Archiwum porad prawnych Październik 2010

Odpowiedzialność pełnomocnika wspólników spółki

29.10.2010

Powołany pełnomocnik, będący także udziałowcem jednej z założycielskich spółek z o.o., miałby w praktyce całkowitą swobodę w kierowaniu działalnością owej spółki cywilnej dwóch spółek z o.o. Podejmowałby na zasadach wyłączności wszelkie decyzje dotyczące bieżącej działalności (...)

Samowola budowlana współspadkobiercy

29.10.2010

Odziedziczyłem po ojcu 1/2 nieruchomości, na której w roku 2002 został wybudowany dom bez zezwolenia na budowę. Właścicielem drugiej polowy tej nieruchomości jest współspadkobierca, który współdziałał w samowoli budowlanej popełnionej przez ojca. Ja o tej samowoli dowiedziałem się sie (...)

Postępowanie w sprawie działu spadku i zniesienia współwłasności

29.10.2010

Przedłużające się postępowanie sądowe w sprawie o dział spadku i zniesienie współwłasności radykalizuje głos sędziny. Na ostatnim posiedzeniu oznajmiła, że jeżeli do kolejnego posiedzenia uczestnicy postępowania nie zdołają porozumieć się w sprawie zbycia nieruchomości orzeknie (...)

Rozłożenie na raty podatku od spadku

29.10.2010

Chodzi o podatek od spadku z roku 2006. Czy w praktyce częste jest wyrażanie zgody przez urząd skarbowy (opinie wydaje prezydent miasta) na odroczenie podatku od spadku lub na rozłożenie takiego podatku na raty? Na ile rat może zostać rozłożony taki dług z podatku od spadku w wysokości 60-70 (...)

Eksmisja przy umowie najmu okazjonalnego

28.10.2010

Jestem właścicielem lokatorskiego mieszkania spółdzielczego, które chcę wynająć. Zależy mi, aby w umowie najmu lokalu, która podpisze, znalazł sie akt notarialny sporządzony w obecności notariusza, stanowiący, że w przypadku niedotrzymania warunków umowy przez Lokatora, ma on obowiązek (...)

Jazda na oleju opałowym

27.10.2010

Z tego co się orientuję używanie oleju opałowego do celów napędowych jest karalne na gruncie kodeksu karnego skarbowego (uszczuplenie należności skarbu państwa) i kodeksu wykroczeń. Kiedy kierowca popełnia czyn zabroniony ponownie (za co może zostać ukarany drugi raz)? Czy wtedy kiedy wsiądzie (...)

Oryginały zaświadczeń o ukończonych kursach

27.10.2010

Były pracownik zażądał na piśmie w określonym terminie zwrotu zaświadczeń z kursów i szkoleń odbytych w trakcie zatrudnienia i przechowywanych w jego aktach osobowych w części \"B\". Kursy sfinansował pracodawca i mimo nie przepracowania okresu trzech lat po ich ukończeniu pracodawca odstąpił (...)

Potrącenie premii a kara upomnienia

27.10.2010

W kierowanej przeze mnie instytucji otrzymują premię regulaminową pracownicy \"wyróżniający się wysokim stopniem zdyscyplinowania i dyspozycyjnością podczas pracy\". Zgodnie z regulaminem premiowania potrącane są określone kwoty za spóźnienia do pracy. Ostatnio jeden z pracowników spóźnił (...)

Okresy zatrudnienia a emerytura pomostowa

27.10.2010

Czynny działacz związku urlopowany w części, w pełnym wymiarze czasu pracy lub tylko doraźnie, może skorzystać z uprawnień wynikających z emerytury pomostowej. Czy te okresy zatrudnienia pracowników (będących związkowcami), mają znaczenie w przypadkach różnego sposobu urlopowania do (...)

Praca za granicą a wynajem mieszkania w Polsce

26.10.2010

Od 6 lat mieszkam i pracuję w Anglii (wraz z żoną). Nie mamy tutaj statusu rezydentów podatkowych (nie po drodze nam do urzędów). Płacimy tutaj podatki. Jesteśmy zameldowani w Polsce (przynajmniej ja). W 2007 r. kupiliśmy mieszkanie w Polsce. W kwietniu tego roku przyszedł na świat nasz syn. (...)

Określanie wymogów ofet do konkursu przez NFZ

26.10.2010

Jestem świadczeniodawcą od 11 lat. Od momentu wprowadzenia portalu świadczeniodawcy, przygotowywanie ofert oraz importowanie ich do programu ofertowania stało się dla mnie koszmarem. W tym roku po zaimportowaniu ofert do systemu, źle wgrały mi się dane. NFZ odrzucił moje oferty powołując (...)

Emerytura a przychody z najmu

25.10.2010

Osoba otrzymująca emeryturę będzie uzyskiwać dochód z tytułu najmu lokalu mieszkalnego. Czy ten dodatkowy dochód (z tytułu najmu) brany jest pod uwagę przez ZUS przy wyliczaniu stawki emerytury? Czy fakt osiągania dodatkowego dochodu z tytułu najmu należy zgłosić ZUS-owi? O ile ewentualnie (...)

Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

22.10.2010

Od kwietnia 2006 r., mam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym na stałe wydane przez Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania O Niepełnosprawności (uległam wypadkowi samochodowemu). We wskazaniach dotyczących zatrudnienia jest zaznaczone - żadna praca. W chwili obecnej wychowuję (...)

Upoważnienie do reprezentowania firmy

22.10.2010

Działalność prowadzona jest na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Osoby, które mają reprezentować firmę są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.Co powinno zawierać takie upoważnienie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika