e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 7 Wrzesień 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • VAT od sprzedaży opon używanych

  Jestem importerem między innymi opon używanych z Niemiec, prowadzę działalność gospodarczą, jestem vatowcem i mam kasę fiskalną. Czy na opony używane jest VAT marża i jak mam rozliczać opony, na które Niemiec wystawi pokwitowanie za całość, nie wyszczególniając sztuk, np. 500 euro, (...)

 • Akcje pracownicza a wspólność małżeńska

  Posiadam w depozycie prowadzonym przez dom maklerski akcje imienne spółki akcyjnej, w której pracuję 20 lat, o wartości nominalnej 10.00 zł każda. Akcje mojego przedsiębiorstwa obecnie nie znajdują się jeszcze na giełdzie papierów wartościowych. Aby móc je sprzedać teraz, potrzebna jest (...)

 • Świadczenie z polisy PZU a odrzucenie spadku

  Ojciec mój w ramach pracowniczego ubezpieczenia na życie posiadał polisę na życie, w której wskazał mnie jako osobę uprawnioną do otrzymania świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego. Świadczenie zostało mi wypłacone, ale po paru tygodniach od śmierci ojca okazało się, że pozostawił (...)

 • Rażąca niewdzięczność obdarowanego

  Córka znajomej została, na mocy darowizny, właścicielką domu. W chwili obecnej jest ona wdową i żyje z konkubentem. Wszczyna w domu znajomej awantury i dopuściła się nawet pobicia. Syn "nowej właścicielki" domu został przez nią wyrzucony pomimo tego, że jeszcze chodzi do szkoły i nie (...)

 • Nowa umowa w czasie wypowiedzenia

  Aktualnie jestem na drugim miesiącu wypowiedzenia - drugim z trzech. Jednak jestem zmuszony po badaniu iść na zwolnienie lekarskie, ponieważ praca fizyczna jaką pracodawca mnie obarczył na koniec przekracza granice zdrowego rozsądku w przypadku jednego człowieka. Czy mogę wykonywać legalnie (...)

 • Zażalenie na postanowienie sądu

  Czy jak wniosę zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego to Sąd Okręgowy nie będzie mógł go zmienić na moją niekorzyść? Czy obowiązuje tu ta sama zasada, co w przypadku apelacji od wyroku?

 • Nowe przepisy o komornikach i egzekucji

  Od kiedy wchodzą w życie nowe przepisy o komornikach i egzekucji i jaki jest numer publikatora ustawy nowelizującej? Czy wg. nich komornik ustala swoją prowizję stosownie do nakładu pracy, a nie wg. procentu od wyegzekwowanych kwot? Kto będzie oceniał ten nakład pracy?

 • Służba BHP a dodatkowe zadania

  Jestem Inspektorem BHP. Pracodawca obciążył mnie dodatkowymi obowiązkami Kierownika Działu Technicznego, tzn. pracowałem na dwóch stanowiskach: jako Inspektor BHP i Kierownik działu Technicznego jednocześnie. Układ ten trwał od lipca 2006 czerwca 2007. Czy pracodawca mógł ustnie obciążyć (...)

 • Telefon komórkowy jako koszt uzyskania przychodu

  Prowadzę firmę w okresie letnim, telefon komórkowy jest zarejestrowany na firmę. Czy można ująć w koszty uzyskania przychodu faktury za telefon komórkowy z okresu, kiedy działalność firmy jest nieaktywna, tj. w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień?

 • Skarga na działania sędziego do RPO

  Jestem oskarżycielem posiłkowym w sprawie karnej. W toku postępowania sędzia jest stronnicza, odrzuca moje wnioski dowodowe, twierdząc iż próbuję przeciągnąć postępowanie (złożone po przesłuchaniu oskarżonego - mające wykazać w prosty sposób, iż ten kłamie). Zachowuje się skandalicznie (...)

 • Sprzedaż darowanej działki budowlanej

  Otrzymałem jako darowiznę działkę budowlaną po 1 stycznia 2007 r. Chciałbym ją sprzedać. Jaki podatek muszę zapłacić od sprzedaży tej działki?

 • Podatek u źródła w umowie z Ukrainą

  Chcemy sprzedać kontrahentowi z Ukrainy zarówno prawa autorskie, jak i w przypadku drugiej transakcji licencję. Jeżeli dostarczymy certyfikat rezydencji, jaką stawkę podatku u źródeł kontrahent z Ukrainy powinien zastosować, jeżeli sprzedamy prawa autorskie, a jaką, jeżeli udzielimy licencji?

 • Zakup karnetu zniżkowego do teatru dla pracowników

  Firma zakupiła karnet, na podstawie którego można zakupić zniżkowe bilety do teatru. Karnet jest wystawiony na firmę i każdy z pracowników może z niego korzystać. Karnet został zakupiony ze środków obrotowych. Czy tego typu zakup stanowi dla firmy koszt uzyskania przychodu i można odliczyć (...)

 • Pozwolenie na odbycie podróży służbowej samochodem

  Pracodawca wyraził zgodę na odbycie podróży służbowej samochodem prywatnym pracownikowi, który nie posiada prawa jazdy. Pracownik odbędzie podróż służbową wraz z małżonkiem, który poprowadzi samochód. Czy pracodawca wiedząc o tym, że pracownik nie posiada prawa jazdy, ma prawo wydać (...)

Artykuły i poradniki

 • Sądy 24-godzinne

  Już działają tzw. sądy 24-godzinne. 12 marca br. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, a także rozporządzenia wykonawcze. Wskutek nowelizacji w Kodeksie postępowania karnego pojawił się nowy rozdział 54a \"Postępowanie (...)

Opinie prawneProjekty UstawInterpretacje podatkoweAkty Prawne