Archiwum pytań i odpowiedzi prawnych Kwiecień 2004

Czynsz a członkostwo w spółdzielni

30.4.2004

Nabyłem na licytacji spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Dwa miesiące po uprawomocnieniu sie orzeczenia sadu w sprawie jego przysadzenia dokonałem zbycia tego prawa na rzecz osób trzecich. Nie składałem wniosku o członkostwo w spółdzielni. Czy za te dwa miesiące jestem (...)

Zatrudnienie redaktora naczelnego

30.4.2004

Czy pełniąc funkcję redaktora naczelnego trzeba być zatrudnionym na umowę o pracę w firmie będącej wydawcą, czy nie jest to konieczne?

Przerabianie muzyki na format mp3

30.4.2004

Posiadałem kiedyś kolekcję płyt audio, z których stworzyłem pliki mp3 na moim komputerze. Obecnie płyty te zostały przeze mnie sprzedane, część jest w posiadaniu rodzeństwa. Czy pliki na moim komputerze są legalne, czy mogę je posiadać? Czy muzyka nagrana z radia na komputer jest legalna?

Podzielenie majątku po zawarciu intercyzy

29.4.2004

Mam podpisaną z mężem intercyzę. Teraz mamy zamiar dokonać podziału majątku. Mąż obiecał mi, że inwestycja jaką teraz prowadzi po podpisaniu ze mną intercyzy będzie moją własnością i w ten sposób mnie spłaci z majątku. Jak się zabezpieczyć przed ewentualnym oszustwem z jego strony? (...)

Wygaśnięcie mandatu członka zarządu

29.4.2004

W trakcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (ZZW) zatwierdzono sprawozdanie i bilans, 2-óch wiceprezesów uzyskało absolutorium, Prezes absolutorium nie uzyskał. Umowa spółki nie określa kadencji zarządu, a co do składu:"Zarząd jest jedno lub wieloosobowy. Składa się z prezesa i wiceprezesów". (...)

Zbycie lokalu a przyjęcie w poczet członków

29.4.2004

Nabyłem na licytacji 01.04.2004 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Czy w światłe wyroku TK z 30.03.2004 roku mam obowiązek ubiegać się o członkostwo w spółdzielni, aby być uprawnionym do sprzedaży tego prawa?

Zgoda na wydanie paszportu małoletniemu

29.4.2004

Do jakiego Sądu należy złożyć wniosek o zgodę na wydanie paszportu dla małoletniego? Co należy zawrzeć w takim wniosku? Ojciec dziecka (4-letniego) nie ma odebranych praw rodzicielskich. Nieformalna separacja rodziców trwa 2 lata. Ojciec nie utrzymuje z dzieckiem ani jego matką żadnych kontaktów, (...)

Powołanie nowego zarządu

29.4.2004

W związku z Art. 202 §1 KSH (Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu), z jaką datą należy ponownie powołać (...)

Ekspektatywa spółdzielczego prawa własnościowego

29.4.2004

Czy spółdzielnia może zawrzeć umowę o spółdzielcze własnościowe prawo z członkiem spółdzielni, w sytuacji, kiedy lokal nie jest jeszcze zgłoszony do użytkowania do urzędu (budowa w toku), natomiast można spisać protokół odbioru? Lokal jest w budynku, który ma nadany numer policyjny.

Zawarcie umowy leasingu przez zarząd spółki

29.4.2004

Czy zawarcie przez zarząd spółki z o.o. umowy leasingu na samochód wymaga zgody wspólników w postaci stosownej uchwały zgromadzenia wspólników? Umowa leasingu opiewać ma na około 90 tys złotych. Kapitał zakładowy spółki wynosi 25 tys złotych. Spółka działa od 2001 roku (ponad 2 lata).

Zasiedzenie a pozwolenie na budowę

28.4.2004

Działka, której właścicielem jest moja mama, została nabyta 35 lat temu na podstawie nieformalnej umowy kupna. Czy prawo budowlane określa możliwość nadbudówki domu z jednoczesną adaptacją strychu na cele mieszkalne przy takiej formie nabycia działki?

Rozprawa pojednawcza w sprawie rozwodowej

27.4.2004

Za niedługo mam wyznaczoną pierwszą rozprawę pojednawczą w sprawie rozwodowej. Na czym polega ta rozprawa? Jakie tematy są tam poruszane? Kto w niej uczestniczy oprócz powoda i pozwanej?

Obowiązku zwrotu kosztów kształcenia żołnierza

27.4.2004

Jestem absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej. Złożyłem wypowiedzenie z pracy do Ministra Obrony Narodowej. Okazuje się, że żołnierz zawodowy musi przepracować dwukrotny okres studiów (12 lat w moim przypadku) w wojsku, w przeciwnym razie gdy odchodzi wcześniej (pomijam emeryturę czy rentę) (...)

Przekazanie lokatorskiego spółdzielczego prawa

26.4.2004

W lokalu zameldowane są na stałe cztery osoby - małżeństwo (członkowie spółdzielni mieszkaniowej) i dwoje dorosłych dzieci. Małżonkowie posiadają lokatorskie prawo do lokalu spółdzielczego. W chwili obecnej chcieliby wyprowadzić się poza Warszawę, a mieszkanie zamienić na dwa mniejsze, (...)

Uprawnienia współwłaścicieli do zarządu

26.4.2004

Czy mogę zalegalizować samowolę budowlaną na działce, która jest wpółwłasnością, bez przyłączania się do takiego wniosku współwłaściciela nieruchomości?

Nabycie własności nieruchomosci przez zasiedzenie

26.4.2004

Sąd uznał w 1991 r., że osoba zmarła w 1981 r. nabyła prawo własności przez zasiedzenie do gospodarstwa rolnego użytkowanego po swojej matce zmarłej w 1955 r., a następnie podzielił je pomiędzy spadkobierców. Czy osoba zmarła może nabyć prawo własności przez zasiedzenie? Jeżeli nie, (...)

Podział własnościowego spółdziel. prawa do lokalu

23.4.2004

Wyrok, którym sąd zniósł wspólność majątkową małżeńską z dniem 30 października 2003 roku (małżeństwo zawarte 4 października 1997 r.) nosi datę 28 stycznia 2004 r. i opatrzony jest klauzulą wykonalności z dnia 20 kwietnia 2004 r. Na rozprawie sędzia użył określenia - z uwagi (...)

Renta dla prowadzącego działalność gospodarczą

23.4.2004

Jestem od urodzenia niepełnosprawna osobą posiadajaca przyznaną II grupe inwalidzką na stałe, którą otrzymałem mając 16 lat w 1992 r.do Do maja 2003r pobieralem rente socjalna z MOPS-u w miedzyczasie przez rok czasu prowadzilem dzialalnosc gospodarcza oraz bylem zatrudniony na 1/2 etatu przez (...)

Uczestnictwo teściowej w licytacji komorniczej

23.4.2004

Chciałabym odkupić od zięcia 1/5 nieruchomości wartą około 40 000 zł., zadłużoną na 80 000 zł. w stosunku do dwóch wierzycieli z wpisem do księgi wieczystej. Czy mam prawo brać udział w licytacji, bo wtedy kupiłabym tą część nieruchomości taniej?

Czas na uzasadnienie wyroku

23.4.2004

Ile czasu ma sąd na wydanie uzasadnienia wyroku w postępowaniu cywilnym i ile czasu jest na wniesienie apelacji?

Naruszenie sfery życia prywatnego

22.4.2004

Czy w polskim prawie uregulowana jest kwestia ingerowania w życie prywatne (sąsiedzkie)? Mam sąsiada, który robi mi zdjęcia przy każdorazowym wykonywaniu przeze mnie prac polowych, mówiąc "że zrobi z nich użytek". Wykonywałem wtenczas opryski chwastobójcze. Stara mi się przeszkadzać w wykonywaniu (...)

Orzeczenie kuratora w wyroku karnym

22.4.2004

Co znaczy przydzielenie oskarżonemu w wyroku karnym kuratora? Jaka tu jest rola oskarżyciela? Jeśli brak jest poprawy, a kuratora nie widać?

Zapłata ceny po uzyskaniu przybicia

22.4.2004

Licytant wygrał licytację nieruchomości i uzyskał przybicie. Następnie otrzymał pocztą wezwanie do uiszczenia w terminie 2 tygodni pozostałej części kwoty. Czy sąd na wniosek licytanta ma obowiązek wyrazić zgodę na przedłużenie tego terminu?

Skreślenie z listy dłużników niewypłacalnych

22.4.2004

Kancelaria komornicza złożyła wniosek o wpisanie mnie na listę dłużników niewypłacalnych. Czy po spłaceniu zadłużenia w całości zostanę automatycznie wykreślony z tego rejestru czy też muszę wykonać inne ruchy?

Alimenty- natychmiastowa wykonalność

21.4.2004

Cztery miesiące temu został orzeczony wyrok w sprawie rozwodowej, w którym podwyższono alimenty na nieletnie dziecko, zasądzone na czas trwania procesu, z kwoty 500zł na 600 zł. W trakcie ogłoszenia wyroku sędzia oświadczył, że w kwestii alimentów zostanie nadana klauzula natychmiastowej (...)

Taksa notarialna za poświadczenie podpisu

21.4.2004

Ile wynosi opłata notarialna za potwierdzenie pełnomocnictwa do udziału w licytacji nieruchomości? Czy takie pełnomocnictwo jest ważne wyłącznie na daną licytację, czy też może być to pełnomocnictwo stałe?

Kurator dla doręczeń

21.4.2004

Spadkobierca - jeden z wielu - jest za granicą na stałe. List z sądu - na ostatni wiadomy jego adres zamieszkania - wraca do sądu. Jakie opcje ma sąd, aby prowadzić dalej sprawę spadkową? Jakie rzeczy bierze sąd pod uwagę przy wyborze takich opcji?

Ochrona przed wpisem do rejestru dłużników

21.4.2004

Mam chwilowy problem finansowy. Nie udało mi się dogadać z jednym z dostawców i sprawa trafiła do sądu, a następnie do egzekucji komorniczej. Komornik prowadzący sprawę też nie ma chęci do rozłożenia zadłużenia na raty. Zadłużenie to jednak mogę spłacić w ciągu ok. 2-3 miesięcy (...)

Zmiana przedmiotu najmu a zmiana umowy najmu

21.4.2004

Firma wynajmuje dwa budynki produkcyjne. Jeden z tych budynków jest przeznaczony do rozbiórki. Właściciel posesji dobudował do budynku, który pozostanie, halę produkcyjną (w formie rozbudowy istniejącego budynku), którą chce wynająć firmie w miejsce budynku, który zostanie wyburzony. Każdy (...)

Poddzierżawa dzierżawionego gruntu

21.4.2004

Czy mając umowę dzierżawy gruntu pod określoną działalność gospodarczą mogę wydzierżawić innej osobie taki grunt? W umowie dzierżawy nie ma wzmianki o zakazie poddzierżawy osobom trzecim, wobec tego czy jest taka możliwość, abym mógł wydzierżawić taki grunt mojej żonie? Oboje mamy (...)

Palenie papierosów w miejscu pracy

21.4.2004

Mój problem polega na tym, że pracuję z moim pracodawcą w jednym pomieszczeniu. Mój szef jest osobą palącą i dziwię się jego postawie, gdyż nie zwracając uwagi, że przyjmuję w naszym biurze klientów "obsmradza" i zadymia pomieszczenie publiczne. Czy mój kierownik ma prawo narażać mnie (...)

Wniosek o ponowną opinię biegłego

20.4.2004

Czy jeśli opinia biegłego lekarza w sprawie o rentę mnie nie zadowala, mogę wystąpić o ponowną opinię innego biegłego, jeśli tak to na jakich podstawach?

Prawo do współposiadania nieruchomości

20.4.2004

Jestem wspówładającym w stosunku 1/2 działki, do której nie mam dostępu z powodu ogrodzenia jej przez drugiego współwładającego. Jakie kroki prawne powinienem przedsięwziąć, aby swobodnie rozporządzać własnym udziałem?

Korzystanie z nielegalnego oprogramowania

19.4.2004

Jakie są kary za posiadanie na własny użytek (nie za rozpowszechnianie ani nie za handel) nielegalnego oprogramowania? Czy karę finansową można zamienić na karę pozbawienia lub ograniczenia wolności? Jeśli tak, to jak to załatwić? Ile dni kary odpowiada np. 1000 zł?

Podział quoad usum

19.4.2004

Jakie przepisy regulują zawieranie umów o korzystanie z nieruchomości będącej współwłasnością (chodzi mi o umowy quoad usum zawierane między współwłaścicielami nieruchomości, która nie ma zniesionej współwłasności)? Czy jest wymagana jakaś forma tych umów? Czy w przypadku zawarcia (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika