Archiwum porad prawnych Lipiec 2010

Staż zakładowy a okres wypowiedzenia

29.7.2010

Witam. Pracuję w pewnej prywatnej firmie od 01.11.2007r. Posiadam umowę o pracę na czas nieokreślony (od kwietnia `10 na stanowisku kierowniczym) i interesuje mnie sytuacja w której wręczam wypowiedzenie pracodawcy (albo analogicznie- ja otrzymuję wypowiedzenie). Zastanawiam się jak długi okres (...)

Premia gwarancyjna z książeczki mieszkaniowej

29.7.2010

Od 1992 roku razem z siostrą jestem współwłaścicielem nieruchomości, każde z nas ma po ½. W skład nieruchomości wchodzi działka z budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi. Gdy zostałem współwłaścicielem nieruchomości dokonałem rozbudowy budynku mieszkalnego tworząc nowy (...)

Opłata od apelacji w sądzie wieczystoksięgowym

29.7.2010

Sąd wieczystoksięgowy oddalił mój wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości dłużnika wraz z jednoczesnym wpisem hipoteki przymusowej. Na postanowienie Sądu chcę wnieść apelację, którą chciałbym od razu opłacić. Nie potrafię jednak odszukać przepisu o wysokości wpisu (...)

Wymiana prawa jazdy przez cudzoziemca

29.7.2010

Cudzoziemiec ob. Tajlandii posiada zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce oraz prawo jazdy wydane w Tajlandii. Czy cudzoziemiec ob. Tajlandii posiadający prawo tymczasowego pobytu w Polsce może starać sie o wymienienie swojego prawa jazdy wydanego w Tajlandii na polskie prawo jazdy? Czy w/w cudzoziemiec (...)

Konstrukcja prawna usługi bankowej escrow

28.7.2010

Zawieram transakcję podwyższonego ryzyka z kontrahentem. Chciałbym się przed tym zabezpieczyć i rozliczyć sprawę w ratach w czasie, który pozwoli na zorientowanie się, czy przedmiot transakcji nie ma wad określonych z góry w umowie. Mój kontrahent z kolei chce mieć pewność, że posiadam (...)

Rezygnacja z VAT

28.7.2010

Od czerwca 2008 r. prowadzę działalność gospodarczą, usługi kadrowo-biurowe, PKPiR + VAT. Chciałabym obecnie zrezygnować z podatku VAT i wybrać zwolnienie. W ubiegłym roku moje obroty netto wyniosły 45.500 zł (brutto 55.510). W tym roku 2010 przewiduje że moje obroty wyniosą około 75.000 (...)

Inwestycja na gruncie jednego ze wspólników

28.7.2010

Wspólnicy spółki cywilnej zamierzają prowadzić inwestycję na gruncie będącym własnością jednego ze wspólników, który użycza grunt spółce. Pozwolenie na budowę zostało udzielone wspólnikowi. Czy konieczne jest przepisanie pozwolenia na wszystkich wspólników?

Sprostowanie aktu urodzenia

27.7.2010

Jestem obywatelka USA urodzona w Polsce, mieszkam w tej chwili w Kanadzie. Odkryłam ostatnio ze w moim akcie urodzenia data i miejsce urodzenia mojej matki są błędne. Chciałabym wiedzieć jakie muszę podjąć konkretne kroki (z Kanady?) w celu otrzymania nowej metryki urodzenia, z prawdziwymi danymi (...)

Pakiety medyczne a składki na ZUS

27.7.2010

Firma zakupiła zainteresowanym pracownikom dodatkowe pakiety medyczne, które w 70% opłaca pracodawca, natomiast w 30% pracownik (potrącenia na liście płac). Od części finansowanej przez pracodawcę jest odprowadzany podatek dochodowy. Przyznanie świadczeń dotyczących opieki zdrowotnej chętnym (...)

Pozwolenie na użytkowanie

27.7.2010

Zamierzam się starać o pożyczkę hipoteczną pod zastaw domu, którego jestem właścicielem. Kłopot w tym, że wśród dokumentów, których przedstawienia wymaga bank jest wymieniona jest \"Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie\". Dom kupiłem 5 lat temu a został on wzniesiony około roku 1974. (...)

Koszty sądowe w postępowaniu zabezpieczającym

26.7.2010

Sąd całkowicie zwolnił mnie z kosztów sądowych w postępowaniu zasiedzeniowym. Po uprawomocnieniu się postanowienia o zwrocie mojego wniosku o zabezpieczenie, uzupełniłem brak w postaci adresu uczestnika i złożyłem go. Sąd naliczył mi opłatę 100zł. Mimo, że uważałem ją za nieuzasadnioną, (...)

Wada oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy

26.7.2010

Zawarłam umowę na wynajęcie domu na cele działalności gospodarczej firmie 1-osobowej T.K. Umowa została zawarta 08.01.2010 r. na czas nieokreślony począwszy od dnia 08.02.2010r z trzymiesięcznym terminem wypowiedzenia. Dnia 28.04.2010r. najemca zwrócił się do mnie jako właściciela o rozwiązanie (...)

Wyłączenie ojczyma od dziedziczenia po matce

23.7.2010

Moja Matka wyszła ponownie za mąż za mężczyznę z dwójką dzieci A i B (w czasie ślubu mojej mamy były one pełnoletnie, ja również). Parę dni temu moja ciocia zaproponowała mamie, że zapisze na nią w testamencie ziemię z budynkiem. Czy po zgonie cioci, gdy moja mama stanie sie właścicielem (...)

Nieważność decyzji

23.7.2010

W sprawie została wydana decyzja administracyjna, od której zostało złożone odwołanie. Odwołanie zostało rozpatrzone przez organ wyższego stopnia, ale decyzja została utrzymana w mocy. Zamierzam wystąpić o stwierdzenie nieważności decyzji organu I instancji. Czy w opisanej sytuacji możliwe (...)

Kiedy droga jest drogą publiczną

23.7.2010

Klient złożył wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału, na teren objęty wcześniejszą, prawomocną decyzją ustalającą warunki zabudowy. Działka mająca ulec podziałowi posiada jedynie dostęp do drogi wewnętrznej (bez uchwały Rady Gminy nadającej jej kategorię drogi (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika