Archiwum porad prawnych Czerwiec 2004

Podatek VAT od mieszkania

30.6.2004

Firma (spółka jawna) chce kupić mieszkanie w celu: 1. Przeznaczenia na biuro firmy. 2. Wynajmu np. pracownikowi. Jak w obu przypadkach wygląda kwestia rozliczenia VAT-u? Jaka jest różnica w przypadku nabycia lokalu użytkowego i mieszkalnego przez spółkę?

Faktura-błąd w nazwie odbiorcy

30.6.2004

Wystawca wpisał jako nabywcę złego odbiorcę. Czy odbiorca faktury może wystawić notę korygującą zmieniającą nabywcę towaru czy też należy wystawić faktury korygujące?

Podatek od garaży i miejsc postojowych

30.6.2004

Na drzwiach mojego bloku pojawiło się ogłoszenie tej treści: „W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11.03.2004 r. ogłoszonej w dzienniku Ustaw nr 54 poz. 535 z dnia 05.04.2004 r. o podatku od towarów i usług przewidującej m.in. opodatkowanie tym podatkiem w wysokości 22% opłaty (...)

Nagroda uzyskana w sprzedaży premiowej a podatek

30.6.2004

Art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż nagrody z uruchomionej przez organizatora sprzedaży premiowej podlegają opodatkowaniu 10-proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym i nie podlegają łączeniu z innymi dochodami podatnika otrzymującego te nagrody. (...)

Opodatkowanie odziedziczonej nieruchomości

30.6.2004

Odziedziczyłem po ojcu część działki rolnej. Działka nie ma aktu własności jest wspólną własnością kilku spadkobierców. Nawet nie wiem jaką powierzchnię ma ta działka. Jest użytkowana i zamieszkał przez jego siostrę też współwłaścicielkę. Jak przedstawia się sprawa podatku (...)

Oferta zbycia udziałów

30.6.2004

Wspólnik A chce zbyć udziały w spółce z o.o. wspólnikom B i C, z którymi wcześniej prowadził w tej sprawie rozmowy. W związku z tym kieruje do nich pismo, w którym oświadcza, że za kwotę X jest gotów zbyć im wszystkie swoje udziały i jednocześnie określa w nim termin na sporządzenie (...)

Obowiązek ujawnienia transakcji sprzedaży udziałów

30.6.2004

Czy w przypadku zbycia udziałów przez udziałowca w spółce z o.o. umowa zbycia tych udziałów powinna znajdować się w aktach KRS-u? Zbywający i nabywający twierdzą, że stanowi to ich tajemnicę i że nie muszą ujawniać za jaką kwotę nastąpiło faktyczne zbycie. Do akt KRS-u została złożona (...)

Przedawnienie należności stwierdzonej wyrokiem

30.6.2004

Klauzula wykonalności została nadana w listopadzie 1993 roku. Ponieważ minęło ponad 10 lat, pytanie brzmi czy można w jakiś sposób wykorzystać tę klauzulę do dalszego dochodzenia należności? Czy można wykorzystać weksel in blanco, który był zabezpieczeniem umowy pożyczki z 1992 roku?

Rozliczenie w wynagrodzeniu zakupu paliwa

30.6.2004

Czy jest możliwe (u prywatnego pracodawcy) rozliczanie wyjazdów (związanych z wykonywaną pracą) samochodem pracownika przez kupno na rachunek firmy paliwa?

Granie muzyki w lokalu a prawo autorskie

30.6.2004

Prowadzę lokal gastronomiczny, w którym zamierzam rozpocząć sprzedaż płyt CD z muzyką -czy będę musiał dalej ponosić opłaty licencyjne za odtwarzanie utworów muzycznych? Chodzi o lokal gastronomiczny typu piwiarnia. Do tej pory nie mam podpisanej umowy z ZAiKS-em, jednak ZAiKS już mi zaproponował (...)

Sposób zawarcia umowy o lokatę terminową z bankiem

30.6.2004

Czy potwierdzenia przez bank zawarcia umów o prowadzenie konta lokacyjnego oraz prowadzenie lokaty terminowej wraz z dołączonym Regulaminem otwierania i prowadzenia lokat, tabelą oprocentowania, tabelą opłat i prowizji są równoznaczne z zawarciem tych umów? Jakie są wymogi formalne (podpisy, (...)

Wpis prawa w KW za pośrednictwem notariusza

30.6.2004

Jakie dokumenty powinnam dostarczyć notariuszowi, aby móc złożyć wniosek o ustanowienie księgi wieczystej na prawie rzeczowym do lokalu? Czy dotyczy to w jakikolwiek sposób spółdzielni i czy musi ona coś z tego tytułu wystawić?

Wydzielenie ksiegi wieczystej dla nieruchomości

30.6.2004

Zaciągnęłam kredyt, którego zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości. Pod tą księgą znajdują się 3 działki (o 3 numerach), wycena dla banku była dla działki, na której znajduje się nieruchomość. Czy bank może odmówić wydania pozwolenia na wydzielenie księgi dla niezabudowanej (...)

Wpis prawa dożywocia w księdze wieczystej

30.6.2004

W mojej księdze wieczystej pojawił się zapis "dożywocie" i nazwisko. Co to oznacza? Kupowałam z mężem działkę rekreacyjną w 1977 r., ale taki zapis mi nic nie mówi.

Wydanie wypisu z księgi wieczystej

30.6.2004

Kupuję mieszkanie w firmie, która jest zarazem inwestorem i wykonawcą. Firma od razu nadmieniła o możliwości wykorzystania książeczek mieszkaniowych, wpłaciłem 60% wartości mieszkania i poszedłem do banku dowiedzieć się o dokumenty potrzebne do wypłaty środków pieniężnych z książeczek. (...)

Wpis własności zasiedzianej nieruchomości w KW

30.6.2004

Zostałem właścicielem działki rolnej (na mapie oznaczonej jako nieużytki), poprzez zasiedzenie na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego. Czy koniecznie muszę założyć księge wieczystą dla tej działki? Poprzedni właściciel nie posiadał księgi wieczystej, ani dokumentu praw własności (...)

Zniesienie współwłasności-opłata od wniosku

30.6.2004

Wiem, że wysokość wpisu w sprawach o zniesienie współwłasności wynosi 1/5 część wpisu stosunkowego, obliczoną od "wartości przedmiotu współwłasności". Co oznacza "wartość przedmiotu współwłasności" w wypadku, gdy jestem właścicielem 3/4 nieruchomości i wnioskuję o zniesienie (...)

Okres wypowiedzenia

30.6.2004

Biorąc pod uwagę, że firma zatrudnia 10 osób (mniej niż 20), zwolnienie następuje z przyczyn ekonomicznych pracodawcy, zwalniany pracownik przepracował u pracodawcy 5 lat, obowiązują zmiany prawa pracy wprowadzone po 1 lipca 2003 r. - ile w takim przypadku wynosi okres wypowiedzenia pracownika (...)

Obciążenie kosztami postępowania procesu

30.6.2004

W związku z toczącą się w sądzie sprawą, zwrotu części działki, która w czasach komunistycznych w planach zagospodarowania przestrzennego była odebrana właścicielom na poszerzenie pasa drogi, kto ma po zakończonej sprawie ponieść koszty sądowe?

Odprawa pieniężna

30.6.2004

Czy w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony, przysługuje pracownikowi prawo do odprawy pieniężnej? Czy rozwiązania umów zawartych na czas określony dotyczy zagadnienie zwolnień grupowych?

Kradzież telefonu komórkowego

30.6.2004

Skradziono mi telefon komórkowy dwa dni temu. Czy istnieje możliwość ubiegania się o nowy aparat od operatora po cenie promocyjnej (posiadam zaświadczenie z policji o kradzieży)?

Ustanowienie hipoteki na nieruchomości spółdzielni

30.6.2004

Czy jest w ogóle możliwe, że jakaś spółdzielnia mieszkaniowa starając się np. o kredyt bankowy, jako zabezpieczenie hipoteczne wskaże na wybudowany przez siebie, ale za środki lokatorów budynek, który od dawna użytkowany jest przez tychże lokatorów? Jak sprawdzić, czy nie uczyniła tego (...)

Pierwszeństwo w zaspokojeniu roszczenia

30.6.2004

Pożyczyłem znajomemu pieniądze, a wierzytelność zabezpieczyłem hipoteką. Jestem pierwszym wpisanym obecnie do hipoteki mojego dłużnika. Jednak wcześniej było ostrzeżenie w dziale III k.w. mojego dłużnika o zakazie zbycia nieruchomości jako zabezpieczenie powództwa w jakiejś toczącej (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika