Archiwum artykułów Maj 2012

Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej

30.5.2012

Pozarolnicza działalność gospodarcza stanowi odrębne źródło przychodów. Z kolei działalność gospodarcza zdefiniowana jest w ordynacji podatkowej niezwykle szeroko, jako każda działalność zarobkowa w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, wykonywanie (...)

Szkoda na osobie, czyli o odszkodowaniu za utratę zdrowia

24.5.2012

Szkoda na osobie polega na uszkodzeniu ciała, wywołaniu rozstroju zdrowia, pozbawieniu życia, pozbawieniu wolności i naruszeniu innych dóbr osobistych człowieka. Szkoda na osobie może być wywołana czynem niedozwolonym (np. pobiciem, spowodowaniem wypadku samochodowego itp.). Pod pojęciem (...)

Walne zgromadzenie akcjonariuszy: możliwe także drogą elektroniczną

21.5.2012

Praktyka pokazuje, że Walne Zgromadzenie rozumiane jako ogół zebranych w jednym czasie i miejscu akcjonariuszy spółki akcyjnej wyrażających swoją decyzję w sprawach określonych w porządku obrad, jest pojęciem nieco anachronicznym, odbiegającym od wymogów życia gospodarczego. (...)

Terminy przekazywania PIT-ów- stan prawny na 26.01.2004

20.5.2012

Początek roku kalendarzowego wiąże się ze wzmożoną aktywnością płatników podatku dochodowego. Płatnicy mają bowiem obowiązek przekazać osobom, za które dokonują w ciągu roku wpłat zaliczek na podatek dochodowy, imienne informacje o wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika (...)

Podatek liniowy dla przedsiębiorców – oświadczenia do 20 stycznia !!

19.5.2012

Znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala na zastosowanie wobec osób, które osiągają przychody z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, opodatkowania jednolitą 19 % stawką podatku dochodowego. Nowelizacja wprowadza wiele ograniczeń dotyczących (...)

CIT - Podatek dochodowy od osób prawnych

19.5.2012

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych obowiązania są bez wezwania składać deklarację o wysokości dochodu (lub straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki miesięczne.

Zasady zwrotu nadpłaty podatku

19.5.2012

Właśnie dobiegła końca kampania składania PIT-ów. Wielu podatników dostanie od fiskusa podarunek w postaci zwrotu nadpłaty podatku. Warto wiedzieć, jakie zasady obowiązują przy dokonywaniu zwrotu podatku. Zasady zwrotu nadpłaty podatku określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja (...)

Nieujawnione źródła przychodów – trzeba pilnować wydatków

17.5.2012

D Za przychody z tzw. innych źródeł ustawa uznaje m.in. przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Jeżeli podatnik nie jest w stanie wykazać źródeł pochodzenia swojego majątku, wówczas do nieujawnionej części stosuje się sankcyjną stawkę podatku (...)

Pojęcie zagranicznego zakładu w Umowie Modelowej OECD

17.5.2012

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierane są zazwyczaj według Modelowej Konwencji OECD. Pod pojęciem zagranicznego zakładu w świetle Umowy Modelowej OECD rozumie się stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność gospodarcza (...)

Które podmioty muszą sporządzać dokumentację cen transferowych?

17.5.2012

Problematyka cen transferowych jest obecnie cieszącą się największym zainteresowaniem kwestią w prawie podatkowym. Do takiej sytuacji przyczyniło się między innymi wzmożone zainteresowanie cenami transferowymi ze strony organów podatkowych. Zagadnienie cen transferowych jest bardzo ważne dla (...)

Jak skutecznie złożyć przedmiot do depozytu sądowego?

17.5.2012

Depozyt sądowy to miejsce, które znajduje się w określonym sądzie, banku albo innym miejscu wyznaczonym przez sąd. Można do niego składać pieniądze, kosztowności, książeczki oszczędnościowe, dokumenty oraz inne rzeczy. Jest on ustanawiany w sytuacji gdy wskutek pewnych okoliczności leżących (...)

Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli

14.5.2012

Zasadom zatrudniania i zwalniania nauczycieli podlegają: nauczyciele, wychowawcy oraz inni pracownicy pedagogiczni publicznych przedszkoli, szkół (w tym wyższych), placówek, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków (...)

Zasady zwrotu nadpłaty podatku

8.5.2012

Każdy podatnik z niecierpliwością czeka na zwrot nadpłaconego podatku, natomiast nie wszyscy z nich wiedza, na jakich zasadach oraz kiedy ten zwrot powinien nastąpić. Wypełnieniu tej luki, w wiedzy podatników, ma służyć poniższy artykuł.

Konsekwencje niezłożenia zeznania podatkowego w terminie

4.5.2012

Jak wiadomo każdy podatnik ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe za rok 2011 do 30 kwietnia 2012 r.. Termin ten nie powinien być przez podatnika lekceważony, gdyż jego niezachowanie wiązać się może z szeregiem nieprzyjemnych konsekwencji. Zagrożenie jest duże zwłaszcza wtedy, gdy dane (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika