Rygor natychmiastowej wykonalności wyroku

Pytanie:

Czy wyrokowi zasądzającemu alimenty nadawany jest rygor natychmiastowej wykonalności?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rygor natychmiastowej wykonalności wyroku

Należy wyjaśnić, czym jest rygor natychmiastowej wykonalności. Wyrok jest wykonalny wówczas, gdy jest możliwe jego przymusowe wykonanie w drodze egzekucji komorniczej. Co do zasady, wyroki są wykonalne po uprawomocnieniu się i nadaniu klauzuli wykonalności. Jednakże ustawodawca przewidział wyjątek od powyższej zasady, albowiem w niektórych przypadkach wyroki są wykonalne przed uzyskaniem prawomocności – jest to właśnie natychmiastowa wykonalność orzeczeń.

Zgodnie z przepisem art. 333 kpc sąd z urzędu nadaje wyrokowi klauzulę wykonalności w sytuacji, gdy zasądza alimenty – co do rat płatnych po dniu wniesienia powództwa, a co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa za okres nie dłuższy niż za trzy miesiące. Z art. 336 wynika natomiast, że rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje od chwili ogłoszenia wyroku lub postanowienia, którym go nadano, a gdy ogłoszenia nie było - od chwili podpisania sentencji orzeczenia.

Porady prawne

Obowiązywanie rygoru natychmiastowej wykonalności od chwili ogłoszenia wyroku lub postanowienia, którym go nadano, a gdy ogłoszenia nie było - od chwili podpisania sentencji orzeczenia oznacza, że od tego momentu powód może wszcząć egzekucję.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne