Zezwolenie na osiedlenie się-nieprzerwany pobyt

Pytanie:

Ustawa o cudzoziemcach mówi, że do uzyskania stałego pobytu konieczny jest nieprzerwany pobyt w Polsce. Nieprzerwany jest określony jako "przerwy nie dłuższe niż dwa miesiące". Czy oznacza to, że cudzoziemiec może wyjeżdżać rocznie np. 5 razy po 6 tygodni, i dalej jego pobyt będzie traktowany jako nieprzerwany? Czy istnieją jakieś przepisy wykonawcze, które ograniczają interpretację ustawy tak, aby łączny pobyt roczny poza Polską nie był zbyt dlugi?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.1.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zezwolenie na osiedlenie się-nieprzerwany pobyt

Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach, zezwolenie na osiedlenie się może zostać wydane m. in. cudzoziemcowi, który zawarł związek małżeński z obywatelem polskim, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 2 lata na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony i od dnia zawarcia związku małżeńskiego upłynęły co najmniej 3 lata. Pobyt cudzoziemca uważa się za nieprzerwany, jeżeli żadna z przerw nie była dłuższa niż 2 miesiące. Oznacza to, że cudzoziemiec taki może wyjeżdżać nawet kilkukrotnie z terytorium RP, a okres łączny tych wyjazdów może przekraczać 2 miesiące, byleby tylko każdorazowy wyjazd nie przekraczał 2 miesięcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: