Kategorie wierzytelności w upadłości

Pytanie:

"Co znaczą poszczególne kategorie zaspakajania wierzytelności z majątku upadłej sp.z o.o? Chcę zgłosić wierzytelność i odsetki z tytułu faktury VAT, a nie wiem do jakiej kategorii je zaliczyć. "

Odpowiedź prawnika: Kategorie wierzytelności w upadłości

Wierzytelności i należności podlegające zaspokojeniu z funduszów masy upadłości dzieli się na cztery kategorie, a zaliczenie wierzytelności do poszczególnych kategorii ma znaczenie dla kolejności zaspokojenia z masy upadłości. Jeśli więc suma przeznaczona do podziału między wszystkich wierzycieli upadłego nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzytelności, to wierzytelności należące do dalszej kategorii zaspokaja się dopiero po zaspokojeniu w całości należności poprzedzającej kategorii. Najkorzystniejsza dla wierzyciela jest zatem sytuacja, gdy jego wierzytelność znajduje się w jak najwyższej kategorii, gdyż wtedy ma największe szanse zaspokojenia w postępowaniu upadłościowym. Zaliczenie poszczególnych wierzytelności do określonych kategorii znajduje się w art. 342 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze. Wierzytelności udokumentowane fakturami VAT najczęściej zaliczane są do kategorii trzeciej, tak jak odsetki od tej sumy za ostatni rok przed datą ogłoszenia upadłości. Pozostałe odsetki zaliczane sa do kategorii czwartej. Nie jest jednak możliwe precyzyjne zaliczenie do określonej kategorii bez dokładniejszego określenia przysługującej Panu wierzytelności.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika