e-prawnik.pl Porady prawne

Wypłata wynagrodzenia małżonka do rąk drugiego z nich

Pytanie:

W jakich przypadkach można żądać, aby wypłata wynagrodzenia małżonka nastąpiła do rąk drugiego z nich?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wypłata wynagrodzenia małżonka do rąk drugiego z nich

24.4.2012

Źródłem realnych możliwości uzyskania kwot niezbędnych dla zaspokojenia potrzeb małżonka jest uzyskanie prawa do otrzymywania wypłaty drugiego małżonka wprost do rąk współmałżonka.

Art. 28 § 1 k.r.o. wskazuje na to, iż -jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka.

Przepis ten przewiduje ułatwienie w dochodzeniu -egzekwowaniu -obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny przez małżonków. W celu wystąpienia z tak określonym żądaniem na drogę postępowania sadowego, konieczne jest jednakże spełnienie dwóch warunków. Po pierwsze, regulacja ta ma zastosowanie w sytuacji gdy małżonek nie przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny (lub czyni to w niewystarczający sposób, np. nie wykorzystuje wszystkich swoich możliwości zarobkowych i majątkowych). Po drugie, małżonkowie muszą pozostawać ze sobą we wspólnym pożyciu, tzn. razem mieszkać i prowadzić gospodarstwo domowe. Dopiero łączne spełnienie tych dwóch warunków skutkuje tym, że współmałżonek może żądać wykonania omawianego obowiązku w szczególny sposób -poprzez zobowiązanie zakładu pracy do tego, aby pensja współmałżonka nie była wypłacana jemu, lecz właśnie drugiemu małżonkowi.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ