Przestępczość środowiskowa

Książka „Przestępczość środowiskowa” dostępna

Inspekcja Ochrony Środowiska udostępniła książkę „Przestępczość środowiskowa – współczesne wyzwanie dla organów ścigania oraz Inspekcji Ochrony Środowiska”. Publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu funkcjonowania organów odpowiedzialnych za wykrywanie i przeciwdziałanie przestępstwom środowiskowym. Autorami opracowania są praktycy z Inspekcji Ochrony Środowiska i ze straży granicznej oraz naukowcy z dziedziny prawa.

W ostatnich latach zagadnienie ochrony środowiska bije rekordy popularności. Coraz częściej ten temat rozpatrywany jest w kontekście przestępczości. Choć według statystyk problem jest marginalny, to jednak wzrost świadomości społecznej i wiążąca się z tym rosnąca dbałość o środowisko stają się priorytetem działań wielu instytucji, m.in. Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

W celu podsumowania dotychczasowej dyskusji na temat przestępczości przeciw środowisku, nakładem Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, we współpracy z GIOŚ powstała publikacja „Przestępczość środowiskowa – współczesne wyzwanie dla organów ścigania oraz Inspekcji Ochrony Środowiska”.

Porady prawne

„Jesteśmy świadkami jednej z największych przemian w prawie karnym”

Opracowanie stanowi przegląd aktualnych informacji w zakresie funkcjonowania organów odpowiedzialnych za wykrywanie i przeciwdziałanie przestępczości środowiskowej oraz wskazanie dalszych obszarów rozwoju instytucjonalnego w tym obszarze. Materiały do książki udostępnili przedstawiciele doktryny oraz służb i inspekcji działających w obszarze przestępczości środowiskowej. Publikacja uwzględnia kontekst zmian nowelizujących ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. To podsumowanie informacji zaprezentowanych podczas konferencji „Przestępczość środowiskowa – współczesne wyzwanie dla organów ścigania oraz Inspekcji Ochrony Środowiska”, która odbyła się 15 kwietnia 2022 r.

- Jesteśmy obecnie świadkami jednej z największych przemian w prawie karnym i środowiskowym. Walka z przestępczością środowiskową stała się priorytetem wielu instytucji, co potwierdzone zostało podczas konferencji. W celu udokumentowania niezwykle ważnych informacji i refleksji, jakie zostały tam przekazane, oddajemy w Państwa ręce publikację, która przybliży zagadnienia przestępczości środowiskowej –zachęca wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba.

Książkę można pobrać w wersji elektronicznej: Przestępczość środowiskowa - współczesne wyzwanie dla organów ścigania oraz Inspekcji Ochrony Środowiska

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika