Archiwum porad prawnych Październik 2012

Wniosek o wstrzymanie wykonania nakazu

24.10.2012

Pozwany na podstawie art. 492 § 3 k.p.c. może złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania nakazu. Czy doktryna/orzecznictwo określają jaki jest termin na złożenie takiego wniosku? Czy jest on powiązany z terminem wniesienia zarzutów czy można to zrobić w każdym czasie do zamknięcia rozprawy?

Zastaw rejestrowy - wycofanie wniosku RZ1

23.10.2012

Złożyłem i opłaciłem wniosek RZ1 (ustanowienie zastawu rejestrowego). Postanowienie nie zostało jeszcze doręczone (chociaż może zostało wydane) a wierzytelność już wygasła.Czy mogę w tej chwili wycofać wniosek i odzyskać opłatę?

Uregulowanie spraw spadkowych po rodzicach

22.10.2012

Jakiej muszę dokonać procedury by przepisać gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniem o obszarze 6,43 ha na siebie. W księdze wieczystej wpisany jest jako właściciel nieżyjący Teodor M., czyli mój ojciec. Wszystkie pozostałe dokumenty w geodezji i urzędzie miasta widnieją na Rozalię M. żonę (...)

Zrzeczenie się prawa do spadku

22.10.2012

Kupiłam od rodziców nieruchomość (działka z domem). Rodzice nadal mieszkają w w/w nieruchomości - taką zawarłam z nimi umowę. Mam siostrę. Chcę zapłacić jej pewną kwotę z tytułu nieuczestniczenia przez nią w udziale w w/w nieruchomości po rodzicach. Chcę jednak zabezpieczyć się (...)

Podstawy wydziedziczenia

22.10.2012

Czy spadkodawca może "dowolnie" wydziedziczyć w testamencie spadkobiercę, który pozostaje z nim w pierwszym stopniu pokrewieństwa, a jeśli tak to na jakich warunkach? Czy osoba wydziedziczona o takim pokrewieństwie ma jakieś prawa ustawowe związane z dziedziczeniem majątku spadkodawcy?

Odpowiedzialność za długi ojca

22.10.2012

Jestem 20 lat po rozwodzie. Zmarł mój były mąż. W chwili obecnej okazało się, że w czerwcu ubiegłego roku otrzymał on kredyt. Bank domaga się spłaty kredytu od naszych dzieci (nie były one żyrantami). Czy moje dzieci będą musiały spłacać ten kredyt? Słyszałam, że jedynym wyjściem (...)

Wydanie przedmiotu zastawu rejestrowego

19.10.2012

Zastawnik składa skutecznie zastawcy oświadczenie o przejęciu na własność przedmiotu zastawu. Zastawca nie chce dobrowolnie oddać przedmiotu. Czy doktryna lub orzecznictwo określają co w takiej sytuacji należy się zastawnikowi za okres przetrzymania: czy są to odsetki od wymagalnej wierzytelności (...)

Skarga pauliańska

17.10.2012

Dłużnik celowo wyzbył się majątku aby uciec przed wierzycielem. Konkretnie darował swoje nieruchomości (działki budowlane) żonie, z którą posiada rozdzielność majątkową. Żona wszystkie nieruchomości podzieliła na mniejsze, nastąpiła zmiana metrażu i nr KW etc., a następnie wszystko (...)

Dokumenty złożone w KRS

15.10.2012

Przedsiębiorcy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym zobowiązani są m.in. do składania rocznych sprawozdań finansowych. Jaki jest najprostszy i najtańszy sposób dotarcia do kopii lub skanu dokumentów składanych przez przedsiębiorców do KRS, takich jak: - roczne sprawozdanie finansowe, - (...)

uprawnienia komornika

10.10.2012

Komornik prowadzi egzekucję przeciwko mojemu dłużnikowi. Jestem współwłaścicielem naczepy dłużnika (umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie). Komornik wysłał dość osobliwe pismo do dłużnika, że prowadzi przeciwko niemu egzekucję i \"wystąpił do Wydziału Komunikacji o wpis wzmianki (...)

Zwierzchnik służbowy

9.10.2012

W statucie samorządowej instytucji kultury znalazł się zapis mówiący, iż "zwierzchnikiem służbowym jej dyrektora jest prezydent miasta" (jej organizatora). Jakie wynikają z tego konsekwencje prawne? Czy prawo definiuje pojęcie "zwierzchnika służbowego"?

Poddanie się egzekucji w umowie dzierżawy

5.10.2012

Gmina zamierza zawrzeć umowę dzierżawy na grunt pod pawilonem handlowym nietrwale związanym z gruntem na czas określony na 3 lata. Czynsz dzierżawny płatny będzie w okresach miesięcznych. Zgodnie z kodeksem cywilnym, jeżeli dzierżawca zalega z opłatą za co najmniej 2 pełne okresy płatności, (...)

Budynki mieszkalnictwa socjalnego a VAT

5.10.2012

Wujek startował w ostatnich dniach w przetargu organizowanym przez Urząd Miasta na budowę obiektu z mieszkaniami socjalnymi. Kosztorys składał się z różnych elementów, ale do istotnych z punktu widzenia pytania zaliczyć należy: - wzniesienie budynku - budowę zewnętrznego przyłącza elektrycznego - (...)

Przejęcie przedmiotu zastawu na własność a pcc

5.10.2012

Zastawnik (przy zastawie rejestrowym) może przejąć przedmiot zastawu na własność (z innymi tego konsekwencjami wymienionymi w ustawie). Czy taka czynność objęta jest podatkiem od czynności cywilno-prawnych?

Sprzedaż przedsiębiorstwa

3.10.2012

Osoba fizyczna dokonała z dniem 29.09.2012 r. sprzedaży przedsiębiorstwa i zamierza zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej. Obecnie spływają jeszcze faktury za wykonane usługi, dostawę mediów itp. Kiedy należałoby zgłosić zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika