Archiwum porad prawnych Listopad 2010

Błąd w nazwie dłużnika w nakazie zapłaty

30.11.2010

Na podstawie faktury uzyskałem nakaz zapłaty przeciwko pewnemu związkowi zawodowemu. Nakaz uprawomocnił się i skierowałem wniosek egzekucyjny do komornika, który jednak stwierdził, że na terenie tego zakładu taki związek nie funkcjonuje i postępowanie umorzył. Po wpisaniu nr NIP do wyszukiwarki (...)

Skarga na czynności komornika

30.11.2010

Posiadam nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z maja 2002 roku zaopatrzony w klauzulę wykonalności z kwietnia 2008. Komornikowi sprawę oddałem w maju 2010. Przez pół roku nie miałem żadnych informacji od komornika mimo trzykrotnych ponagleń telefonicznych. Po ostatnim telefonie w kilka (...)

Roszczenie o zachowek a darowizna

30.11.2010

Moja matka dokonała aktu darowizny kamienicy na rzecz brata. Spadkobiercami po matce jest brat oraz ja, ojciec nie żyje. Jaka w moim przypadku będzie wielkość zachowku w stosunku do wartości kamienicy (jaki ułamek wartości kamienicy) i jaką bierze się wartość kamienicy przy obliczaniu zachowku, (...)

Sprzedaż prawa do lokalu

30.11.2010

Podpisałem umowę z deweloperem na zakup lokalu mieszkalnego. Ponieważ zmieniły się plany, chciałbym - przed podpisaniem umowy notarialnej z deweloperem - zbyć prawo do lokalu osobie trzeciej. Czy w przypadku zbycia osobie trzeciej prawa do nabycia lokalu mieszkalnego od developera, muszę zapłacić (...)

Koszty sprowadzenia samochodu

30.11.2010

Chciałbym kupić samochód w Niemczech. Jakie koszty należy ponieść w Polsce i jakie przedstawić dokumenty? Chodzi o samochód osobowy, używany, silnik 2.0, kupowany do celów prywatnych, kupowany od osoby fizycznej.

Przedawnienie roszczenia z tytułu nauki

29.11.2010

W 2003 roku przerwałam naukę w prywatnej wyższej szkole z braku środków na opłatę kolejnych miesięcy czesnego. Miałam jeszcze zadłużenie za wcześniejsze nie opłacone miesiące należności. Po odejściu ze szkoły napisałam podanie o rozłożenie zadłużenia na raty. Niestety w wyniku (...)

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

29.11.2010

Sprawa dotyczy osoby fizycznej, która jest właścicielem działki gruntu z domem mieszkalnym i użytkownikiem wieczystym dwóch działek gruntu z nią sąsiadujących. Pierwsza działka w użytkowaniu wieczystym to działka o pow. ok. 290m2, oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny (...)

Wybór przewodniczącego rady gminy

29.11.2010

15-osobowy skład kandydatów do Rady Gminy wybranych w wyborach samorządowych 21 listopada br. zbiera się w poniedziałek na pierwszej sesji, na której nastąpi wybór Przewodniczącego rady. Wg najnowszego orzecznictwa dotyczącego art.25a usg należy wyłączyć z głosowania kandydatów na Przewodniczącego. (...)

Wyłączenie od głosowania we wspólnocie

25.11.2010

Wspólnota Mieszkaniowa prowadzi egzekucje komorniczą przeciwko jednemu z członków Wspólnoty . Wspólnota na wniosek dłużnika głosuje nad uchwałą o zawieszeniu tego postępowania. Czy członek Wspólnoty będący dłużnikiem i stroną zainteresowaną w przegłosowaniu tej uchwały ma prawo (...)

Wypowiedzenie umowy najmu a rzeczy najemcy

24.11.2010

Wynajmuję mieszkanie. Najemca nie opłacał czynszu - zalegał za okres 3 miesięcy. Udało się uzyskać od Najemy pisemne rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Został też w tym wypowiedzeniu określony termin, do jakiego Najemca miał przekazać mieszkanie. Najemca nie zamieszkiwał już w (...)

Warunkowe zwolnienie a łączenie wyroków

24.11.2010

Moja mama znajduje się w więzieniu, ma wyrok 6 miesięcy za przestępstwo z art. 278 par. 1 KK. Wyrok był zawieszony na nie wiem ile, podejrzewam, że na 3 lata. W tym czasie dostała drugi wyrok art. 286 par. 1 KK, odsiadka 9 miesięcy, także zawieszony na 3 lata. Sędzia zalecił wykonanie pierwszego (...)

Radny powiatu jako sekretarz gminy

24.11.2010

Mężczyzna został wybrany w wyborach samorządowych do rady powiatu. Już po wyborze otrzymał propozycję zatrudnienia na stanowisku zastępcy wójta lub sekretarza w jednej z gmin powiatu, którego jest radnym. Mężczyzna ma wyższe wykształcenie, należy do partii politycznej i pracuje w Agencji (...)

Uszkodzenie mienia na szkodę najemcy

24.11.2010

Wynajmuję mieszkanie w bloku i miało miejsce takie zdarzenie. Podczas opuszczanie zabawy w gminie udałem się do domu. Po wyjściu z samochodu zauważyłem, że ktoś za mną idzie w związku z tym przyspieszyłem kroku i zamknąłem. Po 10 minutach 3 osobników w kapturach zaczęło uderzać w drzwi (...)

Sprzedaż nieruchomości

23.11.2010

W dniu 7.12.2005 r. moi oboje rodzice darowali mi mieszkanie (40 m2). W w/w mieszkaniu zamieszkałem (nie zameldowałem się) w dniu 07.12.2005 r. - tak zostało zgłoszone do Urzędu Skarbowego. Jestem jedynym właścicielem mieszkania. Mieszkanie jest mieszkaniem spółdzielczym. W grudniu 2007 r. (...)

Odwołanie zarządu spółki z o.o.

23.11.2010

W spółce z o.o. chce odwołac cały zarząd lub jednego z jego członków. Prosze o dokładne opisanie procedury odwołania członka zarządu lub odwołania całego zarządu w spółce z o.o.

Sprawy zarządu a sprawy udziałowców

23.11.2010

Sytuacja w spółce z o.o. wygląda następująco: udziałowcy pośród których głosy rozkładają się następująco - 30 % jeden członek, 30% drugi członek, 30% trzeci członek, 10 % czwarty członek są również członkami zarządu. Zarząd chce się rozwiązać lub odwołać jednego z swoich (...)

Prawo nauczyciela do świadczeń przedemerytalnych

23.11.2010

Jestem nauczycielem i chcę przejść na świadczenie przedemerytalne. Czy po wcześniejszym spełnieniu warunków dotyczących czasu pracy mogę zakończyć pracę i potem po osiągnięciu 55 roku życia skorzystać ze świadczenia, czy muszę kontynuować pracę do 55 roku życia?

Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim

23.11.2010

Pracownik przebywał na urlopie macierzyńskim w 2010 roku. Po powrocie do pracy złożył wniosek o urlop wypoczynkowy. Urlop ten będzie trwał do 5 stycznia 2011 roku. Pracownik chce od razu złożyć wniosek na urlop przysługujący na 2011 w wymiarze 26 dni i pójść na urlop wychowawczy. Do końca (...)

Rozwiązanie stosunku pracy z wójtem

23.11.2010

Wójt w kadencji 2006-2010 nie został wybrany na kolejną kadencję, obecnie przebywa na zwolnienie lekarskim. Przewidywany termin sesji, na której nastąpi zaprzysiężenie nowego wójta to 30 listopad lub 1 grudzień. Czy z tym dniem, mimo przebywania na zwolnieniu lekarskim, należy wydać świadectwo (...)

Odwołanie zarządu spółki z.o.o

23.11.2010

Sytuacja dotyczy spółki z o.o. Czy wniosek o odwołanie zarządu musi zawierać powód odwołania zarządu- czy powód nie musi być podany. Jak wygląda procedura? Czy zarząd może odwołać się od wniosku o odwołanie zarządu?

Odwołanie prezesa spółki z o.o.

23.11.2010

Istnieje potrzeba odwołania prezesa spółki z o.o. Czy procedura odwołania prezesa zarządu spółki z o.o. jest taka sama jak każdego innego członka zarządu. Czy istnieje możliwość odwołania się prezesa od odwołania.

Przyszłe prawa autorskie

22.11.2010

Chcę wydać swoją pierwszą książkę. Po rozesłaniu do wydawnictw fragmentów utworu, otrzymałem propozycję wydania i wzór umowy z punktem takiej treści: \"INNE WARUNKI. PRAWO PIERWSZEŃSTWA. Wydawnictwo xxxx będzie miało pierwszeństwo do publikacji w języku polskim wszystkich przyszłych (...)

Uchylenie prawomocnego wyroku

22.11.2010

Sąd Rejonowy wydał w stosunku do pozwanego wyrok korzystny poprzez oddalenie powództwa w całości. Sąd Okręgowy w apelacji całkowicie wyrok zmienił orzekając wobec pozwanego na rzecz powoda kwotę 20000,- zł, plus koszty procesu w wysokości 8000,- zł. Podczas analizy akt stwierdziłem, iż (...)

Wypłata świadczenia rehabilitacyjnego

22.11.2010

Pracownik przebywa na na zwolnieniu lekarskim. Wkrótce upłynie trzymiesięczny okres, po upływie którego pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia - w trybie art. 53 kodeksu pracy. Pracownik przedłożył pracodawcy dokumenty, z których wynika, (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika