Istota wzorca umownego

Pytanie:

Jaka jest istota wzorca umownego?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Istota wzorca umownego

W odniesieniu do powyższego zagadnienia odwołać się należy do przepisów Kodeksu cywilnego regulujących problematykę stosowania przez strony umowy tzw. wzorców umownych. Istotę wzorca umownego określa C. Żuławska: Masowość umów - z reguły jednorodzajowych - jakie zawiera przedsiębiorca (…) spełniający określony rodzaj, świadczeń oraz związane z tym względy prakseologiczne uniemożliwiają indywidualne negocjowanie umów i czynią koniecznym ich zawieranie na podstawie wzorców (szablonów, formularzy, tzw. umów standardowych), jakie stosuje profesjonalista (proferent wzorca) przy zawieraniu określonego rodzaju umów, których drugą stroną może być dowolna osoba (adherent). Wzorzec, jakim posłużył się oferent, jest jego oświadczeniem woli (…). Zewnętrzna postać wzorca może być pisemna lub elektroniczna, sposób jej ujęcia co do zakresu tematyki jest dowolny: od kompletnej do fragmentarycznej regulacji treści umowy1.

Stosowanie wzorca umownego ma zatem na celu ułatwienie przedsiębiorcy prowadzenia działalności gospodarczej poprzez ograniczenie konieczności każdorazowego negocjowania poszczególnych warunków umowy.

1Dmowski Stanisław, Sychowicz Marek, Żuławska Czesława, Ciepła Helena, Kołakowski Krzysztof, Wiśniewski Tadeusz, Bieniek Gerard, Gudowski Jacek Najnowsze wydanie: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom I, Warszawa 2011 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie X) ss. 2024.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: