Archiwum artykułów Kwiecień 2012

Terminy i warunki bezpośredniego zwrotu VAT

30.4.2012

Według art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w przypadku, gdy kwota naliczonego podatku VAT jest w okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale) wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za (...)

Jak ustanowić zastaw rejestrowy?

27.4.2012

W celu ustanowienia zastawu rejestrowego konieczne jest zawarcie umowy - obowiązkowo na piśmie (w przeciwnym wypadku umowa będzie nieważna) oraz wpis do rejestru. Na jej podstawie ustanawia się na określonej ruchomości takie zabezpieczenie oraz wpis zastawu do rejestru zastawów. Umowa zawierana (...)

Kolejność zaspokajania wierzytelności

26.4.2012

Sędzia-komisarz zatwierdza listę wierzytelności, które mają być zaspokojone z masy upadłościowej. Po zatwierdzeniu tej listy będzie dokonany podział funduszów jednorazowo lub kilkakrotnie w miarę likwidacji majątku masy.

Kierownik apteki

26.4.2012

Kierownik apteki jest farmaceutą odpowiedzialnym za prowadzenie apteki. Można być kierownikiem tylko jednej apteki.

Umowa kontraktacji, czyli co może rolnik a co odbiorca płodów rolnych

24.4.2012

Umowa kontraktacji zawierana jest pomiędzy producentem rolnym a kontraktującym. Na podstawie tej umowy, producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną ilość produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać w umówionym (...)

Kiedy można uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

17.4.2012

Postępowanie upominawcze pozwala na dochodzenie roszczenia pieniężnego lub innego. W tym drugim przypadku, jeśli szczególny przepis to umożliwia. Jeżeli kwota, z którą zalega dłużnik nie przekracza 75 000 złotych pozew należy skierować do sądu rejonowego, w przeciwnym wypadku - do sądu (...)

Likwidacja działalności gospodarczej (stan prawny do 01.01.2001)

16.4.2012

Konieczność likwidacji działalności gospodarczej zachodzi zazwyczaj wtedy, gdy nie przynosi ona przedsiębiorcy spodziewanych zysków lub w przypadku niewypłacalności. Likwidacja w znaczeniu prawnym polega na tym, że dotychczasowy przedsiębiorca (osoba fizyczna, prawna lub ułomna osoba prawna) (...)

Kolejność zaspokajania wierzycieli w postępowaniu upadłościowym

16.4.2012

W razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego, jego wierzyciele podlegają zaspokojeniu z funduszy uzyskanych z likwidacji majątku upadłego oraz z wszelkich dochodów uzyskanych z prowadzenia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa i z odsetek od sum zdeponowanych (...)

Jak złożyć zeznanie podatkowe?

13.4.2012

Wielkimi krokami zbliża się ostateczny termin składanie zeznań podatkowych za rok 2011. W związku z tym, warto przyjrzeć się, w jaki sposób należy złożyć to zeznanie, tak, aby zaoszczędzić możliwe duża czasów, a także nerwów i jednocześnie zachować przewidziany w prawie termin.

Jak wybudować dom na działce rolnej?

12.4.2012

Któż nie ma marzeń o własnym domu? Najlepiej położonym w malowniczej okolicy i niezbyt drogo. Problem zaczyna się już od momentu, kiedy chcesz kupić lub już kupiłeś działkę pod swój wymarzony dom. Czy możliwe jest zatem postawienie na ziemi rolnej domu? Jak kupić ziemię (...)

Korekta zeznania podatkowego

12.4.2012

Podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą co do zasady skorygować uprzednio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Takie uprawnienia wynika z przepisów Ordynacji podatkowej. Dotyczy (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika