Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o.

Pytanie:

Czy w razie bankructwa sp. z o.o. zarząd odpowiada całym swoim majątkiem, jeżeli wierzytelności nie udało zaspokoić się z majątku spółki? Jeżeli tak, to w zasadzie na czym polega ograniczona odpowiedzialność w spółkach z o.o.?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.10.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o.

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. powstaje wówczas, gdy członkowie zarządu z własnej winy nie złożyli we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, wskutek czego wierzyciele spółki poniósł szkodę.

Ograniczona odpowiedzialność spółki z o.o. dotyczy wspólników tej spółki. Wnosząc udziały, ryzykują ono jednocześnie utratą tych udziałów w razie egzekucji z majątku spółki lub w razie poniesienia przez spółkę straty. Nie ryzykują oni niczym więcej. Ograniczenie to nie dotyczy jednak członków zarządu spółki z o.o.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne