Archiwum porad prawnych Listopad 2004

Przejście na opodatkowanie podatkiem liniowym

30.11.2004

Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą i jednocześnie jestem zatrudniona na etacie. Od przyszłego roku chcę przejść na podatek liniowy. Czy jest to możliwe, jeżeli tak, to jak mam rozliczyć dochody roczne?

Krajowy Rejestr Karny

30.11.2004

Gdzie mieści się Krajowy Rejestr Karny? Kto może wystąpić z zapytaniem? Czy osoba prywatna może pytać o karalność innej osoby? Jakie są koszty otrzymania zaświadczenia o niekaralności? Czy są przewidziane zniżki dla określonego zapotrzebowania, np. do celów adopcyjnych?

Propozycja udostępnienia lokalu socjalnego

30.11.2004

Rodzina 3-osobowa (spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu) z tytułu niepłacenia za mieszkanie otrzymała już wyrok sądowy eksmisji. Spółdzielnia zaproponowała w zamian lokal socjalny. Pytanie: czy rodzina może odmówić przyjęcia tego lokalu oraz czy to przypadkiem nie musi być lokal zamienny, (...)

Odszkodowanie za wyrządzone szkody

30.11.2004

Obok domu wielorodzinnego znajduje się droga wewnętrzna, którą przejeżdżają ciężarowe wozy TIR-y o bardzo dużej nośności jadące w głąb dużego placu, na którym to pewna osoba prowadzi działalność gospodarczą. Samochody te mają inny dojazd, mogą jeździć po drodze właściciela (...)

Naukowe publikacje dowodem w sprawie

30.11.2004

Czy w sporach między stronami mogą być wykorzystywane publikacje prasowe itp. np., o przeprowadzonych badaniach naukowych (oczywiście przez osoby, czy instytucje, do tego uprawnione)? Czy można te badania użyć jako argument, potwierdzający stanowisko jednej ze stron i powołać się na instytucję (...)

Zrzeczenie się spadku na korzyść innej osoby

30.11.2004

Jestem współwłaścicielem samochodu osobowego - moje nazwisko jest wbite w dowód rejestracyjny pojazdu. Właściciel samochodu którym był mój ojciec nie żyje. Zakończyło się postępowanie spadkowe, które stwierdza, iż spadek został podzielony na 3 części dla mnie , mojej siostry i dla (...)

Kontrola lokalu przez Sanepid

30.11.2004

Czy Sanepid na wniosek lokatora sporządza kontrolę i ocenę stanu lokalu mieszkalnego, kontrolę stanu wody pitnej na koszt swój czy koszt wnioskodawcy?

Zarządzenie tymczasowe w sprawie o alimenty

30.11.2004

Sąd zasądził na rzecz małżonki alimenty związane z kosztami utrzymania na czas trwania procesu. Co się stanie, jak nie będę płacił wymaganej kwoty, tylko niższą, którą jestem w stanie zapłacić?

Dochodzenie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

30.11.2004

Zwolniłem się za porozumieniem stron. Napisałem do byłego pracodawcy pismo z prośbą o wypłatę zaległego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Od wysłania powyższego pisma minęło już dwa tygodnie. Pracodawca dotąd nie udzielił mi żadnej odpowiedzi.

Eksmisja współmałżonka

30.11.2004

Czy można eksmitować współmałżonka (za znęcanie się fizyczne i psychiczne) z mieszkania komunalnego lub spółdzielczego? A jak wygląda sytuacja w przypadku gdy jest to mieszkanie własnościowe osoby, którą chcemy eksmitować?

Zmiana miejsca zameldowania

30.11.2004

Jestem jedynym właścicielem mieszkania z księgą wieczystą itd., w którym jestem także zameldowana. Czy mogę się wymeldować i zameldować na pobyt stały u rodziców i tym samym pozostawić moje mieszkanie bez żadnej osoby zameldowanej w nim i wynająć lokal na cele mieszkaniowe innym użytkownikom (...)

Rozszerzenie wspólności i premia gwarancyjna

30.11.2004

Przed zawarciem związku małżeńskiego kupuję mieszkanie, zaciągam kredyt. Po ślubie (za ok. 3 miesiące) planujemy rozszerzenie wspólnoty majątkowej o mieszkanie. Rozumiem, że robi się to za pomocą aktu notarialnego. Czy w świetle prawa - zaciągnięty kredyt pozostaje nadal na moich barkach, (...)

Sposób użytkowania budynku

30.11.2004

Zamierzam rozpocząć działaność gospodarczą. W lokalu, który będę dzierżawić do tej pory jest cukiernia, ja zamierzam otworzyć małą gastronomię. Czy wymagana jest zmiana sposobu użytkowania? Jeżeli tak, to jakie dokumenty i gdzie należy załatwić?

Prawo o ruchu drogowym i znaki drogowe

30.11.2004

Czy są regulacje prawne zabraniające TIR-om o dużej nośności przejazd obok domu mieszkalnego bez fundamentu i to po drodze wewnętrznej, nieprzystosowanej do ciężkich samochodów, skutkiem czego pękają ściany budynku?

Wypowiedzenie najmu lokalu przez współwłaściciela

30.11.2004

Lokator dostał ode mnie wypowiedzenie trzyletnie, kiedy byłem współwłaścicielem kamienicy z udziałem wysokości 1/3, natomiast pozostali współwłaściciele nie wypowiedzieli mu. W tym roku sąd dokonał działu nieruchomości tak, że zostałem właścicielem mieszkania lokatora, któremu wypowiedziałem. (...)

Zasady wymiaru kary grzywny

30.11.2004

Sąd wyznacza karę grzywny w stawkach dziennych, co to oznacza? Od czego zależy wysokość i ilość tych stawek? Czy są jakieś normy prawne wyznaczające ich wysokość?

Doręczenie decyzji adresatowi za granicą

30.11.2004

Czy urząd wysyłając decyzję administracyjną do osoby która stale przebywa za granicą (Niemcy) ma obowiązek korzystania z pośrednictwa konsulatu polskiego czy też wystarczy że decyzja będzie dostarczona za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru?

Skarga na przewlekłość postępowania

29.11.2004

Sprawa dotyczy skargi na przewlekłość postępowania w sprawie cywilnej. Czy opłatę wnosi się w znaczkach sądowych czy kwotę 100 zł wpłaca się na konto? Czy rozprawy po wniesieniu skargi zostaną wstrzymana do czasu rozpatrzenia skargi? Co należy zrobić, gdy skarga nie zostanie rozpatrzona (...)

Opłata za blokowanie numeru 0-700

29.11.2004

Firma telekomunikacyjna nalicza mi co miesiąc opłaty za blokadę połączeń z numerami 0700. Czy jest to zgodne z aktualnym prawem telekomunikacyjnym? Jeśli jest zakaz naliczania ww. opłat, to od kiedy on obowiązuje?

Zasady doręczania pism

29.11.2004

Wypowiedziałem lokatorowi wysokość czynszu. Wysłałem do niego stosowne pismo listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Jednak lokator go nie odebrał i pismo to wróciło do mnie. Czy takie pismo traktuje się jak dostarczone? Jak mogę domagać się zapłaty podniesionego czynszu, kiedy wiem, (...)

Obecność powoda na rozprawie

29.11.2004

Czy w sprawie o zasądzenie alimentów obowiązkowy jest udział powódki-matki dziecka? Czy sprawa może być rozpoznana pod jej nieobecność?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika