Archiwum porad prawnych Wrzesień 2004

Uchylenie uchwały w sprawie dywidendy

30.9.2004

W nawiązaniu do wczoraj postawionego przez nas pytania i przedstawionego stanu faktycznego (dot. możliwości "anulowania" uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o wypłacie dywidendy wobec braku środków finansowych), prosimy o odpowiedź wprost: "Czy uchwała podjęta przez Wspólników - (...)

Termin do żądania nadania klauzuli wykonalności

30.9.2004

Sąd nakazał dłużnikowi zapłatę całej kwoty, jaka należała się wierzycielowi. Nakaz zapłaty został doręczony obydwu stronom. Jednak dłużnik odwołał się od części nakazanej kwoty i doszło do rozprawy, na której adwokat dłużnika jednak zgodził się na żądaną kwotę. Żadna informacja (...)

Przechowywanie dokumentacji szkoleń BHP pracownika

30.9.2004

Firma zatrudniająca 18 pracowników, nie zatrudnia specjalisty od spraw BHP. Szkolenia pracowników wykonuje firma zewnętrzna. Szkoleniowiec z poprzedniej firmy po przeprowadzonym szkoleniu przekazywał pracownikowi do podpisu zaświadczenie o szkoleniu wstępnym, które następnie jako jeden z dokumentów (...)

Sposób złożenia zażalenia

30.9.2004

Należności sądowe zostały skazanemu rozłożone na raty w wysokości 500 zł miesięcznie. Jednak ponieważ skazany zalegał ze spłatą, Sąd odwołał rozłożenie na raty. W uzasadnieniu podano, iż skazany nie udowodnił, iż nastąpiło to z przyczyn od niego niezależnych. Czy jako przyczynę (...)

Anulowanie złożonego wypowiedzenia

30.9.2004

Pracownik złożył wypowiedzenie umowy o pracę na piśmie z przysługującym mu umownie 2 tygodniowym terminem wypowiedzenia bez podania przyczyny wypowiedzenia. Po tygodniu złożył na piśmie oświadczenie woli stanowiące, że anuluje wypowiedzenie i równocześnie złożył nowe wypowiedzenie (...)

Wpłacanie alimentów bez pośrednictwa komornika

29.9.2004

Mój mąż ma dziecko z poprzedniego związku. Dziecko w obecnej chwili ma 14 lat i mieszka z matką. Po rozwodzie męża w 1999 r. bez orzeczenia winy, była żona wystąpiła o alimenty na syna, które w wyniku ugody zostały ustalone w wysokości 1600 zł. Następnie z powodu kilkudniowych opóźnień (...)

Przyczyny obniżenia czynszu

29.9.2004

Artykuł 664 par. 1 KC stanowi, że najemca może żądać obniżenia czynszu za czas trwania wad. Jeżeli wynajmuję lokal użytkowy składający się z trzech pomieszczeń, w jednym z których są duże przecieki z dachu (jest dziurawy dach) i zalewana jest regularnie ściana, na której występuje (...)

Prowadzenie myjni samochodowej

27.9.2004

Jakie przepisy regulują otwarcie i prowadzenie myjni samochodowej? A jeżeli to zbyt obszerne (w odpowiedzi) pytanie, to gdzie szukać odpowiednich ustaw, bądź do jakich organów gminy czy starostwa zwrócić się z pytaniem?

Podstawy prawne działań funkcjonariuszy policji

27.9.2004

Czy policję obowiązują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego i kodeksu cywilnego? Jakie szczególne przepisy w stosunku do obywateli wykorzystuje policja? Z jakich ustaw to wynika?

Umieszczenie reklamy na chodniku

27.9.2004

Straż Miejska udzieliła mi upomnienia, że umieściłam przed swoim sklepem na chodniku tzw. "potykacz" - rozkładaną reklamę wielkości plakatu, jakie powszechnie ustawia się przed sklepami, restauracjami itp. Chodnik ma ok. 2m szerokości. Reklama stała ok. 0,5m od krawężnika, a więc od drogi. (...)

Skuteczne złożenie oświadczenia woli

27.9.2004

Co to jest skuteczne złożenie oświadczenia woli (złożonego na podstawie art. 84 § 1 i 2 kodeksu cywilnego z powodu błędu istotnego)? Kiedy powyższe oświadczenie staje się skuteczne, a kiedy nim nie jest? Czy jego skuteczność zależy w jakimkolwiek stopniu od reakcji drugiej strony, do której (...)

Wady oświadczenia woli w zamówieniach publicznych

27.9.2004

1. Czy jako wykonawca usługi, uchylając się od skutków prawnych swojego oświadczenia woli na podstawie art. 84. § 1 i § 2 kodeksu cywilnego z powodu błędu istotnego popełnionego przez zamawiającego (umowa w wyniku wygranego przetargu w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych) mogę podlegać (...)

Odroczenie rozprawy na wniosek strony

27.9.2004

Sąd nie wykonał kserokopii akt sprawy, o które wystąpiłem składając wniosek. Do sądu, w którym obecnie toczy się sprawa mam ponad 300 km. Czy mogę domagać się odroczenia rozprawy, ponieważ nie zaznajomiłem się z aktami sprawy?

Wydanie dowodu rejestracyjnego

24.9.2004

W związku z wyjazdem za granicę nie będę mógł odebrać dowodu rejestracyjnego auta, które ma być zarejestrowany na mnie i na moja żonę. W wydziale komunikacji urzędniczka poinformowała mnie, że nie będę mógł odebrać tegoż dowodu bez obecności żony, chyba że żona napisze mi upoważnienie (...)

Współwłasność drogi osiedlowej, sieci wodociągowej

24.9.2004

Jakie przepisy prawne regulują następującą sytuację: do drogi osiedlowej przylega około 20 działek budowlanych. Sama droga jest wspólną własnością wszystkich właścicieli w/w działek. Część z osób postanowiła na własny koszt wybudować drogę osiedlową, sieć wodociągową, elektryczną (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika