Rejestracja pojazdu a umowa kupna-sprzedaży

Pytanie:

"Czy można zarejestrować samochód bez okazania dowodu zawarcia umowy kupna-sprzedaży? "

Odpowiedź prawnika: Rejestracja pojazdu a umowa kupna-sprzedaży

Prawo własności pojazdu musi być udokumentowane przez wnioskodawcę ubiegającego się o zarejestrowanie pojazdu. Niedopełnienie obowiązku przedstawienia przez wnioskującego dowodu pozwalającego na ustalenie prawa własności pojazdu obliguje organ do wydania decyzji odmawiającej jego rejestracji (tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 8 czerwca 2009 r., sygn. VI SA/Wa 413/2009). Tak więc problem zarejestrowania pojazdu spoczywa na kupującym. Jeśli  on nie dysponuje umową przenoszącą własność pojazdu, to niezbędnym może okazać się ponowne sporządzenie przez stosownej umowy. Będzie to wymagane jedynie dla celów rejestracji pojazdu, nie powoduje to zmiany w zakresie własności pojazd. Samochód w takim przypadku został już skutecznie sprzedany.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika