuje on w wielu przepisach jednak żaden pojęcia (...)

 • Budowa ze starym pozwoleniem na budowę

  Kupiłem działkę budowlaną pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, przylegającą do działki sąsiada. Sąsiad zaczął właśnie budowę garażu, którego ściana powstaje dokładnie na granicy działek. Czy przepisy zezwalają na takie umiejscowienie obiektu bez zachowania odległości od granicy (...)

 • Prawo do legitymacji nauczycielskiej

  Pracuję w gimnazjum jako nauczyciel na czas określony od 01.09.07 do 30.06.08 w wymiarze 4/18 etatu. Czy mam prawo otrzymać legitymację nauczyciela mimo, że nie jestem zatrudniony na cały etat, a do tego na czas określony?

 • Działalność gospodarcza i wynajmowanie mieszkania

  Osoba prowadząca działalność w formie podatku liniowego, zajmująca się m.in. szkoleniami, nauką języka obcego, chce zakupić mieszkanie na kredyt pod najem - potraktować to jako inwestycję i czerpać z tego dodatkowe dochody. Czy w takiej sytuacji (zakup pod najem) osoba ta może rozszerzyć (...)

 • Opłata przy reklamacji z tytułu gwarancji

  Prowadzimy serwis sprzętu komputerowego. Klient przysłał do nas komputer z żądaniem jego naprawy w ramach gwarancji. Po rozkręceniu komputera i wykonaniu diagnozy stwierdziliśmy, że sprzęt jest zalany. Przesłaliśmy do klienta pismo z odmową wykonania naprawy w ramach gwarancyjnych wraz z (...)

 • Współwłasność a postępowanie spadkowe

  Między mną a moim dziadkiem istnieje współwłasność na samochód osobowy fiat 126 p od 19.10.2005 r., tzn. dziadek właściciel a ja jako współwłaściciel. We wrześniu tego roku dziadek umarł. Zgłosiłam się do wydziału komunikacji, aby udzielono mi informacji, co należy zrobić, abym (...)

 • Mandat karny a przepisy porządkowe

  5 czerwca 2006 r weszło w życie rozporządzenia MSWiA (Dz.U. 2006 r. Nr 94, poz. 653) w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej, nakazujące powiadamianie właściwej Placówki Straży Granicznej o zamiarze np. wędkowania na wodach granicznych (...)

 • Zmiana głównego najemcy mieszkania kwaterunkowego

  Małżeństwo najmuje mieszkanie kwaterunkowe. Mąż jest jego głównym najemcą. Mąż wyprowadza się od żony i występuje o rozwód. Czy i na jakich warunkach możliwa jest zmiana głównego najemcy (miałaby nim zostać żona lub syn małżonków) zarówno przed jak i po ewentualnym rozwodzie? (...)

 • Ślub z cudzoziemcem - potrzebne dokumenty

  Jakie dokumenty potrzebne są do zawarcia związku małżeńskiego z obcokrajowcem w Polsce? (narzeczony z Niemiec).

 • Ustalenie istnienia stosunku prawnego przez sąd

  Mój problem jest następujący. Przed trzema laty umówiłem się (ustnie) ze stolarzem na wykonanie między innymi schodów ażurowych, samonośnych, drewnianych w moim nowobudowanym domu. W lipcu 2006 r. przekazałem drewno na wykonanie zamówienia. Nie spisałem protokołu przekazania ilości materiału. (...)

 • Wymagania dla pojazdów specjalnych

  W związku z prowadzoną działalnością w zakresie czyszczenia separatorów, kanalizacji i odstojników przemysłowych oraz unieszkodliwiania wybranych odpadów ciekłych użytkujemy w naszym przedsiębiorstwie pojazdy specjalne w postaci samochodów asenizacyjnych (mają to wpisane w dowodach rejestracyjnych) (...)

 • Ujęcie faktury w ewidencji VAT

  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług remontowo-montażowych opodatkowanych na zasadach ogólnych i podatkiem VAT. VAT rozliczam w ciągu 30 dni, a w sytuacjach wcześniejszego wpływu zapłaty podatek należny odprowadzam do tej wysokości. Spodziewam się kontroli podatku VAT za m-c (...)

 • Likwidacja Spółki a odprawy pracownicze

  W Spółce z o.o. po zmniejszeniu zatrudnienia spółka liczy 4 pracowników łącznie z Prezesem Spółki, który też zatrudniony jest na umowę o pracę. Spółka ostatniego dnia października tego roku ma być zlikwidowana. 3 pracowników chciałoby na swoja prośbę ostatniego dnia października (...)

 • Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej na 3/4 etatu

  Zamierzam zatrudnić osobę niepełnosprawną z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności na 3/4 etatu. Czy mógłbym sporządzić umowę w systemie 4 dni pracujących w tygodniu z ruchomym dniem wolnym: czyli np. w jednym tygodniu ustalamy poniedziałek wolny a w drugim wtorek? Wyliczyłem, że dla (...)

 • Mienie przesiedleńcze z Norwegii

  Moja żona jest obywatelką Norwegii mieszka tam i pracuje, ja jestem obywatelem RP i stały meldunek mam w Polsce; małżeństwem jesteśmy od 5 lat. Chciałbym sprowadzić samochód zarejestrowany tam na żonę i zarejestrować go w Polsce na siebie, oczywiście na własny użytek. Nie posiadamy rozdzielności (...)

 • Prawa autorskie zależne

  Klient chce zakupić od spółki z o.o. prawa autorskie, w szczególności prawa zależne. Co oznacza pojęcie autorskie prawa zależne?

Opinie prawneZmiany w PrawieInterpretacje podatkoweAkty Prawne