Archiwum pytań i odpowiedzi prawnych Wrzesień 2004

Uchylenie uchwały w sprawie dywidendy

30.9.2004

W nawiązaniu do wczoraj postawionego przez nas pytania i przedstawionego stanu faktycznego (dot. możliwości "anulowania" uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o wypłacie dywidendy wobec braku środków finansowych), prosimy o odpowiedź wprost: "Czy uchwała podjęta przez Wspólników - (...)

Termin do żądania nadania klauzuli wykonalności

30.9.2004

Sąd nakazał dłużnikowi zapłatę całej kwoty, jaka należała się wierzycielowi. Nakaz zapłaty został doręczony obydwu stronom. Jednak dłużnik odwołał się od części nakazanej kwoty i doszło do rozprawy, na której adwokat dłużnika jednak zgodził się na żądaną kwotę. Żadna informacja (...)

Przechowywanie dokumentacji szkoleń BHP pracownika

30.9.2004

Firma zatrudniająca 18 pracowników, nie zatrudnia specjalisty od spraw BHP. Szkolenia pracowników wykonuje firma zewnętrzna. Szkoleniowiec z poprzedniej firmy po przeprowadzonym szkoleniu przekazywał pracownikowi do podpisu zaświadczenie o szkoleniu wstępnym, które następnie jako jeden z dokumentów (...)

Sposób złożenia zażalenia

30.9.2004

Należności sądowe zostały skazanemu rozłożone na raty w wysokości 500 zł miesięcznie. Jednak ponieważ skazany zalegał ze spłatą, Sąd odwołał rozłożenie na raty. W uzasadnieniu podano, iż skazany nie udowodnił, iż nastąpiło to z przyczyn od niego niezależnych. Czy jako przyczynę (...)

Anulowanie złożonego wypowiedzenia

30.9.2004

Pracownik złożył wypowiedzenie umowy o pracę na piśmie z przysługującym mu umownie 2 tygodniowym terminem wypowiedzenia bez podania przyczyny wypowiedzenia. Po tygodniu złożył na piśmie oświadczenie woli stanowiące, że anuluje wypowiedzenie i równocześnie złożył nowe wypowiedzenie (...)

Wpłacanie alimentów bez pośrednictwa komornika

29.9.2004

Mój mąż ma dziecko z poprzedniego związku. Dziecko w obecnej chwili ma 14 lat i mieszka z matką. Po rozwodzie męża w 1999 r. bez orzeczenia winy, była żona wystąpiła o alimenty na syna, które w wyniku ugody zostały ustalone w wysokości 1600 zł. Następnie z powodu kilkudniowych opóźnień (...)

Przyczyny obniżenia czynszu

29.9.2004

Artykuł 664 par. 1 KC stanowi, że najemca może żądać obniżenia czynszu za czas trwania wad. Jeżeli wynajmuję lokal użytkowy składający się z trzech pomieszczeń, w jednym z których są duże przecieki z dachu (jest dziurawy dach) i zalewana jest regularnie ściana, na której występuje (...)

Prowadzenie myjni samochodowej

27.9.2004

Jakie przepisy regulują otwarcie i prowadzenie myjni samochodowej? A jeżeli to zbyt obszerne (w odpowiedzi) pytanie, to gdzie szukać odpowiednich ustaw, bądź do jakich organów gminy czy starostwa zwrócić się z pytaniem?

Podstawy prawne działań funkcjonariuszy policji

27.9.2004

Czy policję obowiązują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego i kodeksu cywilnego? Jakie szczególne przepisy w stosunku do obywateli wykorzystuje policja? Z jakich ustaw to wynika?

Umieszczenie reklamy na chodniku

27.9.2004

Straż Miejska udzieliła mi upomnienia, że umieściłam przed swoim sklepem na chodniku tzw. "potykacz" - rozkładaną reklamę wielkości plakatu, jakie powszechnie ustawia się przed sklepami, restauracjami itp. Chodnik ma ok. 2m szerokości. Reklama stała ok. 0,5m od krawężnika, a więc od drogi. (...)

Skuteczne złożenie oświadczenia woli

27.9.2004

Co to jest skuteczne złożenie oświadczenia woli (złożonego na podstawie art. 84 § 1 i 2 kodeksu cywilnego z powodu błędu istotnego)? Kiedy powyższe oświadczenie staje się skuteczne, a kiedy nim nie jest? Czy jego skuteczność zależy w jakimkolwiek stopniu od reakcji drugiej strony, do której (...)

Wady oświadczenia woli w zamówieniach publicznych

27.9.2004

1. Czy jako wykonawca usługi, uchylając się od skutków prawnych swojego oświadczenia woli na podstawie art. 84. § 1 i § 2 kodeksu cywilnego z powodu błędu istotnego popełnionego przez zamawiającego (umowa w wyniku wygranego przetargu w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych) mogę podlegać (...)

Odroczenie rozprawy na wniosek strony

27.9.2004

Sąd nie wykonał kserokopii akt sprawy, o które wystąpiłem składając wniosek. Do sądu, w którym obecnie toczy się sprawa mam ponad 300 km. Czy mogę domagać się odroczenia rozprawy, ponieważ nie zaznajomiłem się z aktami sprawy?

Wydanie dowodu rejestracyjnego

24.9.2004

W związku z wyjazdem za granicę nie będę mógł odebrać dowodu rejestracyjnego auta, które ma być zarejestrowany na mnie i na moja żonę. W wydziale komunikacji urzędniczka poinformowała mnie, że nie będę mógł odebrać tegoż dowodu bez obecności żony, chyba że żona napisze mi upoważnienie (...)

Współwłasność drogi osiedlowej, sieci wodociągowej

24.9.2004

Jakie przepisy prawne regulują następującą sytuację: do drogi osiedlowej przylega około 20 działek budowlanych. Sama droga jest wspólną własnością wszystkich właścicieli w/w działek. Część z osób postanowiła na własny koszt wybudować drogę osiedlową, sieć wodociągową, elektryczną (...)

Legalizacja odstępstwa od projektu

24.9.2004

Jak mogę zalegalizować odstępstwo od warunków pozwolenia na budowę polegające na tym, że usytuowałem budynek mieszkalny przy granicy działki sąsiedniej, której jestem również właścicielem? Projekt przewidywał lokalizację 4 m od granicy. Postawiłem przy granicy ścianę budynku, w której (...)

Korzystanie z prywatnego radia w pracy

24.9.2004

Czy słuchanie swojego prywatnego radia w miejscu pracy jest zabronione? Czy pracodawca może ponieść z tego powodu jakieś konsekwencje, jeżeli zakład nie posiada i nie opłaca abonamentu RTV?

Przedstawienie weksla do wykupu

23.9.2004

Dłużnik, który wystawił weksel własny, mieszka za granicą. Jaka jest właściwa forma  przedstawienia tego weksla do wykupu?

Zawarcie umowy konsorcjum

23.9.2004

Czy umowa konsorcjum jest zastrzeżona tylko dla firm prywatnych? Czy konsorcjum dla osiągnięcia jednego celu (i złożenia razem środków finansowych) może składać się z firm państwowych?

Zajęcie rzeczy dłużnika

23.9.2004

Czy komornik ma prawo zajmować rzeczy np. sprzęt rtv lub agd, jeżeli dłużnik jest zameldowany w mieszkaniu rodziny np. babci lub dziecka?

Członek zarządu a koszty jego wykreślenia z KRS

23.9.2004

Czy prezes zarządu spółki z o.o. ma obowiązek poniesienia kosztów jego wykreślenia z KRS, w przypadku gdy została przyjęta przez wspólników jego rezygnacja z pełnienia funkcji, a główny udziałowiec (85% udziałów) jest zarządzany przez syndyka masy upadłościowej.

Pominięcie procedury zamówień publicznych

23.9.2004

Firma X wykonywała dla Firmy Y przedmiot umowy. Było to kilka lat temu. Teraz zaistniała potrzeba wykonania drugiego - takiego samego przedmiotu umowy. Wiadomo jest, że Firma X wykona to najlepiej - bo robiła to samo już wcześniej (teraz przedmiot umowy byłby zmodyfikowany), i Firma Y chciałaby (...)

Wysokośc zarobków a alimenty

22.9.2004

Matka dziecka otrzymująca alimenty ukrywa swoje dochody. Przed sądem przyznaje się do dochodu 890 zł netto, a faktycznie zarabia wg. PIT ok. 2500 zł. Taka sytuacja ma miejsce już od kilku lat. Teraz dopiero udało się ujawnić ten fakt. Zaniżone dochody matki były powodem nakładania wysokich (...)

Powtarzanie roku studiów a alimenty

22.9.2004

Uprawniona do otrzymywania alimentów ukończyła I rok studiów, teraz zmienia uczelnię na inną o podobnym profilu ale bardziej utytułowaną i zaczyna naukę od powtarzania ponownie I roku studiów. Czy w tym okresie przysługują jej alimenty w pełnej wysokości?

Prawo tymczasowo aresztowanego do zażalenia

22.9.2004

Mój mąż został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące. Zaraz po aresztowaniu przez policję mój teść wynajął adwokata. Zapłaciliśmy 2500 zł. Adwokat cały czas robił wszystko, jakby współpracował z prokuratorem. Doszło do tego, że nie chciał napisać odwołania na decyzję sądu o (...)

Prawo korzystania ze wspólnego mieszkania

21.9.2004

Mąż wyprowadził się z mieszkania, które jest własnością wspólną, do innej kobiety. Nie mamy rozwodu ani separacji. Czy zmiana zamka w drzwiach wejściowych może spowodować wezwanie przez męża policji? Mąż nie chce oddać kluczy od mieszkania, a ja chcę chronić swoją prywatność. Nigdy (...)

Spóźnianie się z zapłatą czynszu

21.9.2004

Lokator płaci czynsz ze znacznym opóźnieniem, na jakiej podstawie i w jaki sposób mogę naliczyć odsetki, np. za 20 dni zwłoki? Czy do odsetek mogę doliczyć koszt wysłania wezwania do zapłaty (koszt listu poleconego)?

Pozbawienie pełnomocnictwa

21.9.2004

Matka dziecka pełnoletniego jest jego pełnomocnikiem w postępowaniu przed sądem w sprawie o alimenty i przyznaje się do dochodu 890 zł netto. Z uzyskanych PIT za rok ubiegły okazało się, iż faktyczny jej dochód to około 2600 zł netto. Czy można matkę pozbawić pełnomocnictwa w reprezentowaniu (...)

Urlop uzupełniający a zmiana pracy

20.9.2004

Pracownik któremu przysługuje 20 dni urlopu był zatrudniony w zakładzie A do dnia 31.08.2004 r. i wykorzystał tam 14 dni urlopu (informacja w świadectwie pracy). Obecnie z dniem 16.09.04r. został zatrudniony w zakładzie B na czas określony na 5 m-cy. Zakład B jest obowiązany udzielić mu 6-ciu (...)

Uczestnicy postępowania o nabycie spadku

20.9.2004

Czy w skierowanym do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po mamie na podstawie testamentu, w którym jesteśmy spadkobiercami razem z żoną, należy również wymienić strony uprawnione do dziedziczenia ustawowego, czyli moje siostry, podając ich adresy zamieszkania? Czy będzie konieczna (...)

Wynagrodzenie brutto i netto

20.9.2004

Mam problem z wystawieniem zaświadczenia o zarobkach. Pracownik prosi o zaświadczenie brutto i netto np. do stypendium czy na kredyt do banku. Jakie składniki wynagrodzenia powinny być uwzględnione w wynagrodzeniu netto, a jakie w brutto? Czy jest to w ten sposób, że netto to kwota, którą pracownik (...)

Rozgraniczenie nieruchomości sąsiadujących

20.9.2004

W obecnej chwili nie posiadam rozgraniczenia mojej działki z sąsiadem. W roku ubiegłym dokonywałem podziału swej działki na kilka mniejszych i w tej sytuacji geodeta okazał mi granicę z sąsiadem. Sąsiad nie godzi się na tak ustaloną granicę. W odległości od 1,5 do 2 m powbijał na moim (...)

Dokonanie rozgraniczenia przed sądem

20.9.2004

Zamierzam dokonać rozgraniczenia działek pomiędzy mną a sąsiadem. Ugodowego załatwienia sprawy nie spodziewam się, ponieważ sąsiad uznaje tylko geodetę sądowego. Złożenie wniosku do Urzędu Gminy nie przyniesie żadnego rozstrzygnięcia. Czy jest możliwość złożenia wniosku o rozgraniczenie (...)

Wynagrodzenie i urlop młodocianego pracownika

20.9.2004

Mam zamiar zatrudnić młodocianego do sklepu odzieżowego. Mam podpisać z nim "Umowę w celu przygotowania zawodowego", nie wiem jednak jaka kwotę wynagrodzenia muszę ustalić? Drugie pytanie dotyczy tego, ile urlopu należy się młodocianemu (zatrudniony będzie na 2 lata) ponieważ tyle trwa nauka (...)

Odzież robocza dla pracowników

20.9.2004

Zatrudniam 5-ciu pracownikow, szwaczki i sprzedawczynie odzieży. Czy należy sie moim pracownikom odzież robocza i buty. Jeżeli tak, to co jaki okres muszą dostawać nową? I co jeszcze przysługuje pracownikom?

Wierzyciel posiadający zastaw a egzekucja

20.9.2004

Proszę o wyjaśnienie punktu 4 art. 825 ustawy Kodeks postępowania cywilnego, dotyczącego możliwości umorzenia postępowania egzekucyjnego jeżeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu (...)

Szkolenie pracownika za granicą

20.9.2004

Spółka z o.o. z siedzibą w Polsce wysyła pracownika na szkolenie w zakresie obsługi maszyn do Niemiec, które firma niemiecka przeprowadza bezpłatnie. Na terenie Niemiec pracownik ma zapewnioną naukę języka niemieckiego, za którą spółka polska musi zapłacić firmie niemieckiej. Czy takie (...)

Reklamacja przesyłki sądowej

17.9.2004

Przedstawiciel poczty polskiej czyli listonosz nie dostarczył listu poleconego z postanowieniem sądu, tylko na liście napisał adnotację: adresat wyprowadził się. Sąd na tej podstawie wydal postanowienie o zawieszeniu sprawy zgodnie z kpc 136 par.2 oraz 177 par 1 pkt 6. Firma nasza zniecierpliwiona (...)

Termin płatności przy umowie dostawy

17.9.2004

Czy istnieje w polskim prawie zapis dotyczący ustawowego ograniczenia długości terminów płatności za zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług? Czy ustalenie zbyt długich terminów płatności np. półrocznych lub rocznych pomiędzy podmiotami powiązanymi rodzi jakieś konsekwencje? (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika