Archiwum pytań i odpowiedzi prawnych Styczeń 2010

Wyjazd na targi

29.1.2010

Wspówłaściciele wyjeżdzają na targi do Włoch na 4 dni, związane z prowadzoną przez nich działalnością. Jakie można ponieść koszty, jakimi dokumentami potwierdzone i jak wprowadzić je w rozliczenie prowadzonej firmy, koszty poniesione w związku z wyjazdem na targi?

Hałas w mieszkaniu w dzień

28.1.2010

Jestem studentem szkoły muzycznej i chciałbym kupić do swojego mieszkania (4 piętrowy budynek w Warszawie) pianino akustyczne. Pianina takie potrafią być w miarę głośne (zależy to od modelu, konstrukcji budynku itd.), więc istnieje szansa, że moja gra będzie słyszalna w mieszkaniach innych (...)

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa notarialnego

28.1.2010

Pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, gdzie firma ustanawia pełnomocnika do zarządzania i sprzedaży nieruchomości. Czy każde pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego jest zwolnione z opłaty skarbowej, czy dotyczy to tylko pełnomocnictwa upoważniającego do odbioru dokumentów?

Odrębne działalności gospodarcze małżonków

28.1.2010

Żona prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od kilku lat polegającą na sprzedaży art. BHP, w skład własności firmy wchodzi zakupiony towar i samochód dostawczy (podlegał odliczeniu VAT i jest amortyzowany), firma opodatkowana jest w formie zasad ogólnych i jest podatnikiem VAT. (...)

Umowa o przechowanie i depozyt nieprawidłowy

28.1.2010

Prowadzę działalność lombardową, stosuję umowę mieszaną (umowa pożyczki lombardowej wraz z umową o przechowaniu rzeczy). Czy prowadząc lombard i stosując umowę mieszaną (umowa pożyczki lombardowej wraz umową o przechowaniu rzeczy) należy odprowadzić opłatę skarbową od umowy o przechowaniu?

Legalizacja budowy stawu hodowlanego

28.1.2010

Rolnik wybudował staw na gruncie rolnym celem hodowli ryb, bez powiadamiania stosownych urzędów. Powierzchnia stawu wynosi 35 arów. Po interwencji sąsiadów, rolnik dostał decyzję uznającą, że staw jest samowolą budowlaną i nakazującą rolnikowi jego likwidację. Czy istnieje podstawa prawna, (...)

Pozwolenie na budowę a balaszany budynek

28.1.2010

Pytanie dotyczy \" blaszaka \".Jak to jest z pozwoleniem na postawienie blaszaka . Czy wymagane jest pozwolenie na budowe ? Jeżeli jest to blaszak gospodarczy to nie wystarczy zgłoszenie ? W jakich odległościach od granic sąsiadów można postwi taki blaszak , także musimy go stawiac na środku (...)

Licencja na przewóz osób

28.1.2010

Czy każdy zarobkowy przewóz osób w kraju (samochodem do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą) wymaga licencji niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej?

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

26.1.2010

W zakładzie pracy pracodawca wypłaca pracownikom ekwiwalent za odzież roboczą. Teraz pracownicy złożyli wniosek o wypłacenie im ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej. Czy pracodawca powinien im jeszcze zapłacić ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, jeśli zamiast wydawania odzieży roboczej (...)

Umowa lojalnościowa z pracownikiem

26.1.2010

Prowadząc Salon Fryzjerski, zacząłem kierować pracowników na kosztowne szkolenia w branży. Chciałbym zabezpieczyć się po ukończeniu cyklu tych szkoleń przed nagłym odejściem personelu z firmy. Proszę o podanie wzoru umowy lojalnościowej do zawarcia z pracownikiem jako załącznika umowy (...)

Definicje wynagrodzenia brutto i netto

26.1.2010

Czy istnieje wiążąca w praktyce sądowej definicja wynagrodzenia (dochodów) brutto i netto? Czy tez są to pojęcia \"płynne\" tzn. czy za dochód netto można przyjąć dochód brutto pomniejszony o obowiązkowe daniny na rzecz państwa i pomniejszony dodatkowo o np. spłatę pożyczki, składki (...)

Zabudowa na gruntach rolnych bez zezwoleń

26.1.2010

Posiadam działkę rolniczą. Chciałbym w kilku miejscach postawić altanki do 35m2. Czy na działce rolnej można zbudować budynek (altanę) do 35m2 bez żadnych pozwoleń?

Definicja działalności gospodarczej

26.1.2010

Proszę o wyjaśnienie, co należy rozumieć pod pojęciem \"działalność gospodarcza\" oraz wskazanie aktów prawych, które zawierają definicje tego terminu. Jakie elementy odróżniają \"działalność gospodarczą\" od \"działalności zawodowej\". Czy można uznać, że \"działalność zawodowa\" (...)

Okres ochronny a wcześniejsza emerytura

26.1.2010

Artykuł 39 Kodeksu pracy stanowi, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Przepis szczególny ustawy (...)

Rozwiązanie umowy o pracę a zwolnienie lekarskie

26.1.2010

Na początku lipca pracownik przysłał do pracodawcy pismo z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z dniem 31 stycznia 2010 r. Pracodawca odpowiedział pisemnie, że widzi możliwość rozwiązania umowy z dniem 31 grudnia 2009 r. Pracownik przysłał pismo, że odpowiada mu (...)

Zasiłek dla absolwenta

26.1.2010

Jeżeli syn skończył studia inżynierskie i zarejestrował się w Rejonowym Urzędzie Pracy, to czy należy mu się zasiłek dla bezrobotnych i na jaki okres? Czy należy mu się zasiłek, jeżeli w tym czasie np. będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim?

Straż Miejska - mandat za przekroczenie prędkości

26.1.2010

Kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość, a Straż Miejska fakt ten udokumentowała zdjęciem z fotoradaru. Zdjęcie zostało wykonane oddalającemu się samochodowi i przesłane właścicielowi samochodu wraz z wezwaniem do zapłaty mandatu. O ile dobrze pamiętam, kilka lat temu zapadł wyrok (...)

Wypowiedzenie umowy z operatorem telefonicznym

25.1.2010

Skłaniam się do wypowiedzenia umowy o korzystanie z abonamentu telefonicznego i w związku z tym proszę o odpowiedź, jak powinno wyglądać wypowiedzenie takiej umowy? Czy istnieje jakiś wzór?

Separacja - usunięcie żony z mieszkania

25.1.2010

Ślub był 8 miesięcy temu. Nie mamy dzieci. Żona dobrze zarabia - 3300 na rękę. U notariusza podpisaliśmy rozdzielność majątkową. Mieszkanie należy do mnie. Oboje jesteśmy zameldowani w moim mieszkaniu. Składam pozew jednostronny o separację (żona chce rozwód ale nie chce podpisać zgodnego (...)

Skarga na bezczynność organu administracji

25.1.2010

Do organu stopnia wojewódzkiego została złożona skarga w interesie publicznym na działalność organu pierwszej instancji. Pomimo upływu terminu wynikającego z art. 237 § 1 Kpa organ rozpatrujący skargę nie zawiadamia skarżącego z art. 36 w zw. z art. 227 § 4 Kpa o wyznaczeniu nowego terminu, (...)

Ewidencja czasu pracy a lista obecności co jeśli są różnice?

25.1.2010

Co w przypadku, kiedy występują różnice pomiędzy prowadzoną w komputerze ewidencją czasu pracy a listą obecności, na której podpisuje się pracownik. Różnica ta polega na tym, że na liście obecności wpisywany jest DUW(Dzień ustawowo wolny) w wybranym dniu tygodnia aby pokryć czas pracy (...)

Odbiór dnia wolnego za pracę w sobotę

22.1.2010

Pracownik pracuje na umowę o pracę w pięciodniowym (od poniedziałku do piątku) w 40 godzinnym wymiarze czasu pracy (po 8 godzin dziennie). Pracownik został poproszony o przyjście do pracy w sobotę. W sobotę natomiast wykonywał pracę nie przez 8 godzin ale przez 5 godzin. Czy w związku z tym (...)

Zmiana nazwy firmy - zgłoszenia do urzędów

22.1.2010

Zamierzam zmienić nazwę firmy bo jest za długa i dużo firm myli ją z nazwą innej firmy. Czy wystarczy w tym celu złożyć zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej? Poinformować US, ZUS, Sanepid, PIP, bank w którym mam rachunek firmy? Jaki jest termin na poinformowanie tych (...)

Spółdzielnie mieszkaniowe - wykup gruntu

22.1.2010

Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego. Spółdzielnia mieszkaniowa uchwaliła wykup gruntów od gminy. Ja ponieważ nie korzystam z bonifikaty przy lokalu użytkowym nie chcę gruntu kupić. Czy mogę zrezygnować z wykupu mojej części gruntu, jeżeli tak to na jakiej podstawie (...)

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego

22.1.2010

Stałem się właścicielem nieruchomości, w której wynajmują lokale użytkowe firmy. Firmy te zawierały umowy najmu lokali użytkowych z poprzednim właścicielem. Niektóre umowy są na czas nieokreślony. W jaki sposób mogę zmienić te umowy najmu? Aneksem? Czy można w takim aneksie zrobić (...)

Stwierdzenie zgodności dokumentu z oryginałem

21.1.2010

Organ administracji publicznej, przy przyjmowaniu wniosków o wydanie pozwolenia na budowę zobowiązuje projektantów obiektów budowlanych do potwierdzania przez nich zgodności z oryginałem kserokopii dokumentów. Czy takie działania organu są zgodne z prawem? Jakie znaczenie prawne ma potwierdzenie (...)

Zgłoszenie najmu w urzędzie skarbowym

21.1.2010

Dana osoba wynajmuje mieszkanie. Czy istnieje obowiązek zgłoszenia do Urzędu Skarbowego faktu wynajmu mieszkania? Jeśli tak, w którym momencie należy to zgłosić? Czy zależy to od przyjętej formy opodatkowania dochodu z najmu (ryczałt lub rozliczenie wraz z rocznym dochodem)?

Przekroczenie prędkości stwierdzone fotoradarem

21.1.2010

Przekroczyłem prędkość o 5 km/h, gdzie dopuszczalna prędkość wynosi 50km/h. Jeśli fotoradar zrobiłby mi zdjęcie w tym momencie to do ilu dni mam prawo czekać na wyjaśnienie wykroczenia, a jeśli zdjęcie przyjdzie po 30 dniach, jakie mam prawo potem? W taryfikatorze wykroczeń takie wykroczenie (...)

Jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie

21.1.2010

Pracę w szkole rozpoczęłam we wrześniu 2003 roku ( na pierwszym roku studiów licencjackich). Zatrudniona byłam na umowę o pracę. W roku 2005 rozpoczęłam pracę w innej szkole. 10-go marca 2006 roku uzyskałam kwalifikacje zawodowe (ukończyłam studia licencjackie), co umożliwiło mi we wrześniu (...)

Odrzucenie spadku zawierającego długi

21.1.2010

Dwa tygodnie temu umarł mój brat pozostawiając niespłacony do końca kredyt konsumpcyjny (nieubezpieczony) oraz bardzo wysoki debet na karcie (do spłacenia). Nie posiadał nic co byłoby na niego zapisane. Był kawalerem. Byłam z wizytą w jego banku, żeby zlikwidować karty i konto i wówczas (...)

Prywatna "czarna lista" dłużników

21.1.2010

Na serwisie A. jest czarna lista. Jest to wykaz klientów, którzy są automatycznie zablokowani co do możliwości dokonania zakupu u osoby, która dokonała wpisu na czarną listę. Chcę u siebie w firmie wprowadzić podobne rozwiązanie. Czy taka lista jest legalna? Czy legalne jest wymienianie się (...)

Protokół odbioru końcowego

21.1.2010

Czy protokół odbioru końcowego (odbiór techniczny) spisywany pomiędzy wykonawcą (developerem) lub też inwestorem zastępczym, a inwestorem, właścicielem nieruchomości jest dokumentem, który ma jakąś moc prawną czy może posłużyć jedynie jako dowód w ewentualnej sprawie? Co powinien (...)

Odrębna własność lokalu w spółdzielni

21.1.2010

Czy po zamianie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność będzie nadal istniała dotychczasowa spółdzielnia, czy musi powstać wspólnota mieszkaniowa (nie wszyscy członkowie spółdzielni złożyli wnioski o wyodrębnienie własności lokali)? Jak się ma sytuacja (...)

Wymiana dowodu osobistego po zawarciu małżeństwa

21.1.2010

Jestem w siódmym miesiącu ciąży zagrożonej poronieniem w związku z czym przebywam na zwolnieniu lekarskim. Za kilka dni wychodzę za mąż, a co za tym idzie pragnę przyjąć nazwisko męża. W związku z tym muszę dokonać wymiany dowodu osobistego. Problem polega na tym, że mieszkam w mieście (...)

Stawka VAT na szkolenia

21.1.2010

Firma, podatnik podatku VAT, przeprowadziła szkolenie pt. \"Zaangażowanie zakładu pracy w rozwój pracowników\"; Na fakturze wskazano PKWiU 80.42.20 i zastosowano stawkę zwolnioną. Czy jest to prawidłowe postępowanie biorąc pod uwagę, że firma formalnie nie prowadzi tego typu działalności. (...)

Darowizna mieszkania spółdzielczego

21.1.2010

Moi rodzice darowali mojej siostrze poprzez akt notarialny mieszkanie własnościowe którego byli właścicielami. Aktu darowizny dokonali nie uwzględniając mojej osoby ani nie powiadamiając mnie o tym. O fakcie obdarowania wyłącznie mojej siostry dowiedziałem się przypadkowo po pięciu latach (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika