Archiwum porad prawnych Czerwiec 2010

Nabycie rzeczy przyszłej

30.6.2010

W trakcie trwania małżeństwa mąż prowadził działalność gospodarczą. W leasingu nabył samochód. Obecnie jest w trakcie rozwodu (małżonkowie mają już spisaną rozdzielność majątkową) i uzgodnione zostało, że samochód po zakończeniu leasingu będzie żony. Żona jednak nie może (...)

Obowiązek uiszczenia opłaty za parking

30.6.2010

Osoba trzecia w wyniku przestępstwa uzyskała klucze od mojego samochodu i pod wpływem alkoholu jeździła nim do czasu zatrzymania przez policję. Następnie samochód został odstawiony na prywatny parking płatny. Nie wiem na jakim etapie postępowania jest sprawa użycia mojego samochodu. Właściciel (...)

Skarga pauliańska - wartość przedmiotu sporu

30.6.2010

Dłużnik (nakaz zapłaty na kwotę ponad 500 tys. zł) z pokrzywdzeniem wierzyciela zbył nieruchomość na rzecz osoby bliskiej (wspólnik w interesach). Jak ustalić wartość przedmiotu sporu (skarga pauliańska ), jeśli nie znamy wartości zbytej nieruchomości, jeśli zbyta nieruchomość jest (...)

Czas oczekiwania na ciepłą wodę

30.6.2010

Czy jest jakiś przepis, który reguluje, po jakim czasie należy rzeczywiście uzyskać ciepłą wodę od momentu odkręcania kurka? Albo, ile litrów należy wylać ciepłej wody, aby w końcu ją uzyskać? Sytuacja ma miejsce na nowo oddanym osiedlu mieszkaniowym. Usterka wystąpiła zaraz po wprowadzeniu (...)

Skierowanie sprawy do sądu

30.6.2010

Mąż prowadził działalność gospodarczą. Po jej zamknięciu pewna kobieta jest nam winna 1200 złotych. Wysłaliśmy do niej upomnienie na specjalnym druku, wielokrotnie dzwoniliśmy do niej ale nas zbyła. Chcemy sprawę skierować do Sądu. Jaka jest wtedy procedura, jak i w jakiej formie skierować (...)

Usprawiedliwienie nieobecności w sądzie

30.6.2010

Czy będąc pełnomocnikiem męża, który nie stawia się na rozprawie, muszę podać przyczynę nieobecności męża i przedstawić jakieś zaświadczenie lub zwolnienie?

Odwołanie od wyroku nakazowego

30.6.2010

Zostałem uznany za winnego przedłożenia sfałszowanej legitymacji studenckiej na uczelni. Jest to wyrok nakazowy. Czy mogę się jakoś od niego odwołać, jeśli uważam, że jestem niewinny?

Zaległy podatek od nieruchomości

29.6.2010

Od działki zabudowanej własnej od października 1998 roku do Urzędu Gminy nie był płacony podatek od nieruchomości. Gmina żąda spłaty całego zadłużenia podatku wraz z odsetkami od tej daty. Podatek w skali każdego roku płatny był w czterech ratach co trzy miesiące. W przypadku nieuiszczenia (...)

Ważność uchwały wspólnoty mieszkaniowej

29.6.2010

Niedawno stałem się członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej (wspólnota duża, sposób zarządu - ustawowy). Otrzymałem do wglądu dokumenty uchwały wspólnoty wraz z podpisami z głosowań (na zebraniach i \"obiegiem\"). Wygląda na to, że za poprzedniego administratora panował niezły bałagan. (...)

Członek rodziny jako pełnomocnik

28.6.2010

Czy na podstawie art. 87 kpc, ojciec może zlecić synowi prowadzenie sprawy przed sądem? Konkretnie - na podstawie umowy zlecenia, za wynagrodzeniem, a nie dlatego iż jest to zstępny. Czy jest to zgodne z tym przepisem?

Pełnomocnictwo procesowe.

28.6.2010

Czy adwokat może być przedstawicielem członka swojej rodziny w sądzie w czasie procesu ? Np. ojca lub małżonka? Czy może być adwokatem swojego małżonka w trakcie procesu karnego ( p-ko małżonkowi) lub jeśli to małżonek jest osobą pokrzywdzoną? A jak jest w sytuacji, jeśli chodzi o proces (...)

Wynagrodzenie adwokata

25.6.2010

Jakie są stawki minimalne i maksymalne wynagrodzenia adwokata w sprawach z zakresu prawa spadkowego i prawa własności?

Temperatura wody w kranie

25.6.2010

Zbyt niska temperatura wody ciepłej dostarczanej do mojego mieszkania jest wynikiem płacenia przeze mnie wysokich rachunków za jej zużycie. Zużywam bowiem znacznie więcej wody ciepłej od zimnej w procesie jej użytkowania, gdyż nie mogę jej mieszać z wodą zimną z powodu zbyt niskiej temperatury (...)

Wycięcie drzewa owocowego na działce

25.6.2010

Na mojej działce rośnie stary orzech włoski. Chciałbym go wyciąć, aby wybudować garaż. Czy wycięcie drzewa owocowego wymaga jakiejś decyzji administracyjnej? Przesadzenia wymaga kilkunastoletni świerk. Czy przesadzenie tego drzewa wiąże się z uzyskaniem jakiejś decyzji administracyjnej (...)

Bezrobocie a praca na umowę o dzieło

25.6.2010

Jeśli osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku podejmie zatrudnienie na umowę o dzieło bądź umowę zlecenie, to musi to zgłosić do PUP? Czy w związku z powstałym zatrudnieniem (choć okresowym) osoba ta zostanie wyrejestrowana z PUP? Jeśli zostanie wyrejestrowana (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika