e-prawnik.pl Porady prawne

Podpisanie decyzji administracyjnej przez organ

Pytanie:

Decyzje w gminie podpisuje wójt. Czy prawnie dopuszczalne jest podpisanie decyzji przez "sekretarz gminy z upoważnienia wójta"? Czy nie powinno być "wójt gminy z upoważnienia sekretarz gminy"? Czy taka decyzja jest ważna?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Podpisanie decyzji administracyjnej przez organ

28.7.2004

Decyzje - wydane przez pracowników z upoważnienia wójta - powinny zawierać podstawę prawną, z której wynika upoważnienie dla danej osoby, oznaczenie właściwego organu (będzie nim nadal wójt) oraz podpis upoważnionej osoby z zaznaczeniem, iż działa "z upoważnienia Wójta Gminy X". Brak zaznaczenia działania z upoważnienia powinien skutkować uchyleniem danego aktu, jako wydanego przez osobę niebędącą upoważnioną do jego wydania lub stwierdzenia nieważności. Brak wskazania, iż dana osoba działała z upoważnienia, ma charakter istotnej wady decyzji (komentarz K. Bandarzewskiego do ustawy o samorządzie gminnym). Podpisanie decyzji przez "sekretarza gminy z upoważnienia wójta" jest zatem dopuszczalne i nie wpływa na ważność decyzji, jeśli sekretarz gminy był prawidłowo upoważniony do wydawania tych decyzji w imieniu wójta i zostały zachowane warunki opisane powyżej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ