Czas rozpatrywania zażalenia

Pytanie:

Jaki jest okres oczekiwania na odpowiedź z Sądu Okręgowego na zażalenie o umorzeniu?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.12.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Czas rozpatrywania zażalenia

Przepisy prawne normujące przebieg procedury karnej wyznaczają terminy dotyczące zażaleń tylko w odniesieniu do osób uprawnionych do ich wniesienia. I tak zażalenie można wnieść co do zasady w terminie siedmiu dni od daty ogłoszenia postanowienia. Upływ tego terminu oznacza, iż postanowienie staje się niewzruszalne. Żaden przepis natomiast nie ustanawia normy prawnej, która nakazywałaby sądowi rozpatrzenie zażalenia w określonym czasie (norma wskazówkowa dotyczy jedynie zażaleń w sprawach o tymczasowe aresztowanie oraz zabezpieczenie majątkowe). Z uwagi więc na interes Państwa oraz obywateli sąd powinien tak pracować, by uniemożliwić wnoszenie pozwów o opieszałość działań sądu. Poza sankcją w postaci obowiązku naprawienia szkody, ciążącym na Skarbie Państwa, sąd nie ponosi ujemnych konsekwencji swych działań.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne