e-prawnik.pl Porady prawne

Podstawa wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego

Pytanie:

Jeżeli nie zapadł jeszcze prawomocny wyrok (na skutek zaskarżenia postanowienia Sądu pierwszej instancji sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego) w sprawie o tymczsowe zabezpieczenie alimentacyjne na czas toczącego się rozwodu, to czy można dokonać egzekucji komorniczej lub zwrócić się do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Alimentacyjnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Podstawa wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego

Podstawą do wszczęcia egzekucji komorniczej jest tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności. Dokument taki jest tytułem wykonawczym Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż brak jest nawet tytułu egzekucyjnego, gdyż może nim być tylko prawomocne orzeczenia sądu. Dopiero po tym, jak orzeczenie sądu stanie się prawomocne, a następnie zostanie mu nadana klauzula wykonalności, możliwe jest wszczęcie - na wniosek wierzyciela badź z urzędu w przypadku świadczeń alimentacyjnych - egzekucji. Także w przypadku Funduszu alimentacyjnego konieczne jest posiadanie tytułu wykonwaczego. Poza tym należy pamiętać, iż świadczenia z funduszu mogą przyznane na wniosek złożony za pośrednictwem organu prowadzącego egzekucję alimentów; organ ten przekazuje wniosek łącznie z informacją o bezskuteczności egzekucji alimentów. Ze środków funduszu można skorzystać tylko wtedy, gdy egzekucja względem podmotu zobowiązanego stała się z jakiś przyczyn bezskuteczna.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Podstawa wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego

hanna

1.3.2010 21:54:44

Re: Podstawa wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego

czy jezeli matka wychowuje dziecko i ma ojciec nieznany i ojciec nie zna tego dziecka wrezcz nie wie o jego istnieniu dowiaduje sie po kilku latach ze jest ojcem moze dostac almenty z funduszu czy musi najpierw dowies kto jest ojcem i czy ojiec dziecka musi sie poddac badaniom dna ? czy jest to przymus? prosze o szybka odpowiedz


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ