Solidarna odpowiedzialność spadkobierców do chwili działu spadku

Pytanie:

Przed działem spadku zaspokoiłem wierzycieli. Czy mogę domagać się od pozostałych spadkobierców zwrotu poniesionych przeze mnie kosztów?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.7.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Solidarna odpowiedzialność spadkobierców do chwili działu spadku

Zgodnie z przepisem art. 1034 par. 1 kc, do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może on żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości ich udziałów.
Z powyższego wynika więc, że do czasu działu spadku za długi odpowiadają wszyscy spadkobiercy. Jeśli jedne z nich zaspokoi należność – np. Pan, będzie się mógł Pan domagać spłaty od pozostałych spadkobierców spłaty ich udziału.
Porady prawne
Podobnie gdyby inny spadkobierca zaspokoił cały majątek – ma on możliwość dochodzenia od Pana spłacenia Pana części zadłużenia.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne