Archiwum pytań i odpowiedzi prawnych Lipiec 2010

Staż zakładowy a okres wypowiedzenia

29.7.2010

Witam. Pracuję w pewnej prywatnej firmie od 01.11.2007r. Posiadam umowę o pracę na czas nieokreślony (od kwietnia `10 na stanowisku kierowniczym) i interesuje mnie sytuacja w której wręczam wypowiedzenie pracodawcy (albo analogicznie- ja otrzymuję wypowiedzenie). Zastanawiam się jak długi okres (...)

Premia gwarancyjna z książeczki mieszkaniowej

29.7.2010

Od 1992 roku razem z siostrą jestem współwłaścicielem nieruchomości, każde z nas ma po ½. W skład nieruchomości wchodzi działka z budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi. Gdy zostałem współwłaścicielem nieruchomości dokonałem rozbudowy budynku mieszkalnego tworząc nowy (...)

Opłata od apelacji w sądzie wieczystoksięgowym

29.7.2010

Sąd wieczystoksięgowy oddalił mój wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości dłużnika wraz z jednoczesnym wpisem hipoteki przymusowej. Na postanowienie Sądu chcę wnieść apelację, którą chciałbym od razu opłacić. Nie potrafię jednak odszukać przepisu o wysokości wpisu (...)

Wymiana prawa jazdy przez cudzoziemca

29.7.2010

Cudzoziemiec ob. Tajlandii posiada zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce oraz prawo jazdy wydane w Tajlandii. Czy cudzoziemiec ob. Tajlandii posiadający prawo tymczasowego pobytu w Polsce może starać sie o wymienienie swojego prawa jazdy wydanego w Tajlandii na polskie prawo jazdy? Czy w/w cudzoziemiec (...)

Konstrukcja prawna usługi bankowej escrow

28.7.2010

Zawieram transakcję podwyższonego ryzyka z kontrahentem. Chciałbym się przed tym zabezpieczyć i rozliczyć sprawę w ratach w czasie, który pozwoli na zorientowanie się, czy przedmiot transakcji nie ma wad określonych z góry w umowie. Mój kontrahent z kolei chce mieć pewność, że posiadam (...)

Rezygnacja z VAT

28.7.2010

Od czerwca 2008 r. prowadzę działalność gospodarczą, usługi kadrowo-biurowe, PKPiR + VAT. Chciałabym obecnie zrezygnować z podatku VAT i wybrać zwolnienie. W ubiegłym roku moje obroty netto wyniosły 45.500 zł (brutto 55.510). W tym roku 2010 przewiduje że moje obroty wyniosą około 75.000 (...)

Inwestycja na gruncie jednego ze wspólników

28.7.2010

Wspólnicy spółki cywilnej zamierzają prowadzić inwestycję na gruncie będącym własnością jednego ze wspólników, który użycza grunt spółce. Pozwolenie na budowę zostało udzielone wspólnikowi. Czy konieczne jest przepisanie pozwolenia na wszystkich wspólników?

Sprostowanie aktu urodzenia

27.7.2010

Jestem obywatelka USA urodzona w Polsce, mieszkam w tej chwili w Kanadzie. Odkryłam ostatnio ze w moim akcie urodzenia data i miejsce urodzenia mojej matki są błędne. Chciałabym wiedzieć jakie muszę podjąć konkretne kroki (z Kanady?) w celu otrzymania nowej metryki urodzenia, z prawdziwymi danymi (...)

Pakiety medyczne a składki na ZUS

27.7.2010

Firma zakupiła zainteresowanym pracownikom dodatkowe pakiety medyczne, które w 70% opłaca pracodawca, natomiast w 30% pracownik (potrącenia na liście płac). Od części finansowanej przez pracodawcę jest odprowadzany podatek dochodowy. Przyznanie świadczeń dotyczących opieki zdrowotnej chętnym (...)

Pozwolenie na użytkowanie

27.7.2010

Zamierzam się starać o pożyczkę hipoteczną pod zastaw domu, którego jestem właścicielem. Kłopot w tym, że wśród dokumentów, których przedstawienia wymaga bank jest wymieniona jest \"Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie\". Dom kupiłem 5 lat temu a został on wzniesiony około roku 1974. (...)

Koszty sądowe w postępowaniu zabezpieczającym

26.7.2010

Sąd całkowicie zwolnił mnie z kosztów sądowych w postępowaniu zasiedzeniowym. Po uprawomocnieniu się postanowienia o zwrocie mojego wniosku o zabezpieczenie, uzupełniłem brak w postaci adresu uczestnika i złożyłem go. Sąd naliczył mi opłatę 100zł. Mimo, że uważałem ją za nieuzasadnioną, (...)

Wada oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy

26.7.2010

Zawarłam umowę na wynajęcie domu na cele działalności gospodarczej firmie 1-osobowej T.K. Umowa została zawarta 08.01.2010 r. na czas nieokreślony począwszy od dnia 08.02.2010r z trzymiesięcznym terminem wypowiedzenia. Dnia 28.04.2010r. najemca zwrócił się do mnie jako właściciela o rozwiązanie (...)

Wyłączenie ojczyma od dziedziczenia po matce

23.7.2010

Moja Matka wyszła ponownie za mąż za mężczyznę z dwójką dzieci A i B (w czasie ślubu mojej mamy były one pełnoletnie, ja również). Parę dni temu moja ciocia zaproponowała mamie, że zapisze na nią w testamencie ziemię z budynkiem. Czy po zgonie cioci, gdy moja mama stanie sie właścicielem (...)

Nieważność decyzji

23.7.2010

W sprawie została wydana decyzja administracyjna, od której zostało złożone odwołanie. Odwołanie zostało rozpatrzone przez organ wyższego stopnia, ale decyzja została utrzymana w mocy. Zamierzam wystąpić o stwierdzenie nieważności decyzji organu I instancji. Czy w opisanej sytuacji możliwe (...)

Kiedy droga jest drogą publiczną

23.7.2010

Klient złożył wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału, na teren objęty wcześniejszą, prawomocną decyzją ustalającą warunki zabudowy. Działka mająca ulec podziałowi posiada jedynie dostęp do drogi wewnętrznej (bez uchwały Rady Gminy nadającej jej kategorię drogi (...)

Mycie samochodu w miejscu publicznym

23.7.2010

W Polsce jest zakaz mycia samochodu na ulicy czy nawet prywatnej posesji (o ile spełnia nie ona określonych warunków).Jakie przepisy dokładnie regulują tą kwestię i od kiedy obowiązują? Czy wedle Państwa wiedzy jest to rozwiązanie oparte o dyrektywę unijną i zgodne z innymi regulacjami w (...)

Testament

23.7.2010

Mama moja ma własnościowe mieszkanie i chce napisać testament własnoręcznie na mnie wszystko. Nadmieniam że jestem jedynakiem, a mama jest sama. Czy wystarczy napisanie tylko własnoręcznie testamentu (bez notariusza)? I czy ewentualnie mógłbym w razie czego sprzedać to mieszkanie?

Budowa domu a stawka VAT

23.7.2010

Buduję dom dwurodzinny typu bliźniak o powierzchni użytkowej około 400 m.kw. Wg przepisów obniżona stawka VAT 7% obejmuje wyłącznie 300 m.kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a powyżej powierzchni limitowanych obowiązuje stawka 22%. Czy w moim przypadku obniżona (...)

Uprawnienia UKS

23.7.2010

Kilka miesięcy temu UKS wszczął kontrolę mojej działalności z 2004 r. i 2005 r. Aby podważyć deklarowaną przeze mnie podstawę podatku UKS kwestionuje mój remanent z dnia 31 grudnia 2003 r. Jako dowodu przeciwko mnie UKS używa moich deklaracji podatkowych z lat 2001 - 2003 pozyskanych z US (...)

Odpłatny transport z zabezpieczeniem medycznym

22.7.2010

Odpłatny transport przez kierowcę - lekarza ważnych klientów (pacjentów) w sytuacji dla nich stresogennej (negocjacje biznesowe, wesela, pogrzeby, itp.). Klient płaci w tej sytuacji za dozór - opiekę medyczną i wypożyczenie samochodu z kierowcą - lekarzem i opcjonalnie ratownikiem medycznym. (...)

Możliwości zmiany prawomocnego wyroku

22.7.2010

Kilka lat temu dostałem wyrok 18m-cy za kradzież ok 1000zl. Zostałem przyłapany na gorącym uczynku. Mając 17 lat już siedziałem w wiezieniu 2 lata jednak bezpodstawnie oskarżony. Świadek wskazał mnie choć miałem alibi, gdyż byłem wtedy w szkole, co potwierdziła cała klasa. Mimo to mnie (...)

Zmiana nazwy dłużnika

22.7.2010

Uzyskałem tytuł wykonawczy przeciwko spółce jawnej i skierowałem wniosek egzekucyjny do komornika. Wkrótce otrzymałem od komornika pismo informujące o tym że przed uzyskaniem tytułu wykonawczego dłużnik zmienił nazwę i teraz wzywa mnie do uzyskania tytułu wykonawczego przeciwko tej niby (...)

Zatrudnienie administratora w spółdzielni

22.7.2010

Zgodnie z obowiązującym statutem Rada Nadzorcza ma prawo powołać jedno lub dwuosobowy Zarząd. Zarząd natomiast zatrudnia pracowników Spółdzielni. W chwili obecnej Prezes Spółdzielni zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę na okres tymczasowy do 31.08.20010, Członek Zarządu został (...)

Obecność na zgromadzeniu wspólników

22.7.2010

Witam serdecznie w Spółce z o.o. odbyło się zgromadzenie wspólników- dwoje wspólników było nieobecnych. Zwołanie zgromadzenia odbyło się w sposób prawidłowy. Ile razy można być nieobecnym na prawidłowo zwołanym zgromadzeniu jeżeli np. blokuje to podjęcie kluczowych uchwał dla ratowania (...)

Omyłkowa sprzedaż na aukcji internetowej

22.7.2010

Testowałem system automatycznego wystawiania towarów na aukcji internetowej. Wystawiłem drogą kurtkę od 1zł i omyłkowo ustawiłem typ aukcji na \"Kup teraz\" zamiast \"Licytacja od 1zł.\" W chwilę później chciałem wycofać ofertę, ale okazało się że ktoś tą kurtkę kupił i domaga się (...)

Potwierdzenie zapłaty dokumentem KP

22.7.2010

W grudniu 2009 zakupiłem towar handlowy na kwotę 6000 zł. Faktura była tzw \"przelewowa\" z terminem płatności 30 dni. W styczniu bieżącego roku zaległość uregulowałem osobiście płacąc gotówką w kasie, w firmie w której przedmiotowy towar był zakupiony. Na okoliczność wpłaty pracownik (...)

Powrót do rodowego nazwiska po rozwodzie

21.7.2010

Używam nazwiska byłego męża, rozwód nastąpił w 2001, chciałabym używać swojego rodowego nazwiska. Czy mogą Państwo poinstruować mnie jakie kroki powinnam podjąć? Do jakich urzędów należy się zgłosić, jakie przedstawić dokumenty, itd?

Niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza

21.7.2010

Starosta nie udzielił mi kilkakrotnie informacji publicznej. WSA nakazał mu(prawomocnie) udzielenie informacji po moich skargach. W jednym wypadku dopiero po wyroku WSA starosta doznał olśnienia i stwierdził, że informacji nie posiada (chociaż wcześniej temu nie zaprzeczał, również przed WSA, (...)

Brak tytułu prawnego do nieruchomości a decyzja WZ

21.7.2010

Uzyskałem niedawno warunki zabudowy w ramach zabudowy zagrodowej na jednej z działek wchodzących w skład mojego gospodarstwa rolnego. Z kolei chciałbym uzyskać warunki zabudowy w ramach zabudowy zagrodowej na leżącej w tej samej gminie działce rolnej, która nie jest moją własnością. Złożyłem (...)

Zakup apartamentu a odliczenie podatku VAT

21.7.2010

W marcu 2010 r. nabyliśmy wraz z żoną (wspólnota majątkowa) lokal (apartament) nad morzem. W kwietniu 2010 podpisaliśmy długoletnią umowę na wynajem tego apartamentu zarządcy i od września 2010 r. mamy z tego tytułu czerpać przychody. Nadmienię także, że ów lokal nie został nabyty w (...)

Działalność gospodarcza w wynajmowanym mieszkaniu

20.7.2010

Wynajmuję mieszkanie osobie, która teraz chciałaby mojej zgody na prowadzenie działalności w lokalu mieszkalnym. Na pytanie dlaczego, uzyskałem następującą odpowiedź od wynajmującego: \"Dla naszego US liczą się dwie właściwości, pierwsza to miejsce zamieszkania - tutaj odprowadzamy podatek (...)

Usługi spedycyjne wewnątrzwspólnotowe

20.7.2010

Prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR + VAT UE). Obecnie poszerzyłem działalność gospodarczą o spedycję. Jaką stawkę podatku VAT powinienem zastosować do usługi spedycyjnej z Polski do Anglii (ja i odbiorca jesteśmy zarejestrowani na vat-ue). Oraz usługa spedycyjna z Włoch do Polski (...)

Zeznania pracownika przeciw pracodawcy

19.7.2010

Mój pracownik dostał wezwanie do urzędu skarbowego jako świadek przeciwko mnie tzn. pracodawcy? Czy mój pracownik może odmówić składania zeznań przeciwko pracodawcy?

Odsetki z obligacji przychodem

16.7.2010

Prowadzimy działalność gospodarczą na zasadach ogólnych w formie spółki cywilnej. Posiadamy rachunek inwestycyjny firmowy w biurze maklerskim na którym zdeponowane mamy obligacje. Co pół roku wpływają nam na rachunek odsetki od obligacji, ale nie jest od nich potrącany podatek. Natomiast (...)

Zawiadomienie przez bank o podrobieniu dokumentu

16.7.2010

Załóżmy, że w celu uzyskania kredytu kredytobiorca przedstawił fałszywe zaświadczenie o zatrudnieniu, jednak kredyt otrzymany w ten sposób spłaca terminowo. Czy bank w takim przypadku ma obowiązek powiadomić o tym prokuraturę? Nie chodzi mi o społeczny obowiązek, ale o obowiązek prawny, (...)

Właściwość sądu, możliwość zmiany sądu

14.7.2010

Mam problem- gdzie należy złożyć do sądu pozew? Czy tam gdzie mieszka pozwany, czy tam gdzie mieszka powód? Ja jestem powodem i mieszkam w G. Strona pozwana czyli urząd pracy znajduje się w K. i nie wiem, gdzie należy złożyć taki pozew, gdyż suma przekracza 18.000 tyś zł. Mam wątpliwości (...)

Obniżenie wynagrodzenia za wykonane dzieło

13.7.2010

Strony zawarły umowę na wykonawstwo instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową. W umowie strony ustaliły cenę za wykonanie przedmiotu umowy. Po wykonaniu umowy strona zlecająca zleciła wykonania kosztorysu inwestorskiego, z którego wynika, że cena umowna o kilkadziesiąt tysięcy (...)

Skierowanie na ponowny egzamin

13.7.2010

W ciągu roku uzbierałem 26 punktów za wykroczenia. Były to 4 mandaty za prędkość. Zostały mi wstrzymane uprawnienia do kierowania pojazdem. Jednak, że na egzamin trzeba długo czekać, a ja mogę przez to stracić pracę, napisałem podanie do starosty o uchylenie tej decyzji bez zdawania egzaminu. (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika