Zmiana pozwu

Pytanie:

Wystąpiłem z pozwem o zachowek. Opłaciłem opłaty sądowe. Niedługo sprawa. Z lektury odpowiedzi dowiedziałem się, że suma może być wyższa - akty darowizny. Czy muszę pisać nowy pozew? Nowa sprawa o 11000 zł czy i w jaki sposób skompletować pozew, który jest w sądzie?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.7.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zmiana pozwu

Zmiana powództwa jest dopuszczalna w trakcie całego postępowania w sądzie I instancji. Przepisy szczególne wyłączają jednak możliwość zmiany powództwa w postępowaniu uproszczonym. Dopuszczalne jest dokonanie zmiany powództwa, jeżeli nie wpływa to na właściwość sądu, który sprawę rozpatruje. Ponieważ uzupełnienie kwoty roszczenia na właściwość sądu nie wpływa - należy stwierdzić, iż nie musi Pan sporządzać nowego pozwu a wystarczy odpowiednio uzupełnić obecny.

Porady prawne

Uzupełnienie powództwa może nastąpić bądź poprzez doręczenie pozwanemu pisma procesowego zawierającego zmianę powództwa bądź ustnie. Pismo musi odpowiadać warunkom pozwu. Ustne dokonanie zmiany musi nastąpić na rozprawie w obecności pozwanego. Zmiana taka wywołuje identyczne skutki jak te związane z doręczeniem pisma o zmianę pozwu. Jedyna różnica polegać może na tym, iż w pewnych sytuacjach sąd może wówczas sprawę odroczyć, by dać pozwanemu czas na przygotowanie obrony. Jednakże skoro zmiana dotyczy tylko wysokości roszczenia - powinno się obyć bez odroczenia.

Prosimy także o zapoznanie się z treścią odpowiedzi.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne