Szkoda wyrządzona przez właściciela psa

Pytanie:

"Jak osoba poszkodowana, tzn. pogryziona przez psa, który nota bene wybił szyby mieszkania, a osoba wzięła serię zastrzyków p/wściekliżnie - może odzyskać choć podstawowe koszty dojazdów na leczenie i pracy szklarza od właściciela psa, który ma prawdopodobnie niską emeryturę."

Odpowiedź prawnika: Szkoda wyrządzona przez właściciela psa

Zgodnie z art. 431 § 1 kodeksu cywilnego, kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy. A chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. Tak więc może poszkodowany zwrócić się do właściciela psa o naprawienie szkody wyrządzonej zachowaniem się psa.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika