Archiwum artykułów Listopad 2004

Jakie składniki majątku upadłego wchodzą w skład masy upadłości?

30.11.2004

Masa upadłości to najprościej mówiąc majątek dłużnika, z którego jego wierzyciele będą zaspokojeni. Ponieważ dłużnik częstokroć dysponuje majątkiem, którego nie wszystkie elementy są własnością dłużnika, najważniejszą czynnością po ogłoszeniu upadłości dłużnika jest ustalenie (...)

Stan wyjątkowy - kiedy może zostać ogłoszony?

30.11.2004

Konstytucja gwarantuje każdemu z nas mozliwość korzystania z praw i swobód obywatelskich. Przewiduje jednak pewne sytuacje, w których prawa te mogą być ograniczane. Art. 31 ust. 3 Konstytucji stanowi jednak, że ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw (...)

Dwa rodzaje upadłości dłużnika

30.11.2004

Prawo upadłościowe przewiduje dwie procedury przeprowadzenia upadłości dłużnika. Wybór procedury uzależniony jest od postanowienia w sprawie ogłoszenia upadłości. Sąd upadłościowy może bowiem postanowić o postawieniu dłużnika w stan upadłości obejmujący likwidację majątku (...)

Postępowanie w sprawie upadłości

30.11.2004

Postępowanie upadłościowe składa się z dwóch etapów. W pierwszym w postępowaniu w sprawie upadłości, sąd analizuje sytuację dłużnika oraz stwierdza, czy w ogóle, a jeśli tak, to jaki rodzaj upadłości ogłosić. Postępowanie to kończy się wydaniem postanowienia o (...)

Wstępne zgromadzenie wierzycieli

30.11.2004

Jeżeli na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli obecnych jest co najmniej połowa wierzycieli mających łącznie trzy czwarte ogólnej sumy wierzytelności stwierdzonych tytułami egzekucyjnymi albo bezspornych lub uprawdopodobnionych, wierzyciele ci mogą zawrzeć na wstępnym zgromadzeniu układ z dłużnikiem. (...)

Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

29.11.2004

Podpisujesz bardzo ważną umowę z kontrahentem? Nie jesteś pewien czy można mu zaufać, czy jest wypłacalny? Chcesz dowiedzieć się, czy w przeszłości twój kontrahent nie oszukał kogoś innego, i czy Ciebie nie spotka podobny los? Jak można sprawdzić czy kontrahent nie jest dłużny (...)

Zaciąganie kredytów za granicą - ograniczenia dewizowe

19.11.2004

Zaciąganie kredytów i pożyczek oraz ustanawianie zabezpieczeń w kontaktach handlowych z prywatnymi podmiotami gospodarczymi mającymi siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym kraju może spowodować wypływ pieniądza z terytorium RP. Wypływ ten musi być kontrolowany z uwagi na interesy (...)

Czy mogę otworzyć rachunek bankowy za granicą?

19.11.2004

Do niedawna polskim obywatelom nie wolno było otwierać rachunków bankowych za granicą. Zakaz taki wiązał się z niebezpieczeństwem wypływu z kraju pieniędzy, co mogło spowodować zapaść w polskiej gospodarce. Dzięki nowym postanowieniom prawa dewizowego, zakładanie rachunków (...)

Kto może prowadzić kantor wymiany walut?

19.11.2004

Poprzez działalność kantorową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe rozumie się działalność gospodarczą prowadzoną na podstawie zezwolenia, polegającą na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwie w ich zakupie i sprzedaży. Z definicji tej wynika kilka (...)

Jak legalnie wywieźć lub wysłać wartości dewizowe za granicę?

19.11.2004

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe zawiera szereg ograniczeń związanych z wywozem, wysyłaniem i przekazywaniem za granicę wartości dewizowych i krajowych środków płatniczych. Wywóz (wysyłka, przekaz) tych środków może odbywać się tylko i wyłącznie na warunkach (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika