Niedożycie otwarcia spadku

Pytanie:

Moi rodzice zmarli w wypadku. Mój brat zmarł dwa lata wcześniej. Czy część jego spadku przejdzie na jego dzieci, czy może powiększy udziały pozostałego rodzeństwa?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.2.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Niedożycie otwarcia spadku

Sytuację tę reguluje kodeks cywilny w art 931.

Art. 931. § 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.

Udział spadkowy Pani zmarłego brata, przejdzie zatem na jego zstępnych.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne