Nieskuteczna egzekucja a zwrot opłaty

Pytanie:

"Czy wierzyciel ma prawo do zwrotu komorniczej opłaty stosunkowej, jeśli komornik wydał zaświadczenie o nieskutecznej egzekucji? "

Odpowiedź prawnika: Nieskuteczna egzekucja a zwrot opłaty

Jeśli wierzyciel uiścił opłatę stosunkową za dokonanie zabezpieczenia roszczenia, to jeżeli egzekucja okaże się bezskuteczna bądź wyegzekwowana kwota nie wystarcza na pokrycie kosztów egzekucji, komornik jest obowiązany do zwrotu połowy opłaty stosunkowej pobranej od wierzyciela tytułem zabezpieczenia.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika