Archiwum pytań i odpowiedzi prawnych Maj 2012

Wyjawienie majątku - czy dłużnik może kłamać?

31.5.2012

Złożyłem wniosek o wyjawienie majątku przez niewypłacalnego dłużnika. Obawiam się jednak, ze dłużnik będzie kłamał i zatajał majątek tak jak przed Komornikiem. Wniosek złożyłem przed 1 V 2012 r. Czy dłużnik składając wykaz majątku ma rygor odpowiedzialności za składanie fałszywych (...)

Licencja na transport drogowy towarów

30.5.2012

Podatnik zamierza wynajmować samochód ciężarowy z kierowcą. Działalność ta zgodnie z PKD znajduje się pod symbolem 49.41 - transport drogowy towarów. Usługobiorca zamierza wykorzystywać samochód do transportu międzynarodowego zakupionych towarów. Czy w takiej sytuacji konieczna jest dla (...)

Samochód a ryczałt ewidencjonowany i VAT

29.5.2012

Prowadzę firmę. Rozliczam się na zasadach ryczałtu od przychodów, jestem VAT-owcem. Samochód osobowy użytkowany na potrzeby firmy nie jest w ewidencji środków trwałych. Odliczam jednak VAT naliczony z faktur kosztowych związanych z autem np. za naprawy. Nie prowadzę ewidencji przebiegu pojazdu, (...)

Renta socjalna a możliwość zatrudnienia

25.5.2012

Sąd, w postępowaniu odwoławczym od decyzji ZUS odmawiającej prawa do renty socjalnej, przyznał ubezpieczonemu prawo do renty socjalnej w związku z ustaleniem przez biegłych sądowych jego całkowitej niezdolności do pracy. Rentę przyznano na czas określony. Czy w czasie obowiązywania uprawnienia (...)

Zażalenie

24.5.2012

W dniu 27 stycznia 2012 r. złożyliśmy wniosek na druku KRS Z-62 o zawieszenie działalności gospodarczej w spółce jawnej i omyłkowo we wniosku wpisaliśmy datę 25 stycznia 2012 r. która jest datą podjęcia uchwały przez wspólników o zawieszeniu działalności a wpisaliśmy ją jako datę (...)

Podział majątku a VAT

23.5.2012

Małżonkowie mieli wspólność majątkową. Mąż prowadzi działalność i w środkach trwałych ma lokal użytkowy, który amortyzuje i odliczył VAT. Obecnie po rozwodzie i podziale majątku lokal przypadł żonie. Ona zacznie prowadzić działalność gospodarczą i lokal ten będzie jej środkiem (...)

błędny przelew bankowy

21.5.2012

Osoba złożyła pod koniec roku 2011 dwa zlecenia przelewu kilkutysięcznych kwot w swoim banku do innego banku. Jeden na swoje konto, drugi na konto swojej matki. Przelewy zostały dokonane. Jak się później ( po kilku miesiącach) okazało, z winy banku (awaria systemu) oba przelewy zostały zdublowane, (...)

Godziny nadliczbowe brutto czy netto?

17.5.2012

Pracownik w 2011 r. przepracował ponad 700 godzin nadliczbowych. W lutym br. pracodawca wypowiedział mu pracę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Przy wypowiedzeniu umowy pracownik podpisał na prośbę pracodawcy oświadczenie, iż pracodawca wywiązał się wobec niego ze wszystkich (...)

Refaktura usług a deklaracja VAT-UE

17.5.2012

Spółka z o.o. wystawiła na podstawie zawartej umowy refakturę za bilety LOT zagraniczne. Faktura została wystawiona za stawką 0% na podmiot zagraniczny na Cyprze, który jest podatnikiem VAT UE. Czy w/w transakcję należy wykazać w deklaracji VAT-UE w pozycji E deklaracji?

Import usługa a deklaracja VAT-UE

17.5.2012

Spółka z o.o. (podatnik VAT-UE) otrzymała fakturę za zakup licencji na program komputerowy od kontrahenta zagranicznego z UE. W fakturze kontrahent zagraniczny naliczył swój VAT krajowy. Mimo to spółka naliczyła VAT od importu usług. Czy spółka postąpiła prawidłowo naliczając VAT od importu (...)

Klauzula prorogacyjna

10.5.2012

Strony w umowie mogą poddać rozstrzygnięcie sporu wybranemu sądowi.Czy w umowie (przy założeniu, że dla danego sporu nie ma zastrzeżonej ustawowo właściwości) mogę wskazać kilka sądów do późniejszego wyboru przez powoda czy tylko jeden?

Zasiłek rehabilitacyjny a działalność gospodarcza

7.5.2012

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (jednoosobowy handel bez zatrudniania pracowników) z uwagi na stan zdrowia po kilku operacjach zwróciła się do ZUS o wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego. Będzie ono wypłacane przez okres powrotu do pełnej sprawności zawarty w decyzji. (...)

Umowa o remont mieszkania

7.5.2012

Chciałbym zawrzeć umowę o remont mieszkania z osobą, która obecnie nie prowadzi działalności gospodarczej (kiedyś ją prowadziła), a ja również nie prowadzę takiej działalności. Zakładam, że sam będę kupował potrzebne materiały budowlane, natomiast przedmiotem umowy jest wykonanie (...)

Zajęcie komornicze wynagrodzenia za prace na 1/2 etatu

4.5.2012

Komornik sądowy przysłał nam do firmy zajęcie wynagrodzenia za pracę pracownika. Pracownik jest zatrudniony na umowę stałą 1/2 etatu - zarabia 600 zł na rękę. Płaci alimenty w wysokości 500 zł nie zasądzone - dowolnie na swojego syna, żyje na utrzymaniu rodziców. Zajęcie dotyczy ZUSu (...)

przycięcie drzew w żywopłocie

2.5.2012

Przed budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym (teren wspólnoty mieszkaniowej) mieszkańcy (współwłaściciele) posadzili żywopłot i kilka drzewek iglastych w tym jedno w linii żywopłotu w bezpośredniej bliskości budynku. Obecnie żywopłot ma ok 1 m wysokości i jest dość regularnie kształtowany. (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika