Obliczenie terminu na wniesienie kasacji

Pytanie:

Dostałem postanowienie sądu Okręgowego oddalającego zażalenie w dniu 05 lutego 2004 r. Zostałem pouczony o możliwości złożenia kasacji w terminie miesiąca. Jak liczyć ten termin jeśli luty ma 29 dni. Którego dnia jest ostatni dzień na złożenie kasacji 5 marca 2004 r. czy też 8 marca 2004 r?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.11.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obliczenie terminu na wniesienie kasacji

Zgodnie z treścią art. 393[4] kodeksu postępowania cywilnego kasację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie miesięcznym od dnia doręczenia orzeczenia stronie skarżącej. Termin ten kończy się z dniem 5 marca o północy, taka interpretacja wynika z art. 112 kodeksu cywilnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: