Odwołanie od ustaleń kontroli ZUS

Pytanie:

Na jakich zasadach i w jakim terminie należy odwołać się od ustaleń kontrolnych sporządzonych przez kontrolerów ZUS?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odwołanie od ustaleń kontroli ZUS

Zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych płatnik składek ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu złożyć pisemne zastrzeżenia do jego ustaleń, wskazując równocześnie stosowne środki dowodowe. Inspektor kontroli Zakładu ma obowiązek rozpatrzyć zgłoszone zastrzeżenia i w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne. O sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń płatnika składek informuje się na piśmie.

Protokół kontroli stanowi podstawę do wydania decyzji, od której służy odwołanie do właściwego sądu ubezpieczeń społecznych, które winno zostać wniesione w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne