Testament

Nieuwzględnienie działki w testamencie

Nieuwzględnienie działki w testamencie

Moja mama pozostawiła testament. Wiem już, że w pierwszej kolejności powinnam zwrócić się do sądu z wnioskiem o otwarcie i ogłoszenie tego testamentu. Wiem także, że potem po otwarciu tego testamentu (...)

Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu

Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu

Matka zostawiła testament. Czy wraz z wnioskiem o otwarcie i ogłoszenie testamentu, który się składa do sądu, należy jeszcze złożyć dodatkowo wniosek o stwierdzenie nabycia spadku? Czy jeśli (...)

Zaliczanie darowizn a testament

Zaliczanie darowizn a testament

Czy oświadczenie spadkodawcy o nie zaliczeniu darowizny na schedę spadkową, zgodnie z art. 1039 KC jest skuteczne w przypadku dziedziczenia testamentowego? Czy spadkodawca, który sporządził testament, (...)

Testament a mieszkanie

Testament a mieszkanie

Przedmiotem sprawy jest mieszkanie w blokach należące w tej chwili do wspólnoty mieszkaniowej. Mieszkanie należy do mojej mamy, która oprócz mnie ma jeszcze troje dzieci. Siostra mieszka z mamą (...)

Mieszkanie własnościowe od wuja

Mieszkanie własnościowe od wuja

Trzy lata temu dostaliśmy propozycję wykupu mieszkania spółdzielczego należącego do naszego wuja zamieszkałego w Warszawie. Jest to kawalerka na Ursynowie. Ponieważ cena była dostępna i możliwość (...)

Częściowe przyjęcie spadku

Częściowe przyjęcie spadku

Teściowa zapisała mi w testamencie 2 ha ziemi. Jak mogę odmówić przyjęcia 3/4 tego spadku? Jej własne dzieci zostały pominięte, a prawdopodobnie byłyby zainteresowane tą ziemią. Ja zaś nie (...)

Testament na rzecz wnuków

Testament na rzecz wnuków

Czy babcia i dziadek, którzy są właścicielami dwóch działek mogą zapisać w testamencie wnukowi w wieku 10 lat lub wnuczce w wieku 16 lat, a wydziedziczyć dwóch synów i innych wnuków? Jaki w (...)

Testament ustny

Testament ustny

Świadek w sprawie karnej (brat zamordowanej) stwierdził, że "czuje się spadkobiercą po siostrze, gdyż słyszał od znajomych , że siostra chciała przepisać na niego swoją część majątku". (...)

Prawa zarządcy spadkiem

Prawa zarządcy spadkiem

Czy w wypadku, gdy spadkodawczyni uczyni swego brata wykonawcą testamentu i jednocześnie zarządzającym funduszem powierniczym jej dzieci (majątkiem, który otrzymały w spadku po matce) jest szansa (...)

Testament - powołanie do dziedziczenia

Testament - powołanie do dziedziczenia

W jaki prawomocny sposób można pominąć dzieci w testamencie? Trudno w przypadku małoletnich dzieci mówić o obrazie czci jako przyczynie wydziedziczenia. Pominięcie podyktowane jest faktem, że (...)

Powołanie do konkretnych przedmiotów spadkowych

Powołanie do konkretnych przedmiotów spadkowych

Czy można w testamencie rozdysponować swoim majątkiem przyznając konkretne przedmioty poszczególnym osobom? Czy też nie można dokonać podziału majątku za życia?

Porządek dziedziczenia po ojcu

Porządek dziedziczenia po ojcu

Przedmiotem spadku byłoby mieszkanie w Warszawie. Mieszkanie zostało wykupione z pieniędzy moich i brata w 2001 przez ojca (nie jest to udokumentowane), który był głównym lokatorem. Ojciec wyprowadził (...)

Termin ujawnienia testamentu

Termin ujawnienia testamentu

Jaki jest termin na ujawnienie testamentu? Czy jest ograniczony i liczony od chwili śmierci spadkodawcy, czy od chwili rozpoczęcia sprawy spadkowej?

Sfałszowany testament a zachowek

Sfałszowany testament a zachowek

Trwa od dwóch lat postępowanie o sfałszowanie testamentu przez spadkobiercę, który przejął w ten sposób cały majątek. Czy wystąpienie o zachowek pozostałych uprawnionych do spadku oznaczałoby (...)

Testament na rzecz cudzoziemca

Testament na rzecz cudzoziemca

Czy jest sens, z punktu widzenia ustawy z 1920 r., sporządzania testamentu na rzecz rodzonego dziecka, które jest cudzoziemcem?

Nabycie dwóch mieszkań w spadku

Nabycie dwóch mieszkań w spadku

Znajoma osoba napisała testament, który czyni mnie jedynego spadkobiercę. W drodze spadkowej otrzymam mieszkanie po tej osobie (własnościowe). Czy w przypadku śmierci moich rodziców, gdzie też (...)

Stosunki rodzinne a spadek

Stosunki rodzinne a spadek

Mieszkam z Babcią. Babcia jest drugą żoną Dziadka (zmarł w 1988 r.). Dziadek z poprzedniego małżeństwa ma 4 dzieci, w tym jedna z jego córek jest moją mamą. Babcia natomiast nigdy nie miała (...)

Testament w formie aktu notarialnego

Testament w formie aktu notarialnego

Na dokumencie znajdującym się w aktach sprawy spadkowej (wypis aktu notarialnego) brak jest podpisu spadkodawcy, istnieje jedynie podpunkt o treści: "Akt odczytano, przyjęto i podpisano. Oryginał (...)

Ważność testamentu a podpis

Ważność testamentu a podpis

Czy testator w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego mógł podpisać testament swoim nazwiskiem, a obok niego użyć swojego drugiego imienia z dowodu osobistego? Czy sąd będzie badał (...)

Dziedziczenie przez dzieci pozamałżeńskie

Dziedziczenie przez dzieci pozamałżeńskie

Czy w Sądzie, gdy jest obliczana wysokość zachowku dla dzieci z małżeństwa Spadkodawcy bierze się pod uwagę dziecko pozamałżeńskie, na które Spadkodawca płacił do pełnoletności alimenty? (...)

Wyłączenie spadkobiercy od spadkobrania

Wyłączenie spadkobiercy od spadkobrania

Moja mama chce pozostawić spadek po sobie wyłącznie mnie. Siostra jest chora psychicznie i mama opiekuje się nią już wiele lat. Ja z kolei opiekuje się nimi. Od 17-go roku życia pomagałam im jak (...)

Dziedziczenie po zmarłym spadkobiercy

Dziedziczenie po zmarłym spadkobiercy

Wujek mojej żony powiadomił nas o śmierci Jej babci (swojej matki, która w testamencie wskazała jako spadkobierców swoich trzech synów. Pierwszy syn zmarł (pozostawił po sobie trzy córki), drugi (...)

Dozwolone formy sporządzenia testamentu

Dozwolone formy sporządzenia testamentu

W grudniu 2003 r. spisany został testament moich dziadków u notariusza. Oboje zrzekli się swojego majątku w postaci 3-pokojowego mieszkania na korzyść jednego w przypadku śmierci drugiego, na korzyść (...)

Rozporządzenie wspólnym mieszkaniem małżonków

Rozporządzenie wspólnym mieszkaniem małżonków

Mamy z mężem 2 córki. Jesteśmy współwłaścicielami mieszkania własnościowego, wykupionego od gminy. Jest to nasz jedyny majątek. Jak sporządzić testament, aby jednej z córek przypadło mieszkanie, (...)

Ogłoszenie dwóch testamentów

Ogłoszenie dwóch testamentów

Mama zostawiła 2 testamenty na mieszkanie własnościowe o pow. ok. 44 m2. W pierwszym uczyniła mnie, swojego syna, jedynym spadkobiercą, a w drugim mojego 5-letniego syna. Teraz muszę wystąpić do (...)

Interpretacja postanowień oświadczenia woli

Interpretacja postanowień oświadczenia woli

Czy umowa pisemna dotycząca przekazania gruntu zawarta miedzy matką i córką w obecności dwóch świadków (oboje nie żyją) nie potwierdzona notarialnie według prawa stanowi testament? Gdzie i jak (...)

Uczestnicy postępowania o nabycie spadku

Uczestnicy postępowania o nabycie spadku

Czy w skierowanym do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po mamie na podstawie testamentu, w którym jesteśmy spadkobiercami razem z żoną, należy również wymienić strony uprawnione do dziedziczenia (...)

Podstawa wpisu do KW odziedziczonej nieruchomości

Podstawa wpisu do KW odziedziczonej nieruchomości

Mam zapisaną w testamencie nieruchomość po stryjku. Stryj już zmarł. Czy abym nabył tą nieruchomość potrzebny jest sądowy dział spadku, czy też do wpisu w księgach wieczystych wystarczy sam (...)

Świadek testamentu ustnego

Świadek testamentu ustnego

Czy testament sporządzany w stanie zagrożenia śmiercią musi być napisany przez spadkodawcę własnoręcznie, czy wystarczy własnoręczny podpis? Czy musi być obecnych 3 świadków przy sporządzaniu (...)

Ustanowienie spadkobiercy testamentowego

Ustanowienie spadkobiercy testamentowego

Ojciec chce sprzedać, zapisać w testamencie, podarować mieszkanie swojemu synowi. Jaka forma zmiany wlaściciela mieszkania jest najtańsza jeśli chodzi o opłaty?

Rzeczy nabyte po spisaniu testamentu

Rzeczy nabyte po spisaniu testamentu

Zmarł mój ojciec, który był w związku małżeńskim (wspólność majątkowa). Ojciec zostawił testament, ale nie obejmuje on całego wspólnego z żoną majątku (jak np. samochodu nabytego po (...)

Testament działowy

Testament działowy

W trakcie remontu domu parterowego (jednorodzinnego) polegającym na wymianie dachu, w wyniku którego powstaje nowa powierzchnia, którą można zaadoptować na mieszkanie osoba X (jedyny właściciel (...)

Zapis w testamencie

Zapis w testamencie

W testamencie spadkodawca zobowiązał jedynego spadkobiercę do zapłaty po 1000 zł na rzecz swoich dwóch córek - w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku. Córki spadkodawcy zamierzają skierować (...)

Koszty wykonania zapisu

Koszty wykonania zapisu

Zgodnie z zapisem w testamencie muszę przekazać mieszkanie pewnej osobie. Rozumiem, że trzeba to zrobić u notariusza. Kto ponosi koszty notarialne, jakie i w jakiej wysokości?

Odrzucenie spadku przez spadkobiercę z testamentu

Odrzucenie spadku przez spadkobiercę z testamentu

Jakie mogą być konsekwencje nieujawnienia testamentu notarialnego za zgodą wszystkich spadkobierców) tak, aby doszło do dziedziczenia na mocy ustawy? Spadkobierca testamentowy nie jest zainteresowany (...)

Odrzucenie spadku przez spadkobiercę z testamentu

Odrzucenie spadku przez spadkobiercę z testamentu

Dziedziczę po bracie jako jedyny spadkobierca na mocy testamentu. Spadek jest kłopotliwy - udział w nieruchomości (część bliżniaka), w której mieszkają była żona i ich synowie. Po rozwodzie (...)

Odpowiedzialność spadkowa obdarowanego

Odpowiedzialność spadkowa obdarowanego

W 2003 r. wykupiłam jako pełnomocnik mojej matki mieszkanie, w którym wspólnie z matką zamieszkuję, od Gminy, na co zaciagnęłyśmy kredyt z opcją, że ja jestem osobą spłacającą zadłużenie (...)

Otwarcie testamentu a pozew o zachowek

Otwarcie testamentu a pozew o zachowek

Mam prawo do zachowku, czy wniosek o zachowek ma być złożony do sądu w trakcie sprawy tzn. otwarcia testamentu czy jest to zupełnie osobne działanie? Nadmieniam, iż spadkobierca zobowiązany do (...)

Darowizna mieszkania spółdzielczego

Darowizna mieszkania spółdzielczego

Babcia posiadająca prawo spółdzielcze własnościowe do lokalu mieszkalnego pragnie podarować je za swojego życia pełnoletniemu wnukowi będącemu synem jednego z jej czworga dzieci. Czy w takiej (...)

Stwierdzenie istnienia testamentu

Stwierdzenie istnienia testamentu

Złożyłam wniosek o stwierdzenie nabycia spadku w pięć miesięcy po śmierci ojca. Wnioskowałam o dziedziczenie ustawowe (żona i dwie córki). Na posiedzeniu Sądu siostra przedstawiła testament (...)

Ustanowienie spadkobiercy testamentowego

Ustanowienie spadkobiercy testamentowego

Ciotka ustanowiła testamentem jako jedynego spadkobiercę mojego (faktycznie) brata, a poprzez przysposobienie go przez babkę, wujka. Czy mam prawo do zachowku? Ewentualnie w jakiej wysokości?

Sprzedaż mieszkania zapisanego w testamencie

Sprzedaż mieszkania zapisanego w testamencie

Babcia pragnie sprzedać mieszkanie pewnej osobie, które to mieszkanie wcześniej zapisała w testamencie córce. Czy przed sprzedażą mieszkania testament musi być zmieniony, czy też umowa kupna sprzedaży (...)

Zapłata zachowku przez uprawnionego do zachowku

Zapłata zachowku przez uprawnionego do zachowku

Czy można prosić o przykład sytuacji, gdy osoba, która musi zapłacić zachowek, sama jest uprawniona do zachowku? Czy dzieje się to np. wtedy, gdy cały spadek został zapisany jednemu z potencjalnych (...)

Zapis testamentowy wyczerpujący cały spadek

Zapis testamentowy wyczerpujący cały spadek

Na jakiej podstawie, w czasie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, sąd decyduje czy przedmioty majątkowe zapisane w testamencie wyczerpują prawie cały spadek, stanowią jakiś procent całości (...)

Ogłoszenie testamentu

Ogłoszenie testamentu

Jeśli do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku dołączony jest testament, to kiedy zostaje on otwarty i ogłoszony?

Wymagalność roszczenia o zachowek

Wymagalność roszczenia o zachowek

Jest nas kilkoro rodzeństwa. Rodzice zmarli dwa lata temu. Czy z roszczeniem o zachowek w stosunku do jedynego spadkobiercy testamentowego trzeba czekać do momentu przejęcia spadku? Czy można wystąpić (...)

Ważność postanowień testamentowych

Ważność postanowień testamentowych

Czy testament sporządzony ręcznie, w którym numer geodezyjny działki spadkodawca podaje 615, a w rejestrze gruntów działka figuruje pod nr 199, jako adres spadkodawca podaje Przedszkolna 4 (faktycznie (...)

Zapis a ogłoszenie testamentu

Zapis a ogłoszenie testamentu

Kto i w którym momencie był zobowiązany do zawiadomienia zapisobiorcy o prawach do spadku po osobie, która zostawiła testament notarialny sporządzony przez państwowe biuro notarialne. Otwartego (...)

Przesłanki niegodności dziedziczenia

Przesłanki niegodności dziedziczenia

Po zmarłym tacie odziedziczyłam spadek - ustawowo wraz z moją mamą i siostrą. Sprawa o przejęcie spadku odbędzie się już wkrótce. Teraz rodzina mojego taty wystąpiła do sądu z wnioskiem o (...)

Wydziedziczenie to pozbawienie prawa do zachowku

Wydziedziczenie to pozbawienie prawa do zachowku

Jak wygląda prawo do zarządzania majątkiem, jeżeli spadkodawca w testamencie wydziedzicza swojego spadkobiercę ustawowego i spadkobiercą ustanawia jego małoletniego potomka? Spadkobierca nie ma (...)

1

...

2

3

4

5

6

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne