Bezprawność naruszenia dóbr osobistych

Pytanie:

Jakiego rodzaju naruszenie dóbr osobistych jest bezprawne?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Bezprawność naruszenia dóbr osobistych

Z art. 24 par. 1 k.c. wynika jednoznacznie, iż ochrona dóbr osobistych przysługuje jedynie przed działaniem bezprawnym. Przesłanka bezprawności działania jest przesłanką konieczną do udzielenia ochrony o charakterze niemajątkowym. Przesłanka bezprawności działania ujmowana jest w prawie cywilnym szeroko. Przyjmuje się mianowicie, że bezprawne jest każde działanie sprzeczne z normami prawnymi, a nawet z porządkiem prawnym oraz z zasadami współżycia społecznego (Stanisław Dmowski, Komentarz do kodeksu cywilnego.
Porady prawne
Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2009 rok).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne