Opodatkowanie działu spadku.

Pytanie:

"Czy dział spadku podlega opodatkowaniu?"

Odpowiedź prawnika: Opodatkowanie działu spadku.

Stosownie do treści art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Tekst jedn. Dz. U. 2010 r. Nr 101 poz. 649 z późn. zm.) podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają  umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat.

Z powyższego wynika, że w przypadku, gdy ma miejsce dział spadku oraz zniesienie współwłasności za dopłatą (spłatą) dla pozostałych spadkobierców w grę wchodzi opodatkowanie tym podatkiem.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży na podmiocie nabywającym rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności.

 

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika