Archiwum pytań i odpowiedzi prawnych Lipiec 2012

Opłata za dopisanie współwłaściciela pojazdu

31.7.2012

Czasem w urzędach załatwiam sprawę polegającą na dopisaniu współwłaściciela pojazdu do dowodu rejestracyjnego. \"Dopisanie\" poprzedzone jest decyzją o zmianie decyzji o rejestracji pojazdu. Niektóre urzędy za taką samą czynności żądają opłaty 10 zł a inne nie i przystawiają stempel (...)

Zniesienie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka

31.7.2012

Córka ma zasądzone alimenty, niedługo skończy 25 lat, a w tym roku powinna zakończyć studia, jest już praktycznie samodzielna. Mimo wielokrotnych prób spotkania nie utrzymuje ze mną kontaktu, nie informuje o swojej sytuacji, a regularnie wnosi do Sądu o podniesienie alimentów. Moja sytuacja (...)

Przedawnienie w stosunkach między przedsiębiorcami

31.7.2012

15.03.2010 roku wystawiłem fakturę za sprzedaż towarów w ramach prowadzonego przeze mnie przedsiębiorstwa innemu przedsiębiorcy. Termin płatności 30 dni. Należność nie została do dziś zapłacona. Kiedy zobowiązanie się przedawni?

Odpowiedzialność wynajmującego za zniszczenie lokalu

31.7.2012

Jestem najemcą magazynu. W budynku, w którym się on znajduje wybuchł pożar. Cała zawartość lokalu uległa zniszczeniu, a on sam nie nadaje się już do użytku. Dodatkowo, nie zadziałał system przeciwpożarowy. Jak w takiej sytuacji przedstawia się odpowiedzialność wynajmującego?

Przejęcie terenu pod zaplanowane drogi

31.7.2012

Czy Gmina wydając zgodę na przekwalifikowanie gruntów rolnych na tereny pod zabudowę jednorodzinną ma obowiązek przejąć tereny, na których znajdują się zaplanowane drogi w swoje posiadanie od właściciela gruntów?

Służebność mieszkania a sprowadzenie męża

31.7.2012

Jestem właścicielem domu. Matka, która darowizną przekazała mi ten dom wyszła drugi raz za mąż. Drugi mąż nie jest zameldowany. Matka twierdzi, że skoro na jej rzecz została ustanowiona służebność mieszkania, to ma prawo przyjąć go na to mieszkanie, czemu ja się sprzeciwiam. Kto ma (...)

Szkody w mieszkaniu sąsiadów a odpowiedzialność dewelopera

30.7.2012

Jestem właścicielem mieszkania w bloku, które kupiłem 5 lat temu od dewelopera bezpośrednio po wybudowaniu budynku. Jakiś czas temu dostałem wezwanie od sąsiadów do usunięcia wady budowlanej tkwiącej w projekcie mojego balkonu. Polega ona na wadliwym wykonaniu systemu odprowadzania wody, na (...)

Jak dochodzić zwrotu pożyczki

30.7.2012

Pożyczyłem jednej osobie 1500 zł, a drugiej 1800 zł - udokumentowane przelewem bankowym na konta tych osób. Nie mogę odzyskać tych pieniędzy. Jedynym dowodem pożyczki są przelewy bankowe. Jak mogę odzyskać pieniądze?

Pogryzienie przez psa a odszkodowanie

27.7.2012

Podczas spaceru z moim psem (nieszkodliwym i prowadzonym na smyczy), na mój teren przedostał się pies sąsiada (duży wilczur), a następnie rzucił sie na mojego psa. Był bardzo agresywny. Mnie poturbował bardzo nieznacznie, ale mój pies ma kilkanaście głębokich ran. Czy mogę dochodzić odszkodowania (...)

Bezumowne korzystanie z gruntu a przedawnienie

26.7.2012

Na działce stanowiacej własnosc gminy spółka gazownicza posadowiła ponad 10 lat temu bezumownie stację redukcyjno - pomiarową gazu. Gmina postanowiła obciażyć spółkę gazowniczą (z o.o.) notą obciazeniową za okres ostatnich 10 lat wyliczając wysokość obciażenia na podstawie przewidywanych (...)

Ograniczenia związane z obecnością linii wysokiego napięcia

26.7.2012

Odziedziczyłem w spadku dom, nad którym przechodzi linia energetyczna wysokiego napięcia, która była założona jeszcze w latach 60-tych. Silne pole elektromagnetyczne utrudnia działanie sprzętu elektronicznego, a także powoduje dolegliwości zdrowotne u ludzi. Wszelkiego rodzaju starania o wykupienie (...)

Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej

25.7.2012

Dnia 8 czerwca 2012r. X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekształciła się w X spółkę akcyjną (wpis do KRS). 6 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej tej spółki. W najbliższym czasie (tj. początek sierpnia) ma odbyć się posiedzenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, (...)

Umowa pośrednictwa a małżeństwo

25.7.2012

Czy ważna jest umowa pośrednictwa w sprzedaży/kupnie nieruchomości zawarta w formie pisemnej tylko z jednym z małżonków przy istniejącej wspólności majątkowej między małżonkami?

Samochód w spadku po ojcu

25.7.2012

Czy jeśli zmarły ojciec pozostawił w spadku samochód osobowy, a nabywał go w trakcie trwania małżeństwa z matką ( jak rozumiem samochód ten stanowił wspólność majatkową), to w jakiej części dziedziczy go żona a w jakiej części jedyne ich, pełnoletnie dziecko?

Rura ciepłownicza pod działką

25.7.2012

Kupiłem działkę od osoby fizycznej. Po latach okazało się, że znajduje się pod nią rurociąg ciepłowniczy (nigdzie nieujawniony). Czy mogę dochodzić od właściciela instalacji odszkodowania za utraconą wartość działki?

Działalność gospodarcza sąsiada a immisje

25.7.2012

Sąsiad prowadzi działalność gospodarczą - zaraz przy moim ogrodzeniu - polegającą na świadczeniu usług lakierniczych. Zakład ów emituje czasem nieznośny hałas. Dodatkowo, część oparów z lakierni osiada na mojej działce. Jest to dla mnie bardzo uciążliwe, co mogę uczynić?

Zamawiający nie płaci w terminie - umowa o dzieło

25.7.2012

Zawarta została umowa o dzieło. Zamawiający nie płaci w terminie, opóźnienia są miesięczne, dwumiesięczne - za każdym razem. Czy mogę zerwać umowę ze skutkiem natychmiastowym w związku z niewywiązywaniem się zleceniodawcy z umowy?

Klauzula wykonalności w wyroku rozwodowym

24.7.2012

Małżeństwo C. rozwiodło się w 2008 r. Sąd opiekę nad małoletnimi dziećmi małżonków powierzył matce i w punkcie III wyroku orzekającego rozwód zasądził od ojca alimenty na rzecz dzieci. Ojciec do chwili obecnej nigdy nie płacił zasądzonych alimentów. Obecnie matka dzieci chce wszcząć (...)

Skład komisji egzaminacyjnej

24.7.2012

Organ prowadzący zarządzeniem powołał w skład komisji egzaminacyjnej na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego m.in. dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły poinformował, że wyjeżdża w tym czasie na urlop wypoczynkowy. W szkole podstawowej( małej-wiejskiej) nie ma zastępcy dyrektora szkoły. (...)

Zatrudnienie pełnoletniego syna w firmie

24.7.2012

Właściciel jednoosobowego przedsiębiorstwa chce \"wprowadzić\" pełnoletniego syna do swojej firmy. Czy może zatem zatrudnić syna, który jest aktualnie uczniem studnium i nigdzie nie pracuje. Co jest wskazane: umowa o pracę czy zlecenie, jeśli ma pełnić funkcje dyrektora i ma posiadać pełnomocnictwo (...)

Odsetki na wekslu

24.7.2012

Dłużnik wystawia weksel własny.Czy na wekslu własnym można umieścić adnotację o wysokości odsetek w razie zwłoki, aby sąd w postępowaniu nakazowym mógł orzec o innej wysokości niż ustawowa?

wpłaty na konto spółki cywilnej poprzez konto prywatne wspólnika a PCC

24.7.2012

Prowadzimy spółkę cywilną (handel, księgi rachunkowe + VAT). Często dokonujemy przelewów z konta prywatnego na konto spółki cywilnej. Wpłaty te maja dwojaki wymiar: Po pierwsze są to utargi ze sklepu które wspólnik pobiera i wpłaca na swoje konto i tego samego dnia przelewa na konto spółki (...)

Nieprzedstawienie weksla do zapłaty a indos

23.7.2012

Powiedzmy, że weksel własny z klauzulą \"bez kosztów\" nie został przedstawiony dłużnikowi do zapłaty (albo nie ma na to dowodu). Dzień po terminie płatności weksel został indosowany. Czy indosatariusz może z tego tytułu ponosić negatywne konsekwencje względem sytuacji, w której weksel (...)

Komisja Strukturacyjna w świetle ustaw i rozporządzeń

23.7.2012

W X Spółce Akcyjnej, Walne Zgromadzenie działa w oparciu o przepisy wewnętrzne i przepisy zewnętrzne - ustawy, kodeksy, rozporządzania. Przepisy wewnętrzne są nam dobrze znane, pod względem praw i obowiązków, a ostateczne zapisy w nich dotyczą kwestii Komisji Skrutacyjnej. Dlatego zależy (...)

Wydziedziczenie dzieci

18.7.2012

Chcę przekazać swój udział w domu mojemu bratankowi w drodze darowizny za opiekę. Mam dwoje dzieci, które się mną nie interesują (nie znam nawet wnuków) i nie chcę by kiedyś po mojej śmierci domagały się zachowku.

Organizacja tzw. najmu hotelowego a zgoda spółdzielni

18.7.2012

Jestem członkiem spółdzielni mieszkaniowej. Niektórzy z właścicieli mieszkań wynajmują je na krótkie okresy (tzw. najem hotelowy) czerpiąc z tego dochody. Czy tego typu działalność, tj. zmiana przeznaczenia lokalu z mieszkaniowego na użytkowy jest dozwolona bez zgody władz spółdzielni?

Nowe małżeństwo a zameldowanie i wspólne zamieszkanie

18.7.2012

Mąż jest współwłaścicielem domu wraz ze swoją byłą żoną. Po zawarciu ze mną związku małżeńskiego zameldował mnie w tym domu. Wprowadziłam się. Była żona uważa, że mieszkam tam bezprawnie. Czy słusznie?

Niepełnosprawny rozwodnik a podział majątku wspólnego

18.7.2012

Jestem osobą niepełnosprawną, właśnie się rozwiodłem. Ma nastąpić sądowy podział majątku wspólnego. W jego skład wchodzą m.in. dom jednorodzinny oraz mieszkanie. Chciałbym, aby mieszkanie przypadło mnie, a mój udział w domu został odpowiednio spłacony. Jakie są szanse uwzględnienia (...)

Złamanie umowy lojalnościowej

18.7.2012

Pracodawca w umowie ze mną określił, że w przyszłości mamy podpisać oddzielną "umowę lojalnościową". Czy jeśli odejdę do konkurencyjnej firmy, to wiązać się z tym będzie jakaś kara?

Asystent rodziny

17.7.2012

W gminie funkcjonuje stanowisko asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o asystencie rodziny i systemie pieczy zastępczej. W celu pracy asystenta z rodziną niezbędna jest decyzja kierownika GOPS. W przypadku rodziny zastępczej - Kierownik GOPS nie chce wydać decyzji o przydzieleniu asystenta rodziny, (...)

Umowa lojalnościowa

17.7.2012

Dostałem awans. Pracodawca zawarł w umowie zapis, zgodnie z którym mamy zobowiązać się do zawarcia oddzielnej Umowy Lojalnościowej. Co to oznacza w praktyce?

Wydzielenie lokalu użytkowego

17.7.2012

Działka jest podzielona na 20 udziałów, znajduje się na niej budynek. Księga wieczysta jest założona tylko na całą działkę. Chcę kupić kilka lokali użytkowych. W jaki sposób wydzielić lokal i założyć odrębną księgę wieczystą?

Składki do FP i FGŚP od zatrudnionego u rolnika

12.7.2012

Osoba prowadząca działy specjalne produkcji rolnej zatrudnia pracowników. Czy od zatrudnionych pracowników w gospodarstwie rolnym lub w działach specjalnych produkcji rolnej należne są składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych?

Hipoteka na udziałach

12.7.2012

Czy hipoteka ustanowiona na ułamkowych udziałach w nieruchomości ma wpływ na prawa reszty współwłaścicieli (których udziały nie są obciążone)?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika