Archiwum porad prawnych Grudzień 2004

Żądanie wydania ksero akt sprawy

31.12.2004

Czy mam prawo na mój koszt zażądać ksero dokumentów z rozprawy sądowej, czy sąd ma obowiązek tylko mi to umożliwić i ile to kosztuje?

Wezwanie lokatora do zapłaty zaległego czynszu

31.12.2004

Lokator ma już sprawę z trzyletniego wypowiedzenia. Teraz w grudniu wysłałem do niego pismo za potwierdzeniem odbioru wzywające go do opłacania odszkodowania w wysokości 1200 zł miesięcznie począwszy od miesiąca stycznia 2005 roku. Obecnie opłaca 340 zł tyle ile wynosił jego czynsz. Domyślam (...)

Odmowa stwierdzenia nieważności-odwołanie

31.12.2004

Kilka lat temu powiatowy organ nadzoru budowlanego wydał pozwolenie na samowolnie dokonaną zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego. W roku ubiegłym, po przeprowadzeniu postępowania z wniosku strony w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji organu powiatowego, organ wojewódzki jako organ (...)

Legalizacja zmiany sposobu użytkowania budynku

31.12.2004

Jaka jest procedura związana z legalizacją samowolnie dokonanej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (bez dokonania zgłoszenia)? Jaki przepis Prawa budowlanego będzie podstawą decyzji legalizującej samowolnie dokonaną zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego?

Zawarcie umowy w języku obcym

31.12.2004

Czy z punktu widzenia ważności umowy i ewentualnej możliwości uchylenia się od skutków zawarcia umowy ma znaczenie okoliczność zawarcia tej umowy w języku obcym przez osobę nie posługującą się tym językiem obcym?

Zasady działania wspólnoty

31.12.2004

Wspólnota mieszkaniowa nie jest co prawda osobą prawną, ale w ograniczonym zakresie ma zdolność do czynności prawnych. Czy wspólnota mieszkaniowa: 1. Podlega likwidacji? 2. Podlega prawu upadłościowemu i naprawczemu? 3. Co dzieje się w przypadku gdy wspólnota mieszkaniowa zaciągnie zobowiązania (...)

Wymagania dla służby BHP

31.12.2004

Prowadzę firmę zajmującą się doradztwem w zakresie prawa pracy i bhp, świadczę te usługi pracodawcom na podstawie umów cywilnoprawnych. Nie są to umowy zlecenia. Mam wykształcenie technika bhp. Nowe rozporządzenie w sprawie służby bhp z dnia 02.11.2004 Dz. U. Nr 246 poz.2468 wchodzące (...)

Dane służbowe pracowników kontrahenta

30.12.2004

Czy dane kontaktowe do firm wraz z nazwiskami i stanowiskami osób to dane osobowe? Czy adresy mailowe wraz z nazwiskami posiadaczy, zbierane w celach służbowych i upublicznione jako służbowe to dane osobowe?

Odwołanie członka zarządu

30.12.2004

Jakie dokumenty (np. akt notarialny, itp.) są potrzebne do zmiany decyzją właściciela Prezesa Zarządu w sp. z o.o. oraz gdzie takie informacje powinny być zgłoszone (np. KRS, US, ZUS)?

Przystąpienie wspólnika do spółki jawnej

30.12.2004

Czy do istniejącej już spółki jawnej przystępujący nowy wspólnik musi się zarejestrować w ewidencji działalności gospodarczej? Jest to osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej.

Wymagania językowe dla umowy

30.12.2004

Czy na gruncie prawa polskiego umowa zawierana przez podmiot polski z podmiotem zagranicznym musi być w języku polskim? Nie jest to umowa z konsumentem, ani nie dotyczy prawa pracy. Czy art 4 i 7 ustawy o języku polskim należy rozumieć tak, ze umowa nie musi się posługiwać językiem polskim, (...)

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

30.12.2004

Musimy przekształcić spółkę cywilną w spółkę jawną. Jednocześnie do spółki będzie wstępował nowy wspólnik. Czy można to zrobić za jednym razem, to znaczy złożyć w sądzie dokumenty o zarejestrowanie spółki jawnej z poszerzonym składem wspólników? Czy należy sporządzić nową (...)

Zwrot nadpłaconych alimentów

30.12.2004

W jaki sposób ojciec mojego syna może żądać zwrotu nadpłaconych pieniędzy na drodze prawnej? W przypadku kiedy ja nie będę chciała ich zwrócić np. z powodu tego, że nie posiadam takiej sumy. Z jakiego rodzaju pismem czy wnioskiem ja powinnam się zwrócić do sądu, aby anulować jego roszczenie (...)

Umowa dzierżawy a umowa najmu

29.12.2004

Jest spółdzielnia mieszkaniowa, która posiada grunt na własność (firma X). Jestem Ja - D, i firma Y należąca do mojego kolegi. D i Y mają powołać PUS Sp. z o. o. Na dzień dzisiejszy są takie plany, że PUS Sp. z o. o. będzie założona na przełomie lutego i marca. Naszym zadaniem jest (...)

Koszty transportu chorego pacjenta

29.12.2004

Czy NFZ jest zobowiązany pokryć koszty transportu pacjenta nie chodzącego (po udarze mózgu) z domu do szpitala (na oddział rehabilitacyjny) w przypadku, gdy pacjent ma skierowanie na ten oddział? Pacjent mieszka w Głogowie (woj. dolnośląskie), zaś szpital znajduje się w Nowej Soli (woj. lubuskie)? (...)

Brak odpowiedzi pracodawcy a jego zgoda

29.12.2004

Czy pracodawca ma jakiś termin na odpowiedź w przypadku złożonego pisemnego rozwiązania umowy o pracę? Czy musi być zachowana określona forma odpowiedzi? Czy w przypadku braku takiej odpowiedzi, domniemywać należy, że pracodawca wyraził zgodę na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem (...)

Zasady pobierania opłat skarbowych przez gminę

29.12.2004

Czy Gmina za wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości ma prawo pobierać oprócz opłaty skarbowej również opłatę za wydanie tegoż zawiadomienia? Jeżeli tak to na jakiej podstawie i w jakiej wysokości? W tym roku dostałem pierwszy raz wieczyste użytkowanie powiększone (...)

Rozwiązanie spółki jawnej a prawa spadkobierców

29.12.2004

Jeżeli umowa spółki jawnej dwuosobowej przewiduje możliwość przyjęcia spadkobiercy zmarłego wspólnika, to czy spółka musi się obowiązkowo zlikwidować? Po śmierci pozostaje jeden i powstaje moment kiedy brak jest wspólnika.

Reprezentacja spółki jawnej

29.12.2004

Czy przyjęcie zasady samodzielnej reprezentacji przez wspólników spółki jawnej może być połączone z wymogiem jednomyślności w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności (prowadzenie spraw spółki)?

Nienależyte wykonanie zobowiązania

29.12.2004

W samochodzie zerwał się pasek rozrządu. Mechanik podjął się naprawy, ale źle wykonał usługę. Nie dał mi żadnych rachunków mimo, iż zapłaciłam za naprawę ponad 2 tys. zł. W chwili obecnej nie chce usunąć usterek i odsyła mnie do serwisu, żebym na własny koszt samochód naprawiła. (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika