TSUE w sprawie OPAL

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przychylił się do skargi Polski w sprawie OPAL

15 lipca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) uznał argumentację ze skargi Polski w sprawie decyzji zwalniającej gazociąg OPAL z niektórych przepisów tzw. Trzeciego Pakietu Energetycznego. Trybunał uznał, że Komisja Europejska, przy wydawaniu decyzji zwalniającej, uchybiła obowiązkom wynikającym z traktatowej zasady solidarności i nie zbadała wpływu swojej decyzji na rynki ościenne, w tym rynek polski. Należy przy tym zauważyć, że dzisiejszy wyrok TSUE ma charakter ostateczny, a więc ostatecznie przesądza o obowiązku stosowania zasady solidarności energetycznej przez wszystkie instytucje europejskie.

- "Polska od wielu lat zabiega o uwzględnianie zasady solidarności w polityce energetycznej, gwarantującej bezpieczeństwo energetyczne wszystkim państwom członkowskim i promując równe szanse rozwoju dla wszystkich rynków w Unii Europejskiej. Dzisiejsza decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdza nasze dotychczasowe stanowisko i mamy nadzieję, że przyczyni się do wzmocnienia krytycznego stanowiska państw członkowskich i wszystkich instytucji europejskich w zakresie projektów, które budzą uzasadnione obawy państw członkowskich w zakresie ich bezpieczeństwa energetycznego" - wskazał minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka w reakcji na wyrok Trybunału Sprawiedliwości.  

Porady prawne

Tło decyzji Trybunału Sprawiedliwości

Wydany dzisiaj wyrok Trybunału Sprawiedliwości kończy wieloletni spór o zasady korzystania z gazociągu OPAL, stanowiącego lądowe przedłużenie gazociągu Nord Stream 1. W 2016 roku Komisja Europejska przyznała odstępstwo od konkurencyjnych zasad Trzeciego Pakietu Energetycznego, co pozwalało spółce Gazprom na zwiększenie stopnia wykorzystania gazociągu. W swojej decyzji, Komisja Europejska nie zbadała jednak wpływu tej decyzji na bezpieczeństwo energetyczne innych państw członkowskich, w tym Polski. W celu ochrony swoich interesów, Polska złożyła skargę na decyzję Komisji Europejskiej wskazując na nieprawidłowości proceduralne przy jej wydawaniu. W swojej skardze, Polska wskazywała, że z ogólnych zasad polityki energetycznej, określonych w Traktatach, Komisja Europejska była obowiązana do zbadania wpływu tego gazociągu na inne rynki, w tym rynek polski.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne