Archiwum porad prawnych Lipiec 2004

Sms jako dowód w postępowaniu rozwodowym

30.7.2004

Jestem w posiadaniu telefonu komórkowego, z którego korzystała żona, przed wyprowadzeniem się ode mnie i złożeniem pozwu o rozwód. Są w nim zapisane treści SMS-ów, które wysyłała i otrzymywała i jednoznacznie wskazują one na utrzymywanie kontaktów z kolegą. Teksty pisane szyfrem, który (...)

Skarga na komornika - pomyłka w egzekucji

30.7.2004

Dziś się dowiedziałam, że komornik zajął mi konto na kwotę ponad 2000 złotych. Nie dostałam wyroku, ani nie pamiętam komu mogłam zalegać z taką kwotą. Na koncie mam oczywiście więcej niż kwota wolna od zajęcia i boję się, że komornik zabierze mi te pieniądze. Bank oczywiście umywa (...)

Zwoływanie sesji rady gminy na wniosek wójta

30.7.2004

Projekt uchwały wójta nie uzyskał akceptacji radnych gminy. Głosowało 11 obecnych z 15 osobowego składu. Czy prawnie dozwolone jest zwołanie na wniosek wójta przez przewodniczącego rady gminy, sesji na dzień następny o godzinie 8 rano ?(przy czym zawiadomienia doręczono radnym o godzinie (...)

Przejście pracownika ze spółki matki do córki

30.7.2004

Zatrudniony byłem w oddziale spółki matki w dziale księgowym. Po pewnym czasie z oddziału została wyodrębniona spółka córka. Spółka córka przejęła pracowników oddziału. W związku z trwaniem oddziału w obrocie gospodarczym trzeba było ewidencjonować wszystkie zdarzenia gospodarcze (...)

Instalacji odgromowa

30.7.2004

Jestem właścicielem kamienicy (budynku mieszkalnego). Na budynku nigdy nie było instalacji odgromowej. Czy prawo budowlane, ewentualnie inne przepisy, nakładają na właściciela takiego budynku założenia na nim instalacji odgromowej? Jeśli tak, to czy instalacja ta podlega okresowym przeglądom (...)

Intercyza z datą wsteczą

29.7.2004

Jesteśmy z żoną od 10 miesięcy w faktycznej separacji (zostałem zmuszony do opuszczenia domu), nie mamy rozdzielności majątkowej. W tym czasie żona nabyła samochód na współwłasność z inną osobą (nie wiem z kim), jak twierdzi otworzyła linie kredytowe na kwotę ok.16000 pln. Czy te działania (...)

Dokumenty potrzebne do wypłaty odszkodowania

29.7.2004

W wyniku zdarzenia drogowego w którym firma była poszkodowana, doszło do uszkodzenia pojazdu dostawczego, będącego środkiem trwałym. Dodam, że jest to jedyny ciężarowy pojazd w firmie. Firma wynajęła z wypożyczalni auto zastępcze w miejsce uszkodzonego. Ubezpieczyciel uzależnia wypłatę (...)

Anonimowe doniesienie o przestępstwie

29.7.2004

Wiem, że ktoś popełnił (popełnia) przestępstwo, np. handel narkotykami, pedofillia. Czy istnieje możliwość anonimowego doniesienie policji lub prokuratury? Czy wystarczy zadzwonić i powiedzieć co się wie? Czy policja bierze pod uwagę takie doniesienia, sprawdza to? Jak najskuteczniej powiadomić (...)

Import usług z Anglii

29.7.2004

Otrzymałam faktury z Angli w dniu 02.07. Data wystawienia 20.06, treść opłata licencyjna za dystrybucję programu za maj. Płatność faktury do 31.07. Kiedy w tym przypadku powstaje obowiązek podatkowy? Należy zaznaczyć, że stawka vat w tym przypadku wynosi 0%. Czy należy te faktury umieszczać (...)

Import odzieży z USA

29.7.2004

Chciałbym sprowadzać buty i ubrania sportowe z USA, a następnie odsprzedawać je w Polsce. Czy muszę płacić podatek VAT i/lub cło, jeśli osoby od których odkupuje te rzeczy nie wystawiają mi faktur czy paragonów, a w większości są osobami prywatnymi? Jeśli muszę płacić podatek i/lub (...)

Uprawnienia pracownika związane z podróżą służbową

28.7.2004

Chcę oddelegować pracownika z Nowego Sącza do Cieszyna (praca biurowa, 8 godzin, etat). Na ile wcześniej muszę go o tym powiadomić? Co muszę mu zapewnić (zapewniam mu noclegi bez wyżywienia), o ile więcej muszę mu zapłacić (dieta?) i jakie jeszcze koszty muszę ponieść? Czas oddelegowania (...)

Skuteczne zawarcie umowy

28.7.2004

Pani X zgłosiła się do agenta ubezpieczeniowego celem zawarcia umowy z brokerem Y ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanego zawodu. Agentka wypisała oryginalny druk brokera (polisę) w miejscu właściwym dla pieczęci i podpisu agenta brokera, wstemplowała pieczątkę kolegi mającego uprawnienia (...)

Niewykonanie umowy z ważnych przyczyn

28.7.2004

Zetknąłem się kilkakrotnie w umowach z zapisem "niewykonanie postanowień wynikających z umowy z przyczyn ważnych". Czy istnieje ogólna kodeksowa lub wynikająca z orzecznictwa definicja "przyczyn ważnych" i jakie to są przyczyny?

Podpisanie decyzji administracyjnej przez organ

28.7.2004

Decyzje w gminie podpisuje wójt. Czy prawnie dopuszczalne jest podpisanie decyzji przez "sekretarz gminy z upoważnienia wójta"? Czy nie powinno być "wójt gminy z upoważnienia sekretarz gminy"? Czy taka decyzja jest ważna?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika