e-prawnik.pl Porady prawne

Odwołanie od ustaleń kontroli ZUS

Pytanie:

Na jakich zasadach i w jakim terminie należy odwołać się od ustaleń kontrolnych sporządzonych przez kontrolerów ZUS?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odwołanie od ustaleń kontroli ZUS

10.3.2012

Zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych płatnik składek ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu złożyć pisemne zastrzeżenia do jego ustaleń, wskazując równocześnie stosowne środki dowodowe. Inspektor kontroli Zakładu ma obowiązek rozpatrzyć zgłoszone zastrzeżenia i w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne. O sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń płatnika składek informuje się na piśmie.

Protokół kontroli stanowi podstawę do wydania decyzji, od której służy odwołanie do właściwego sądu ubezpieczeń społecznych, które winno zostać wniesione w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ