Archiwum porad prawnych Październik 2004

Wspólny majątek, a przedmioty z darowizn

31.10.2004

Rozwodzę się z żoną. Moja żona otrzymała darowiznę - mieszkanie od swojego dziadka przed naszym ślubem. Czy owo mieszkanie podlega wspólnocie majątkowej? Nie mieliśmy spisanej intercyzy. Moja żona sprzedała mieszkanie, czy mam prawo domagać się połowy jego wartości?

VAT a usługi elektroniczne

30.10.2004

Chcę wykupić usługi hostingowe (miejsce na strony WWW) od firmy w USA. Firma ta wystawia faktury i przesyła je pocztą elektroniczną? Co należy zrobić, aby móc zaksięgować taką fakturę w moim przedsiębiorstwie? Czy wystarczy wydruk tej faktury i wyciąg z konta mojego przedsiębiorstwa? (...)

Opodatkowanie umowy najmu

30.10.2004

Prowadzę działalność gospodarczą. Chcę od osoby fizycznej wynająć lokal użytkowy, który ma służyć do prowadzenia tej działalności. Czy sama umowa najmu wystarczy, abym mógł zaksięgować wydatki na ten najem? W niedługim czasie zechcę również przerejestrować działalność na ten (...)

Oznaczenie spółki jawnej

29.10.2004

Czy dwóch wspólników zakładających spółkę jawną może ją nazwać alfa, kowalski i wiśniewski sp. j.? Czy alfa, kowalski i spółka? A może alfa, kowalski i wspólnicy?

Mobbing jako niedozwolona działalność pracodawcy

29.10.2004

Czy takie zachowanie przełożonego stanowi przejaw mobbingu, gdzie na każdym kroku daje się pracownikowi do zrozumienia, że może go zwolnić, nakazuje się przychodzenie do pracy w dni wolne, brak reakcji na pomyślnie zakończone sprawy, zaś w przypadku najdrobniejszych nawet błędów wytykanie (...)

Czas i miesjce odbywania szkoleń

29.10.2004

Czy są jakieś ograniczenia co do ilości oraz czasu trwania szkoleń wewnętrznych, odbywających się po godzinach pracy w dni powszednie (od 15 do 19) bez przerwy? Czy za te godziny przysługuje mi wynagrodzenie lub dni wolne? Jaką mam możliwość odmówienia wzięcia udziału w takim szkoleniu?

Właściwość sądu w postępowaniu o rozwód

29.10.2004

Oboje z żoną żyjemy od około 20 lat w Niemczech. Pobraliśmy się w Polsce. Aktualnie żona chce się ze mnę rozwieść. Oboje jesteśmy obywatelami Polski. Gdzie i w jakiej formie należy złożyć wniosek o rozwód? Jakiemu prawu podlega ten rozwód?

Udział strony w postępowaniu rozwodowym

29.10.2004

Przebywam w USA i nie będę na rozprawie pojednawczej ani na rozprawie rozwodowej. Jak Sąd przeprowadzi takie postępowanie bez jednej ze stron? Czy muszę wyznaczyć pełnomocnika, który będzie mnie reprezentował? Co z odebraniem zawiadomienia o sprawie, czy wystarczy, że odbierze je moja mama, (...)

Zasady obliczania zasiłku macierzyńskiego

29.10.2004

Moja umowa o pracę z dnia 02.03.2002 r. składa się z płacy zasadniczej miesięcznej w wysokości 2000 zł i premii stałej miesięcznej w wysokości 450 zł. Przebywałam na urlopie macierzyńskim od dnia 19.05.2003 r. do 08.09.2003 r. Czy oprócz zasiłku, który został mi policzony ze średniej (...)

Obliczanie zasiłku macierzyńskiego

29.10.2004

W umowie o pracę mam 2000 zł płacy zasadniczej miesięcznej, do tego 450 zł premii stałej. Jak powinno być obliczone wynagrodzenie za nadgodziny? Czy premia stała wchodzi do podstawy obliczenia wynagrodzenia za nadgodziny?

Pozew o ochronę posiadania

29.10.2004

Zarządca sąsiedniej nieruchomości zarządza budynkiem, który został wydzielony wyłącznie po obrysie. Obecnie przeprowadza różnego rodzaju remonty korzystając bez mojej zgody albo nawet zawiadomienia z mojej działki. Na jakiekolwiek uwagi z mojej strony nie ma żadnych pozytywnych reakcji. (...)

Ustalenie liczby pracowników a ZFŚS

29.10.2004

Nasza jednostka co roku zatrudnia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych lub publicznych. W zależności od potrzeb, umowy z tymi pracownikami zawierane są na okresy 3-miesięczne, 6-miesięczne i dłuższe. Czy zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.1994 (...)

Odpowiedzialność spadkobiercy za niezapłacony ZUS

29.10.2004

Mój mąż zmarł rok temu. Mieliśmy współwłasność majątkową. Po śmierci nie występowałam z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. Czy teraz mogę taki wniosek wnieść do sądu? Mąż prowadził działalność gospodarczą, zmarł pozostawiając długi, niezapłacone składki na ZUS. Czy (...)

Obciążenie nieruchomości służebnością mediów

29.10.2004

Dostałam od ZE warunki przyłączenia do sieci wraz z ich umową, którą muszę wypełnić i podpisać. W tej umowie jest jednak zapis, z którym zupełnie się nie zgadzam a brzmi on tak:"W celu zabezpieczenia dostępu Podmiot Przyłączeniowy ustanawia na rzecz ZE bezterminowe i nieodpłatne ograniczone (...)

Wniosek spadkobiercy o zasiedzenie

29.10.2004

Czy spadkobierca może wystąpić z wnioskiem do sądu, że spadkodawca nabył tytuł własności do nieruchomości przez zasiedzenie?

Nowelizacja przepisów o docieplaniu budynku

29.10.2004

Czy w związku ze zmianą przepisów prawa budowlanego od maja br. w szczególności przepisów dotyczących zgłoszenia budowlanego, rozpoczęte prace budowlane polegające na dociepleniu budynku przed wejściem w życie tych zmian, może być kontynuowane bez zgłoszenia budowlanego, czy też aby je (...)

Potrącenie z rachunku bankowego dłużnika

29.10.2004

Czy bank może dokonać potrącenia z rachunku bankowego swojego dłużnika wymagalnej należności, pomimo zajęcia rachunku bankowego przez komornika? Wierzytelność banku była wymagalna przed zajęciem przez komornika rachunku a środki na rachunek wpłynęły już po tym zajęciu. Czy komornik (...)

Wynajęcie lokalu oddanego w użytkowanie wieczyste

29.10.2004

Firma, która jest firmą Skarbu Państwa, dostała w użytkowanie nieruchomość. Decyzję o przyznaniu prawa użytkowania wydał Urząd Dzielnicowy. Firma dokonuje rocznych opłat za użytkowanie. Nieruchomość pozostaje w zarządzie firmy. Czy firma może wynająć nieodpłatnie pomieszczenia w tej (...)

Wskazanie przyczyny wypowiedzenia

28.10.2004

Pracownik jest zatrudniony na czas określony powyżej 6 miesięcy z klauzulą umożliwiajacą 2 tygodniowe wypowiedzenie umowy o pracę. Czy przy takim wypowiedzeniu należy podać powód, czy też nie jest wymagane podanie żadnej przyczyny?

Zmiana warunków zawartej umowy najmu

28.10.2004

W umowie najmu lokalu użytkowego, zawartej na czas nieokreślony w 1996 r., jest zapis, że ceny za wynajem m2 powierzchni mogą być zmienione dwa razy do roku, jeśli wskaźnik wzrostu cen (ogłaszany przez GUS) przekroczy poziom inflacji. Teraz wynajmujący chce zmienić ten zapis (aneksem do umowy (...)

Udokumentowanie zapłacenia podatku przed bankiem

28.10.2004

Czy bank może żądać od osoby na rzecz której został dokonany zapis na wypadek śmierci dyponowania lokatą czy zgromadzonymi środkami na rachunku zaświadczenia z urzędu skarbowego o opłaceniu należnych podaktów z tego tytułu? Jak wygląda sprawa opodatkowania takich zapisów, kiedy powstaje (...)

Zwolnienia grupowe pracowników

28.10.2004

Pracodawca dotychczasowy, który sprzedał maszyny i urządzenia produkcyjne zamierza wręczyć części pracowników wypowiedzenia, a z pozostałym zawrzeć porozumienie, gdyż nowy właściciel, który kupił maszyny i urządzenia zamierza z tymi pracownikami zawrzeć umowę o pracę. Czy można mówić (...)

Ustalanie wysokości zasiłku macierzyńskiego

28.10.2004

Moja umowa o pracę z dnia 02.03.2002 r. składa się z płacy zasadniczej miesięcznej w wysokości 2000 zł i premii stałej miesięcznej w wysokości 450 zł. Przebywałam na urlopie macierzyńskim od dnia 19.05.2003 r. do 08.09.2003 r. Zasiłek został mi policzony ze średniej z ostatnich 6 miesięcy (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika