Archiwum porad prawnych Kwiecień 2004

Czynsz a członkostwo w spółdzielni

30.4.2004

Nabyłem na licytacji spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Dwa miesiące po uprawomocnieniu sie orzeczenia sadu w sprawie jego przysadzenia dokonałem zbycia tego prawa na rzecz osób trzecich. Nie składałem wniosku o członkostwo w spółdzielni. Czy za te dwa miesiące jestem (...)

Zatrudnienie redaktora naczelnego

30.4.2004

Czy pełniąc funkcję redaktora naczelnego trzeba być zatrudnionym na umowę o pracę w firmie będącej wydawcą, czy nie jest to konieczne?

Przerabianie muzyki na format mp3

30.4.2004

Posiadałem kiedyś kolekcję płyt audio, z których stworzyłem pliki mp3 na moim komputerze. Obecnie płyty te zostały przeze mnie sprzedane, część jest w posiadaniu rodzeństwa. Czy pliki na moim komputerze są legalne, czy mogę je posiadać? Czy muzyka nagrana z radia na komputer jest legalna?

Podzielenie majątku po zawarciu intercyzy

29.4.2004

Mam podpisaną z mężem intercyzę. Teraz mamy zamiar dokonać podziału majątku. Mąż obiecał mi, że inwestycja jaką teraz prowadzi po podpisaniu ze mną intercyzy będzie moją własnością i w ten sposób mnie spłaci z majątku. Jak się zabezpieczyć przed ewentualnym oszustwem z jego strony? (...)

Wygaśnięcie mandatu członka zarządu

29.4.2004

W trakcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (ZZW) zatwierdzono sprawozdanie i bilans, 2-óch wiceprezesów uzyskało absolutorium, Prezes absolutorium nie uzyskał. Umowa spółki nie określa kadencji zarządu, a co do składu:"Zarząd jest jedno lub wieloosobowy. Składa się z prezesa i wiceprezesów". (...)

Zbycie lokalu a przyjęcie w poczet członków

29.4.2004

Nabyłem na licytacji 01.04.2004 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Czy w światłe wyroku TK z 30.03.2004 roku mam obowiązek ubiegać się o członkostwo w spółdzielni, aby być uprawnionym do sprzedaży tego prawa?

Zgoda na wydanie paszportu małoletniemu

29.4.2004

Do jakiego Sądu należy złożyć wniosek o zgodę na wydanie paszportu dla małoletniego? Co należy zawrzeć w takim wniosku? Ojciec dziecka (4-letniego) nie ma odebranych praw rodzicielskich. Nieformalna separacja rodziców trwa 2 lata. Ojciec nie utrzymuje z dzieckiem ani jego matką żadnych kontaktów, (...)

Powołanie nowego zarządu

29.4.2004

W związku z Art. 202 §1 KSH (Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu), z jaką datą należy ponownie powołać (...)

Ekspektatywa spółdzielczego prawa własnościowego

29.4.2004

Czy spółdzielnia może zawrzeć umowę o spółdzielcze własnościowe prawo z członkiem spółdzielni, w sytuacji, kiedy lokal nie jest jeszcze zgłoszony do użytkowania do urzędu (budowa w toku), natomiast można spisać protokół odbioru? Lokal jest w budynku, który ma nadany numer policyjny.

Zawarcie umowy leasingu przez zarząd spółki

29.4.2004

Czy zawarcie przez zarząd spółki z o.o. umowy leasingu na samochód wymaga zgody wspólników w postaci stosownej uchwały zgromadzenia wspólników? Umowa leasingu opiewać ma na około 90 tys złotych. Kapitał zakładowy spółki wynosi 25 tys złotych. Spółka działa od 2001 roku (ponad 2 lata).

Wymogi formalne wniosku o zasiedzenie

28.4.2004

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o zasiedzenie nieruchomości? Czy na sprawie w sądzie są potrzebni fizycznie świadkowie czy wystarczą ich zeznania pisemne udokumentowane podpisem i nr. jakiegoś dokumentu?

Zasiedzenie a pozwolenie na budowę

28.4.2004

Działka, której właścicielem jest moja mama, została nabyta 35 lat temu na podstawie nieformalnej umowy kupna. Czy prawo budowlane określa możliwość nadbudówki domu z jednoczesną adaptacją strychu na cele mieszkalne przy takiej formie nabycia działki?

Rozprawa pojednawcza w sprawie rozwodowej

27.4.2004

Za niedługo mam wyznaczoną pierwszą rozprawę pojednawczą w sprawie rozwodowej. Na czym polega ta rozprawa? Jakie tematy są tam poruszane? Kto w niej uczestniczy oprócz powoda i pozwanej?

Obowiązku zwrotu kosztów kształcenia żołnierza

27.4.2004

Jestem absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej. Złożyłem wypowiedzenie z pracy do Ministra Obrony Narodowej. Okazuje się, że żołnierz zawodowy musi przepracować dwukrotny okres studiów (12 lat w moim przypadku) w wojsku, w przeciwnym razie gdy odchodzi wcześniej (pomijam emeryturę czy rentę) (...)

Przekazanie lokatorskiego spółdzielczego prawa

26.4.2004

W lokalu zameldowane są na stałe cztery osoby - małżeństwo (członkowie spółdzielni mieszkaniowej) i dwoje dorosłych dzieci. Małżonkowie posiadają lokatorskie prawo do lokalu spółdzielczego. W chwili obecnej chcieliby wyprowadzić się poza Warszawę, a mieszkanie zamienić na dwa mniejsze, (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika