Koszty firm windykacyjnych

Pytanie:

Niektóre firmy windykacyjne reklamują się tym, że rzekomo zleceniodawca nie ponosi u nich żadnych kosztów windykacji i całość tych kosztów (włącznie z wynagrodzeniem firmy windykacyjnej) obciąża dłużnika. Czy nie jest to aby bezprawne? Wiadomo, że można obciążyć dłużnika kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego (komorniczego), ale czy można np. prawnie obciążyć go kosztami (w dodatku często zawyżanymi) dojazdu windykatora do dłużnika lub prowizją dla firmy windykacyjnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Koszty firm windykacyjnych

7.6.2005

Firmy windykacyjne nie mają prawa obciążać dłużnika żadnymi kosztami, jakie powstają w związku ze zleceniem sprawy przez wierzyciela, a jakich nie przewidują przepisy (czyli np. nie ma podstaw prawnych do żądania od dłużnika wynagrodzenia firmy windykacyjnej).

Żądanie takie nie znajduje bowiem żadnych podstaw w obowiązujących przepisach prawnych. Dłużnika można obciążyć jedynie tymi kosztami, które przewidują przepisy, np. kosztami sądowymi, kosztami adwokata czy radcy prawnego, kosztami egzekucji, kosztami zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym. Na koszty egzekucji nie składają się tymczasem koszty prywatnych firm windykacyjnych. Jest więc bardzo wątpliwe, by wierzyciel nie ponosił żadnych kosztów związanych ze zleceniem sprawy firmie windykacyjnej, gdyż w przeciwnym razie musiałaby ona działać za darmo. Niewykluczone, że wynagrodzenie firmy windykacyjnej „ukryte” jest w umowie ze zleceniodawcą (np. zleceniodawca chce zwrotu tylko należności głównej i kosztów sądowych, zaś firma windykacyjna będzie dochodzić również odsetek, których wysokość będzie wystarczająca do uznania jej za wynagrodzenie tej firmy). W każdym razie, dłużnik nie ma żadnego obowiązku płacić kwot innych, niż te, które wynikają z tytułu wykonawczego oraz przepisów prawa.

Potrzebujesz porady prawnej?