Deklaracja wekslowa a porozumienie wekslowe

Pytanie:

Jaka jest różnica pomiędzy deklaracją wekslową a porozumieniem wekslowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.6.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Deklaracja wekslowa a porozumienie wekslowe

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, iż przez deklarację wekslową rozumie się porozumienie wekslowe, o którym mowa w art. 10 prawa wekslowego. Nazwa deklaracja wekslowa wzięła się z praktyki. Nazwy deklaracja wekslowa i porozumienie wekslowe mogą być w zasadzie używane zamiennie.

Następnie warto wskazać, iż porozumienie wekslowe zawiera się w przypadku weksla in blanco ( nazwa weksle in blanco również wykształciła się w praktyce i odpowiada ona ustawowemu określeniu: weksel niezupełny w chwili wystawienia [ por. art. 10 prawa wekslowego] ) . Faktycznie ustawodawca posługuje się pojęciem porozumienia wekslowego tylko w przypadku weksla niezupełnego w chwili wystawienia. Jednakże w praktyce, ze względów bezpieczeństwa, strony zobowiązania wekslowego zawierają również podobne porozumienie (deklarację wekslową) w przypadku weksli własnych lub trasowanych. Warto również nadmienić, iż prawo wekslowe cechuje niezwykle wysoki stopień rygoryzmu formalnego rzadko stosowany przez ustawodawcę odnośnie innych rodzajów stosunków prawnych. Taki kształt regulacji prawa wekslowego wymaga dużej ostrożności od stron zobowiązania wekslowego. Jeżeli bowiem podmioty prawa decydują się na zawarcie zobowiązania wekslowego to należy uznać, iż godzą się na dostosowanie się do wymogów owego rygoryzmu.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne