Archiwum porad prawnych Marzec 2004

Działalność doradcza

31.3.2004

Pracuję w Urzędzie Miejskim. Czy mogę prowadzić działalność na zasadzie doradzania przedsiębiorcom w zakresie aplikowania o pomoc UE. Jak to załatwić (formalności) i czy w ogóle jest to możliwe. Jakie są podstawy prawne, kwestia ubezpieczenia w ZUS i obowiązki wobec US?

Naruszenie porządku publicznego

31.3.2004

Proszę o odpowiedź co do treści: art. 54 par. 1 KW oraz art. 56a kpw - w związku z otrzymanym pismem, w którym zostały przytoczone powyższe artykuły.

Odszkodowanie w postępowaniu karnym

31.3.2004

Okradziono mnie. Po zgłoszeniu Policja spisała protokół, przeprowadzono dochodzenie / bez rewizji miejsc wskazanych/ i obecnie został skierowany akt oskarżenia do Sądu Rejonowego z art. 278 §1 k.k. przeciwko oskarżonym. Skradziono wiele rzeczy, m.in. silniki, które nie były wprawdzie nowe, (...)

Przedawnienie roszczeń telekomunikacyjnych

31.3.2004

Z jakim terminem przedawniają się roszczenia operatora telefonii stacjonarnej z tytułu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych świadczonych na rzecz firmy? Czy ma tu zastosowanie okres 2 lat (przedawnienie roszczeń z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa) (...)

Czas na wyegzekwowanie należności przez komornika

30.3.2004

Jaki jest okres przez który komornik może próbować ściągnąć należność z tytułu egzekucji (nakazu sądowego)? Minęło już kilkanaście miesięcy od oddania komornikowi sprawy, jednak nie może on ściągnąć z dłużnika żadnej kwoty - jak długo może to trwać? Czy jest jakiś ustawowo (...)

Prowadzenie działalności na podstawie umowy komisu

30.3.2004

Jeżeli prowadząc sklep chcę wziąć towar na zasadach komisu to powinnam zawrzeć umowę współpracy na zasadach komisu z np. producentem danego towaru, czy podpisać umowę kupna/sprzedaży na szczególnych warunkach. Proszę o przykład/wzór takiej umowy.

Wniosek o uzasadnienie wyroku sądu karnego

30.3.2004

Czy składając wniosek do sądu o sporządzenie na piśmie i doręczenie z uzasadnieniem wyroku pierwszej instancji należy uzasadnić, jeżeli chodzi o ewentualną apelację? Z wnioskiem chce wystąpić oskarżyciel. Chodzi o to, czy wniosek o sporządzenie i doręczenie wyroku z jego uzasadnieniem (...)

Jednorazowa opłata za użytkowanie wieczyste

29.3.2004

Prawo wieczystego użytkowania nabyliśmy w roku 1997 i otrzymaliśmy wówczas ustne zapewnienie, że opłata z tytułu wieczystego użytkowania została uiszczona za cały okres tegoż użytkowania. Do tej pory nie dostaliśmy żadnego nakazu zapłaty itp. Gdzie można sprawdzić, czy faktycznie taka (...)

Brak wniosku o przekształcenie użytkowania

29.3.2004

Co stanie się jeśli użytkownik wieczysty nie wystąpi w ogóle z wnioskiem o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Czy będzie tym użytkownikiem do końca trwanie użytkowania, czyli tak jak w moim przypadku do 2086 roku?

Wygaśnięcie prawa do renty rodzinnej

29.3.2004

Osoba studiująca, posiadająca rentę rodzinną po zmarlym ojcu, w dniu 04 września 2004 r. kończy 25 lat. Czy w tym dniu jest ona już na piątym ostatnim roku studiów (zaliczone wszystkie egzaminy przed wakacjami) i w związku z tym będzie jeszcze przez rok otrzymywać rentę rodzinną?

Fałszywe zeznania przez świadka

29.3.2004

Jeżeli świadek strony przeciwnej w sądzie, po usłyszeniu treści art. 233 paragraf 1 i 2 k.k. zeznaje nieprawdę, kłamie, także jeśli chodzi o niekaralność, zataja prawdę, to czy oskarżyciel powinien (może) musi wnieść o ukaranie świadka, czy sąd sam musi to zrobić?

Opinia biegłego a zwolnienie od kosztów sądowych

26.3.2004

Dochodzę odszkodowania w trakcie toczącego się postępowania cywilnego. Ze wzglądu na niskie zarobki sąd zwolnił mnie od kosztów wpisu cywilnego ponad kwotę 500 zł. Zastanawiam się nad złożeniem wniosku o powołanie biegłego lekarza. Kto w opisywanej sytuacji będzie musiał ponieść koszty (...)

Spadek a dziecko z pierwszego małżeństwa

26.3.2004

Miesiąc po ślubie podpisaliśmy intercyzę. Chcę kupić mieszkanie (spółdzielcze własnościowe z księgą wieczystą) za środki pochodzące wyłącznie z majątku odrębnego, zgromadzone jeszcze przed ślubem. Czy prawo do tego mieszkania będzie miał także mąż? Czy mieszkanie to obejmie wspólnota (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika